Адміністративні послуги

                Перелік адміністративних послуг, які надаються Літочківською сільською радою Броварського району Київської області      1        

Найменування суб»єкта надання адміністративної послуги    Назва адміністративної послуги    Розмір плати (адміністративний збір) за надання адміністра-тивної послуги( у разі надання на платній основі)           Результат
    Правові підстави для надання адміністративної послуги та встановлення розміру плати за її надання
Виконком Літочківської сільської ради     Виготовлення та посвідчення заповітів( крім секретних)          0,85 грн.          Видача заповіту    ЗУ «Про нотаріат»,»Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій посадовими особами виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад народних депутатів України», затверджена НаказомМЮУ від 25.08.1994 р. № 22/5
  Виконком Літочківської сільської ради     Засвідчення вірності копій(фотокопій) документів і виписок із них          0,17 грн    Видача документа     ЗУ «Про нотаріат»,»Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій посадовими особами виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад народних депутатів України», затверджена НаказомМЮУ від 25.08.1994 р. № 22/
Виконком Літочківської сільської ради     Засвідчення справжності підпису на документах        0,34 грн.    Видача документа     ЗУ «Про нотаріат»,»Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій посадовими особами виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад народних депутатів України», затверджена НаказомМЮУ від 25.08.1994 р. № 22/
Виконком Літочківської сільської ради     Виготовлення та посвідчення довіреностей(крім довіреностей на право розпорядження нерухомим майном, довіреності на управління і розпорядження кооперативними правами та довіреностей на користування та розпорядження транспортними засобами)    0,34 грн    Видача довіреності     ЗУ «Про нотаріат»,»Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій посадовими особами виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад народних депутатів України», затверджена НаказомМЮУ від 25.08.1994 р. № 22/
Виконком Літочківської сільської ради     Видача дублікату нотаріально посвідченого документа    0,51 грн    Видача дублікату     ЗУ «Про нотаріат»,»Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій посадовими особами виконавчих             комітетів сільських, селищних, міських рад народних депутатів України», затверджена НаказомМЮУ від 25.08.1994 р. № 22/
Виконком Літочківської сільської ради     Реєстрація шлюбу та видача свідоцтва про шлюб    0,85 грн-державне мито, 50 грн
- технічні послуги за урочисту реєстрацію шлюбу    Видача свідоцтва про шлюб    Сімейний кодекс України; Правила  державної реєстрації актів цивільного стану в Україні,затверджені в Мінюсті України 28.12.2010 р. № 1371/1866
Виконком Літочківської сільської ради     Реєстрація народження та видача свідоцтва про народження     безоплатно    Видача свідоцтва про народження     Сімейний кодекс України; Правила  державної реєстрації актів цивільного стану в Україні,затверджені в Мінюсті України 28.12.2010 р. № 1371/1866
Виконком Літочківської сільської ради     Рестрація смерті та видача свідоцтва про смерть    Безоплатно     Видача свідоцтва про смерть     Сімейний кодекс України; Правила  державної реєстрації актів цивільного стану в Україні,затверджені в Мінюсті України 28.12.2010 р. № 1371/1866
Виконком Літочківської сільської ради     Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки     безоплатно    Видача рішення    Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-111;, ЗУ «Про місцеве самоврядування в України» від 21.05.1009 р. № 280/97-ВР
Виконком Літочківської сільської ради     Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у власність    Безоплатно     Видача затверджувального рішення     Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-111;, ЗУ «Про місцеве самоврядування в України» від 21.05.1009 р. № 280/97-ВР
Виконком Літочківської сільської ради     Надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо передачі земельної ділянки у власність    безоплатно    Видача рішення    Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-111;, ЗУ «Про місцеве самоврядування в України» від 21.05.1009 р. № 280/97-ВР
Виконком Літочківської сільської ради     Затвердження матеріалів технічної документації щодо передачі земель ної ділянки у власність     безоплатно    Видача затверджувального рішення     Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-111;, ЗУ «Про місцеве самоврядування в України» від 21.05.1009 р. № 280/97-ВР
Виконком Літочківської сільської ради     Затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки     безоплатно    Видача затверджувального рішення     Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-111;, ЗУ «Про місцеве самоврядування в України» від 21.05.1009 р. № 280/97-ВР
Виконком Літочківської сільської ради     Викпіювання зі схеми формування території Літочківської сільської ради     безоплатно    Видача копії     Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-111; ЗУ «Про місцеве самоврядування в України» від 21.05.1009 р. № 280/97-ВР
Виконком Літочківської сільської ради     Викопіювання з генеральних планів населених пунктів Літочківської сільської ради     безоплатно    Видача копії     Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-111; ЗУ «Про місцеве самоврядування в України» від 21.05.1009 р. № 280/97-ВР
Виконком Літочківської сільської ради     Викопіювання зі схеми економічного планувального зонування Літочківської сільської ради     безоплатно        Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-111; ЗУ «Про місцеве самоврядування в України» від 21.05.1009 р. № 280/97-ВР
Виконком Літочківської сільської ради     Видача витягів з рішень засідань виконкому та сесії сільської ради     безоплатно    Видача витягу із рішення     ЗУ «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р. № 393/96-ВР
Виконком Літочківської сільської ради     Видача довідок різного змісту     безоплатно    Видача довідки    ЗУ «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р. № 393/96-ВР; ЗУ «Про місцеве самоврядування в України» від 21.05.1009 р. № 280/97-ВР; Інструкція з ведення погосподарського обліку в сільських, селищних, міських радах, Затверджена в МЮУ 11.05.2005 № 487
1076
Виконком Літочківської сільської ради     Видача характеристик    безоплатно    Видача характеристики    ЗУ «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р. № 393/96-ВР; ЗУ «Про місцеве самоврядування в України» від 21.05.1009 р. № 280/97-ВР; Інструкція з ведення погосподарського обліку в сільських, селищних, міських радах, Затверджена в МЮУ 11.05.2005 № 487
1076
Виконком Літочківської сільської ради     Видача виписки з погосподарської книги     безоплатно    Видача виписки    Інструкція з ведення погосподарського обліку в сільських, селищних, міських радах, Затверджена в МЮУ 11.05.2005 № 487
1076
Виконком Літочківської сільської ради     Надання відповіді на запити щодо отримання публічної інфомації    Безоплатно до 10 сторінок    Надання інформації    Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VІ


          Сільський голова                                                         М.В.Гайдак

                                                   Інформаційна картка
адміністративної послуги

(у разі, якщо послуга надається безпосередньо суб”єктом надання адміністративної послуги)
                    Видача дублікату нотаріально посвідченого документа
_____________________________________________________________________________
(назва адміністративної послуги)

виконавчий комітет Літочківської сільської ради _____________________________________________________________________________
(найменування суб”єкта надання адміністративної послуги)


Інформація про суб”єкта надання адміністративної послуги

1.    Місцезнаходження суб”єкта
надання адміністративної послуги    07410 Київська обл.., Броварський  р-н с. Літочки вул.. Хатянівська, 18-а
2.    Інформація щодо режиму роботи об”єкта надання адміністративної послуги    Середа з 8.00-17.00
3.    Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб”єкта надання адміністративної послуub  2 43 87secretar.litochki@ukr.net

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.     Закони України    ЗУ  «Про нотаріат», Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій посадовими особами виконавчих комітетів сільських.селищних, міських рад народних депутатів України».
5.     Акти Кабінету Міністрів України    (- )
6.    Акти центральних органів виконавчої влади    (-)
7.    Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування    (-)

Умови отримання адміністративної послуги

8.    Підстава для одержання адміністративної послуги    (фактичні підстави та умови)
9.    Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а
також вимоги до них    1.копія паспорта
2.копія ідентифікацфійного номера
3.квитанція про сплату державного мита
...
10.    Порядок та спосіб  подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги   

11.    Платність (безоплатність надання адміністративної послуги    0,51 грн.

У разі платності:


11.1.    Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата    Декрет Кабінету Міністрів України «Про державне мито» від 21.01.1993 р. № 7-93
11.2.    Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу    безоплатно
11.3.    Розрахунковий рахунок для внесення плати      --
12.    Строк надання адміністративної послуги    У день звернення
13.    Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги    1.подання заявником неповного переліку документів
2.недостовірність даних у документах, поданих заявником.
...
14.    Результат надання адміністративної послуги    позитивний
15.    Способи отримання відповіді (результату)    Відповідь у письмовій формі
16.    Примітка    

      Сільський голова                                                                      М.В.Гайдак

                                           

                                                Інформаційна картка
адміністративної послуги

(у разі, якщо послуга надається безпосередньо суб”єктом надання адміністративної послуги)
                   Реєстрація шлюбу та видача свідоцтва про шлюб
_____________________________________________________________________________
(назва адміністративної послуги)

виконавчий комітет Літочківської сільської ради _____________________________________________________________________________
(найменування суб”єкта надання адміністративної послуги)


Інформація про суб”єкта надання адміністративної послуги

1.    Місцезнаходження суб”єкта
надання адміністративної послуги    07410 Київська обл.., Броварський  р-н с. Літочки вул.. Червоноармійська, 18-а
2.    Інформація щодо режиму роботи об”єкта надання адміністративної послуги    Середа з 8.00-17.00
3.    Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб”єкта надання адміністративної послугb  2 43 87 secretar.litochki@ukr.net

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.     Закони України    Сімейний кодекс України; Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні від 28.12.2010 р. № 1371/1866
5.     Акти Кабінету Міністрів України    (- )
6.    Акти центральних органів виконавчої влади    (-)
7.    Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування    (-)

Умови отримання адміністративної послуги

8.    Підстава для одержання адміністративної послуги    (фактичні підстави та умови)
9.    Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а
також вимоги до них    1.паспорти
2.заява
3.квитанція про сплату державного мита
4.свідоцтво про розлучення ( в разі наявності)
5. свідоцтво про смерть ( в разі наявності)
10.    Порядок та спосіб  подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги   

11.    Платність (безоплатність надання адміністративної послуги    0,85 грн.

У разі платності:


11.1.    Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата    Декрет Кабінету Міністрів України «Про державне мито» від 21.01.1993 р. № 7-93
11.2.    Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу    безоплатно
11.3.    Розрахунковий рахунок для внесення плати      --
12.    Строк надання адміністративної послуги    Послуга надається по мірі надходження документів, у терміни визначені законодавством (1 місяць і 1 день)
13.    Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги    1.подання заявником неповного переліку документів
2.недостовірність даних у документах, поданих заявником.
...
14.    Результат надання адміністративної послуги    позитивний
15.    Способи отримання відповіді (результату)    Відповідь у письмовій формі
16.    Примітка    
     

Сільський голова                                                                      М.В.Гайдак
                                            

                                                 Інформаційна картка
адміністративної послуги

(у разі, якщо послуга надається безпосередньо суб”єктом надання адміністративної послуги)
                   Реєстрація народження  та видача свідоцтва про народження
_____________________________________________________________________________
(назва адміністративної послуги)

виконавчий комітет Літочківської сільської ради _____________________________________________________________________________
(найменування суб”єкта надання адміністративної послуги)


Інформація про суб”єкта надання адміністративної послуги

1.    Місцезнаходження суб”єкта
надання адміністративної послуги    07410 Київська обл.., Броварський  р-н с. Літочки вул.. Хатянівська, 18-а
2.    Інформація щодо режиму роботи об”єкта надання адміністративної послуги    Середа з 8.00-17.00
3.    Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб”єкта надання адміністративної послуги    2 43 87secretar.litochki@ukr.net

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.     Закони України    Сімейний кодекс України; Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні від 28.12.2010 р. № 1371/1866
5.     Акти Кабінету Міністрів України    (- )
6.    Акти центральних органів виконавчої влади    (-)
7.    Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування    (-)

Умови отримання адміністративної послуги

8.    Підстава для одержання адміністративної послуги    (фактичні підстави та умови)
9.    Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а
також вимоги до них    1.паспорти
2.медичне свідоцтво про народження
3.свідоцтво про шлюб
4.заява про встановлення батьківства
5. заява матері
10.    Порядок та спосіб  подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги   

11.    Платність (безоплатність надання адміністративної послуги    безоплатно

У разі платності:


11.1.    Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата   
11.2.    Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу    безоплатно
11.3.    Розрахунковий рахунок для внесення плати      --
12.    Строк надання адміністративної послуги    Послуга надається по мірі надходження документів, у терміни визначені законодавством ( у  день звернення)
13.    Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги    1.подання заявником неповного переліку документів
2.недостовірність даних у документах, поданих заявником.

14.    Результат надання адміністративної послуги    позитивний
15.    Способи отримання відповіді (результату)    Відповідь у письмовій формі
16.    Примітка    
    

 Сільський голова                                                     М.В.Гайдак
                                                                                             Інформаційна картка
адміністративної послуги

(у разі, якщо послуга надається безпосередньо суб”єктом надання адміністративної послуги)
                   Реєстрація смерті  та видача свідоцтва про смерть
_____________________________________________________________________________
(назва адміністративної послуги)

виконавчий комітет Літочківської сільської ради _____________________________________________________________________________
(найменування суб”єкта надання адміністративної послуги)


Інформація про суб”єкта надання адміністративної послуги

1.    Місцезнаходження суб”єкта
надання адміністративної послуги    07410 Київська обл.., Броварський  р-н с. Літочки вул.. Хатянівська, 18-а
2.    Інформація щодо режиму роботи об”єкта надання адміністративної послуги    Середа з 8.00-17.00
3.    Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб”єкта надання адміністративної послуги    2  43 87secretar.litochki@ukr.net
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.     Закони України    Сімейний кодекс України; Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні від 28.12.2010 р. № 1371/1866
5.     Акти Кабінету Міністрів України    (- )
6.    Акти центральних органів виконавчої влади    (-)
7.    Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування    (-)

Умови отримання адміністративної послуги

8.    Підстава для одержання адміністративної послуги    (фактичні підстави та умови)
9.    Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а
також вимоги до них    1.паспорти
2.медичне свідоцтво про смерть
10.    Порядок та спосіб  подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги   

11.    Платність (безоплатність надання адміністративної послуги    безоплатно

У разі платності:


11.1.    Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата   
11.2.    Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу    безоплатно
11.3.    Розрахунковий рахунок для внесення плати      --
12.    Строк надання адміністративної послуги    Послуга надається по мірі надходження документів, у терміни визначені законодавством ( у день звернення)
13.    Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги    1.подання заявником неповного переліку документів
2.недостовірність даних у документах, поданих заявником.
...
14.    Результат надання адміністративної послуги    позитивний
15.    Способи отримання відповіді (результату)    Відповідь у письмовій формі
16.    Примітка    

      Сільський голова                                                                      М.В.Гайдак

                                                  
                                                Інформаційна картка
адміністративної послуги

(у разі, якщо послуга надається безпосередньо суб”єктом надання адміністративної послуги)
                   Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
_____________________________________________________________________________
(назва адміністративної послуги)

виконавчий комітет Літочківської сільської ради _____________________________________________________________________________
(найменування суб”єкта надання адміністративної послуги)


Інформація про суб”єкта надання адміністративної послуги

1.    Місцезнаходження суб”єкта
надання адміністративної послуги    07410 Київська обл.., Броварський  р-н с. Літочки вул.. Червоноармійська, 18-а
2.    Інформація щодо режиму роботи об”єкта надання адміністративної послуги    Середа з 8.00-17.00
3.    Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб”єкта надання адміністративної послуги     2 43 87secretar.litochki@ukr.net
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.     Закони України    Земельний кодекс України , ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» ст.. 26
5.     Акти Кабінету Міністрів України    (- )
6.    Акти центральних органів виконавчої влади    (-)
7.    Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування    (-)

Умови отримання адміністративної послуги

8.    Підстава для одержання адміністративної послуги    (фактичні підстави та умови)
9.    Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а
також вимоги до них    1.заява
2. копія паспорта
3 копія ідентифікаційного номера
10.    Порядок та спосіб  подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги   

11.    Платність (безоплатність надання адміністративної послуги    безоплатно

У разі платності:


11.1.    Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата   
11.2.    Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу    безоплатно
11.3.    Розрахунковий рахунок для внесення плати      --
12.    Строк надання адміністративної послуги    Послуга надається по мірі надходження документів, у терміни визначені законодавством
13.    Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги    1.подання заявником неповного переліку документів
2.недостовірність даних у документах, поданих заявником.
...
14.    Результат надання адміністративної послуги    позитивний
15.    Способи отримання відповіді (результату)    Відповідь у письмовій формі
16.    Примітка    
 
      Сільський голова                                                                     М.В.Гайдак


                                                                                                  Інформаційна картка
адміністративної послуги

(у разі, якщо послуга надається безпосередньо суб”єктом надання адміністративної послуги)
                   Затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
_____________________________________________________________________________
(назва адміністративної послуги)

виконавчий комітет Літочківської сільської ради _____________________________________________________________________________
(найменування суб”єкта надання адміністративної послуги)


Інформація про суб”єкта надання адміністративної послуги

1.    Місцезнаходження суб”єкта
надання адміністративної послуги    07410 Київська обл.., Броварський  р-н с. Літочки вул.. Червоноармійська, 18-а
2.    Інформація щодо режиму роботи об”єкта надання адміністративної послуги    Середа з 8.00-17.00
3.    Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб”єкта надання адміністративної послуги    2 43 87   secretar.litochki@ukr.net
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.     Закони України    Земельний кодекс України , ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» ст.. 26
5.     Акти Кабінету Міністрів України    (- )
6.    Акти центральних органів виконавчої влади    (-)
7.    Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування    (-)

Умови отримання адміністративної послуги

8.    Підстава для одержання адміністративної послуги    (фактичні підстави та умови)
9.    Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а
також вимоги до них    запит
10.    Порядок та спосіб  подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги   

11.    Платність (безоплатність надання адміністративної послуги    безоплатно

У разі платності:


11.1.    Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата   
11.2.    Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу    безоплатно
11.3.    Розрахунковий рахунок для внесення плати      --
12.    Строк надання адміністративної послуги    Послуга надається по мірі надходження документів, у терміни визначені законодавством
13.    Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги    1.подання заявником неповного переліку документів
2.недостовірність даних у документах, поданих заявником.
...
14.    Результат надання адміністративної послуги    позитивний
15.    Способи отримання відповіді (результату)    Відповідь у письмовій формі
16.    Примітка    
 
      Сільський голова                                                                       М.В.Гайдак                                               
                                                     Інформаційна картка
адміністративної послуги

(у разі, якщо послуга надається безпосередньо суб”єктом надання адміністративної послуги)
                   Надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо відведення земельної ділянки у власність
_____________________________________________________________________________
(назва адміністративної послуги)

виконавчий комітет Літочківської сільської ради _____________________________________________________________________________
(найменування суб”єкта надання адміністративної послуги)


Інформація про суб”єкта надання адміністративної послуги

1.    Місцезнаходження суб”єкта
надання адміністративної послуги    07410 Київська обл.., Броварський  р-н с. Літочки вул.. Червоноармійська, 18-а
2.    Інформація щодо режиму роботи об”єкта надання адміністративної послуги    Середа з 8.00-17.00
3.    Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб”єкта надання адміністративної послуги   2 43 87secretar.litochki@ukr.net

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.     Закони України    Земельний кодекс України , ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» ст.. 26
5.     Акти Кабінету Міністрів України    (- )
6.    Акти центральних органів виконавчої влади    (-)
7.    Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування    (-)

Умови отримання адміністративної послуги

8.    Підстава для одержання адміністративної послуги    (фактичні підстави та умови)
9.    Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а
також вимоги до них    1.заява
2. копія паспорта
3 копія ідентифікаційного номера
10.    Порядок та спосіб  подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги   

11.    Платність (безоплатність надання адміністративної послуги    безоплатно

У разі платності:


11.1.    Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата   
11.2.    Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу    безоплатно
11.3.    Розрахунковий рахунок для внесення плати      --
12.    Строк надання адміністративної послуги    Послуга надається по мірі надходження документів, у терміни визначені законодавством
13.    Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги    1.подання заявником неповного переліку документів
2.недостовірність даних у документах, поданих заявником.
...
14.    Результат надання адміністративної послуги    позитивний
15.    Способи отримання відповіді (результату)    Відповідь у письмовій формі
16.    Примітка    
 
      Сільський голова                                                                       М.В.Гайдак

                                          
                                                                                                  Інформаційна картка
адміністративної послуги

(у разі, якщо послуга надається безпосередньо суб”єктом надання адміністративної послуги)
                   Затвердження  технічної документації щодо відведення земельної ділянки у власність
_____________________________________________________________________________
(назва адміністративної послуги)

виконавчий комітет Літочківської сільської ради _____________________________________________________________________________
(найменування суб”єкта надання адміністративної послуги)


Інформація про суб”єкта надання адміністративної послуги

1.    Місцезнаходження суб”єкта
надання адміністративної послуги    07410 Київська обл.., Броварський  р-н с. Літочки вул.. Червоноармійська, 18-а
2.    Інформація щодо режиму роботи об”єкта надання адміністративної послуги    Середа з 8.00-17.00
3.    Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб”єкта надання адміністративної послуги    2-43-87:факс 2-43-87  secretar.litochki@ukr.net

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.     Закони України    Земельний кодекс України , ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» ст.. 26
5.     Акти Кабінету Міністрів України    (- )
6.    Акти центральних органів виконавчої влади    (-)
7.    Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування    (-)

Умови отримання адміністративної послуги

8.    Підстава для одержання адміністративної послуги    (фактичні підстави та умови)
9.    Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а
також вимоги до них    запит
10.    Порядок та спосіб  подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги   

11.    Платність (безоплатність надання адміністративної послуги    безоплатно

У разі платності:


11.1.    Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата   
11.2.    Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу    безоплатно
11.3.    Розрахунковий рахунок для внесення плати      --
12.    Строк надання адміністративної послуги    Послуга надається по мірі надходження документів, у терміни визначені законодавством
13.    Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги    1.подання заявником неповного переліку документів
2.недостовірність даних у документах, поданих заявником.
...
14.    Результат надання адміністративної послуги    позитивний
15.    Способи отримання відповіді (результату)    Відповідь у письмовій формі
16.    Примітка    
 
      Сільський голова                                                                       М.В.Гайдак
                                                                                          Інформаційна картка
адміністративної послуги

(у разі, якщо послуга надається безпосередньо суб”єктом надання адміністративної послуги)
                   Затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки
_____________________________________________________________________________
(назва адміністративної послуги)

виконавчий комітет Літочківської сільської ради _____________________________________________________________________________
(найменування суб”єкта надання адміністративної послуги)


Інформація про суб”єкта надання адміністративної послуги

1.    Місцезнаходження суб”єкта
надання адміністративної послуги    07410 Київська обл.., Броварський  р-н с. Літочки вул.. Червоноармійська, 18-а
2.    Інформація щодо режиму роботи об”єкта надання адміністративної послуги    Середа з 8.00-17.00
3.    Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб”єкта надання адміністративної послуги    2-43-87:факс 2-43-87  secretar.litochki@ukr.net
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.     Закони України    Земельний кодекс України , ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» ст.. 26
5.     Акти Кабінету Міністрів України    (- )
6.    Акти центральних органів виконавчої влади    (-)
7.    Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування    (-)

Умови отримання адміністративної послуги

8.    Підстава для одержання адміністративної послуги    (фактичні підстави та умови)
9.    Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а
також вимоги до них    запит
10.    Порядок та спосіб  подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги   

11.    Платність (безоплатність надання адміністративної послуги    безоплатно

У разі платності:


11.1.    Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата   
11.2.    Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу    безоплатно
11.3.    Розрахунковий рахунок для внесення плати      --
12.    Строк надання адміністративної послуги    Послуга надається по мірі надходження документів, у терміни визначені законодавством
13.    Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги    1.подання заявником неповного переліку документів
2.недостовірність даних у документах, поданих заявником.
...
14.    Результат надання адміністративної послуги    позитивний
15.    Способи отримання відповіді (результату)    Відповідь у письмовій формі
16.    Примітка    
 
      Сільський голова                                                                      М.В.Гайдак


                  


                                           Інформаційна картка
адміністративної послуги

(у разі, якщо послуга надається безпосередньо суб”єктом надання адміністративної послуги)
                   Викопіювання зі схеми формування території Літочківської  сільської ради
_____________________________________________________________________________
(назва адміністративної послуги)

виконавчий комітет Літочківської сільської ради _____________________________________________________________________________
(найменування суб”єкта надання адміністративної послуги)


Інформація про суб”єкта надання адміністративної послуги

1.    Місцезнаходження суб”єкта
надання адміністративної послуги    07410 Київська обл.., Броварський  р-н с. Літочки вул.. Червоноармійська, 18-а
2.    Інформація щодо режиму роботи об”єкта надання адміністративної послуги    Середа з 8.00-17.00
3.    Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб”єкта надання адміністративної послуги    2-43-87:факс 2-43-87 secretar.litochki@ukr.net

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.     Закони України    Земельний кодекс України , ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» ст.. 26
5.     Акти Кабінету Міністрів України    (- )
6.    Акти центральних органів виконавчої влади    (-)
7.    Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування    (-)

Умови отримання адміністративної послуги

8.    Підстава для одержання адміністративної послуги    (фактичні підстави та умови)
9.    Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а
також вимоги до них    запит
10.    Порядок та спосіб  подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги   

11.    Платність (безоплатність надання адміністративної послуги    безоплатно

У разі платності:


11.1.    Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата   
11.2.    Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу    безоплатно
11.3.    Розрахунковий рахунок для внесення плати      --
12.    Строк надання адміністративної послуги    Послуга надається по мірі надходження документів, у терміни визначені законодавством ( у день звернення)
13.    Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги    1.подання заявником неповного переліку документів
2.недостовірність даних у документах, поданих заявником.
...
14.    Результат надання адміністративної послуги    позитивний
15.    Способи отримання відповіді (результату)    Відповідь у письмовій формі
16.    Примітка    
 
      Сільський голова                                                                      М.В.Гайдак                                                  Інформаційна картка
адміністративної послуги

(у разі, якщо послуга надається безпосередньо суб”єктом надання адміністративної послуги)
                   Викопіювання з генеральних планів населених пунктів  Літочківської  сільської ради
_____________________________________________________________________________
(назва адміністративної послуги)

виконавчий комітет Літочківської сільської ради _____________________________________________________________________________
(найменування суб”єкта надання адміністративної послуги)


Інформація про суб”єкта надання адміністративної послуги

1.    Місцезнаходження суб”єкта
надання адміністративної послуги    07410 Київська обл.., Броварський  р-н с. Літочки вул.. Червоноармійська, 18-а
2.    Інформація щодо режиму роботи об”єкта надання адміністративної послуги    Середа з 8.00-17.00
3.    Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб”єкта надання адміністративної послуги    2-43-87:факс 2-43-87 secretar.litochki@ukr.net

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.     Закони України    Земельний кодекс України , ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» ст.. 26
5.     Акти Кабінету Міністрів України    (- )
6.    Акти центральних органів виконавчої влади    (-)
7.    Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування    (-)

Умови отримання адміністративної послуги

8.    Підстава для одержання адміністративної послуги    (фактичні підстави та умови)
9.    Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а
також вимоги до них    запит
10.    Порядок та спосіб  подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги   

11.    Платність (безоплатність надання адміністративної послуги    безоплатно

У разі платності:


11.1.    Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата   
11.2.    Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу    безоплатно
11.3.    Розрахунковий рахунок для внесення плати      --
12.    Строк надання адміністративної послуги    Послуга надається по мірі надходження документів, у терміни визначені законодавством ( у день звернення)
13.    Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги    1.подання заявником неповного переліку документів
2.недостовірність даних у документах, поданих заявником.
...
14.    Результат надання адміністративної послуги    позитивний
15.    Способи отримання відповіді (результату)    Відповідь у письмовій формі
16.    Примітка    
 
      Сільський голова                                                                      М.В.Гайдак
                                                                                                 Інформаційна картка
адміністративної послуги

(у разі, якщо послуга надається безпосередньо суб”єктом надання адміністративної послуги)
                   Витяги із рішень засідань виконкому та сесії сільської ради  
_____________________________________________________________________________
(назва адміністративної послуги)

виконавчий комітет Літочківської сільської ради _____________________________________________________________________________
(найменування суб”єкта надання адміністративної послуги)


Інформація про суб”єкта надання адміністративної послуги

1.    Місцезнаходження суб”єкта
надання адміністративної послуги    07410 Київська обл.., Броварський  р-н с. Літочки вул.. Червоноармійська, 18-а
2.    Інформація щодо режиму роботи об”єкта надання адміністративної послуги    Середа з 8.00-17.00
3.    Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб”єкта надання адміністративної послуги    2-43-87:факс 2-43-87 secretar.litochki@ukr.net

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.     Закони України    ЗУ «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р. № 280/97-ВР
5.     Акти Кабінету Міністрів України    (- )
6.    Акти центральних органів виконавчої влади    (-)
7.    Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування    (-)

Умови отримання адміністративної послуги

8.    Підстава для одержання адміністративної послуги    (фактичні підстави та умови)
9.    Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а
також вимоги до них    запит
10.    Порядок та спосіб  подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги   

11.    Платність (безоплатність надання адміністративної послуги    безоплатно

У разі платності:


11.1.    Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата   
11.2.    Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу    безоплатно
11.3.    Розрахунковий рахунок для внесення плати      --
12.    Строк надання адміністративної послуги    Послуга надається по мірі надходження документів, у терміни визначені законодавством
13.    Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги    1.подання заявником неповного переліку документів
2.недостовірність даних у документах, поданих заявником.
...
14.    Результат надання адміністративної послуги    позитивний
15.    Способи отримання відповіді (результату)    Відповідь у письмовій формі
16.    Примітка    
 
      Сільський голова                                                                       М.В.Гайдак

                                                   Інформаційна картка
адміністративної послуги

(у разі, якщо послуга надається безпосередньо суб”єктом надання адміністративної послуги)
                                                               Довідки різного змісту
_____________________________________________________________________________
(назва адміністративної послуги)

виконавчий комітет Літочківської сільської ради _____________________________________________________________________________
(найменування суб”єкта надання адміністративної послуги)


Інформація про суб”єкта надання адміністративної послуги

1.    Місцезнаходження суб”єкта
надання адміністративної послуги    07410 Київська обл.., Броварський  р-н с. Літочки вул.. Хатянівська, 18-а
2.    Інформація щодо режиму роботи об”єкта надання адміністративної послуги    Середа з 8.00-17.00
3.    Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб”єкта надання адміністративної послуги    2-43-87:факс 2-43-87 secretar.litochki@ukr.net

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.     Закони України    ЗУ «Про звернення громадян» , ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» ст.. 26, Інструкція з ведення погосподарського обліку в сільських, селищних, міських радах.
5.     Акти Кабінету Міністрів України    (- )
6.    Акти центральних органів виконавчої влади    (-)
7.    Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування    (-)

Умови отримання адміністративної послуги

8.    Підстава для одержання адміністративної послуги    (фактичні підстави та умови)
9.    Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а
також вимоги до них    запит
10.    Порядок та спосіб  подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги   

11.    Платність (безоплатність надання адміністративної послуги    безоплатно

У разі платності:


11.1.    Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата   
11.2.    Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу    безоплатно
11.3.    Розрахунковий рахунок для внесення плати      --
12.    Строк надання адміністративної послуги    Послуга надається по мірі надходження документів, у терміни визначені законодавством ( у день звернення)
13.    Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги    1..недостовірність інформації
...
14.    Результат надання адміністративної послуги    позитивний
15.    Способи отримання відповіді (результату)    Відповідь у письмовій формі
16.    Примітка    
 
      Сільський голова                                                                       М.В.Гайдак
                                         


                                                   Інформаційна картка
адміністративної послуги

(у разі, якщо послуга надається безпосередньо суб”єктом надання адміністративної послуги)
                                                                Характеристика на мешканців села
_____________________________________________________________________________
(назва адміністративної послуги)

виконавчий комітет Літочківської сільської ради _____________________________________________________________________________
(найменування суб”єкта надання адміністративної послуги)


Інформація про суб”єкта надання адміністративної послуги

1.    Місцезнаходження суб”єкта
надання адміністративної послуги    07410 Київська обл.., Броварський  р-н с. Літочки вул.. Хатянівська, 18-а
2.    Інформація щодо режиму роботи об”єкта надання адміністративної послуги    Середа з 8.00-17.00
3.    Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб”єкта надання адміністративної послуги    2-43-87:факс 2-43-87 secretar.litochki@ukr.net

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.     Закони України    ЗУ «Про звернення громадян» , ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» ст.. 26, Інструкція з ведення погосподарського обліку в сільських, селищних, міських радах.
5.     Акти Кабінету Міністрів України    (- )
6.    Акти центральних органів виконавчої влади    (-)
7.    Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування    (-)

Умови отримання адміністративної послуги

8.    Підстава для одержання адміністративної послуги    (фактичні підстави та умови)
9.    Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а
також вимоги до них    запит
10.    Порядок та спосіб  подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги   

11.    Платність (безоплатність надання адміністративної послуги    безоплатно

У разі платності:


11.1.    Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата   
11.2.    Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу    безоплатно
11.3.    Розрахунковий рахунок для внесення плати      --
12.    Строк надання адміністративної послуги    Послуга надається по мірі надходження документів, у терміни визначені законодавством ( у день звернення)
13.    Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги    ---
14.    Результат надання адміністративної послуги    позитивний
15.    Способи отримання відповіді (результату)    Відповідь у письмовій формі
16.    Примітка    
 
      Сільський голова                                                                     М.В.Гайдак
                                         

                                               Інформаційна картка
адміністративної послуги

(у разі, якщо послуга надається безпосередньо суб”єктом надання адміністративної послуги)
                                                                Виписка з погосподарської книги
_____________________________________________________________________________
(назва адміністративної послуги)

виконавчий комітет Літочківської сільської ради _____________________________________________________________________________
(найменування суб”єкта надання адміністративної послуги)


Інформація про суб”єкта надання адміністративної послуги

1.    Місцезнаходження суб”єкта
надання адміністративної послуги    07410 Київська обл.., Броварський  р-н с. Літочки вул.. Червоноармійська, 18-а
2.    Інформація щодо режиму роботи об”єкта надання адміністративної послуги    Середа з 8.00-17.00
3.    Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб”єкта надання адміністративної послуги    2-43-87:факс 2-43-87
sekretar-@-rada.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.     Закони України     Інструкція з ведення погосподарського обліку в сільських, селищних, міських радах, затверджена в МЮУ 11.05.2005 № 4871076
5.     Акти Кабінету Міністрів України    (- )
6.    Акти центральних органів виконавчої влади    (-)
7.    Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування    (-)

Умови отримання адміністративної послуги

8.    Підстава для одержання адміністративної послуги    (фактичні підстави та умови)
9.    Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а
також вимоги до них    запит
10.    Порядок та спосіб  подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги   

11.    Платність (безоплатність надання адміністративної послуги    безоплатно

У разі платності:


11.1.    Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата   
11.2.    Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу    безоплатно
11.3.    Розрахунковий рахунок для внесення плати      --
12.    Строк надання адміністративної послуги    Послуга надається по мірі надходження документів, у терміни визначені законодавством ( у день звернення)
13.    Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги    1..недостовірність інформації
...
14.    Результат надання адміністративної послуги    позитивний
15.    Способи отримання відповіді (результату)    Відповідь у письмовій формі
16.    Примітка    
 
      Сільський голова                                                                      М.В.Гай
                         


                                     ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
                           Виготовлення та посвідчення заповіту
№ п\п    Етапи послуги    Відповідальна особа і структурний підрозділ    Дія, опис етапу надання адмінпослуги (виконує, бере  участь, погоджує, затверджує)    Термін виконання(днів)
1    Усне звернення    Секретар виконкому  Г.В.Трубенок   Виконує    У  день звернення
2    Складання заповіту    -//-    складає    -//-
3    Посвідчення заповіту    -//-    посвідчує    -//-
4    Видача заповіту    -//-    видає    -//-
 

 Розробив:
 Секретар сільської ради           _____________                        Г.В.Трубенок                                      
  (посада)                                         ( підпис)                            (ініціали, прізвище)


                            ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
                        Засвідчення вірності копії (фотокопій) документів і виписок з них
№ п\п    Етапи послуги    Відповідальна особа і структурний підрозділ    Дія, опис етапу надання адмінпослуги (виконує, бере  участь, погоджує, затверджує)    Термін виконання(днів)
1    Усне звернення    Секретар виконкому Г.В.Трубенок    Виконує    У  день звернення
2    Засвідчення     -//-    виконує    -//-
3    Видача документа    -//-    видає    -//-


  Розробив:
 Секретар сільської ради           _____________                  Г.В.Трубенок                                      
    (посада)                                     ( підпис)                            (ініціали, прізвище)


                            ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
                        Засвідчення справжності підпису на документах
№ п\п    Етапи послуги    Відповідальна особа і структурний підрозділ    Дія, опис етапу надання адмінпослуги (виконує, бере  участь, погоджує, затверджує)    Термін виконання(днів)
1    Усне звернення    Секретар виконкому Г.В.Трубенок    Виконує    У  день звернення
2    Засвідчення     -//-    виконує    -//-
3    Видача документа    -//-    видає    -//-


  Розробив:
 Секретар сільської ради           _____________                Г.В.Трубенок                                      
              (посада)                             ( підпис)                            (ініціали, прізвище)
                      


                                   ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
                     Виготовлення та посвідчення довіреностей
№ п\п    Етапи послуги    Відповідальна особа і структурний підрозділ    Дія, опис етапу надання адмінпослуги (виконує, бере  участь, погоджує, затверджує)    Термін виконання(днів)
1    Усне звернення    Секретар виконкому Г.В.Трубенок    Виконує    У  день звернення
2    Складання довіреності        складає   
3    Засвідчення     -//-    виконує    -//-
4    Видача документа    -//-    видає    -//-

  Розробив:
 Секретар сільської ради           _____________               Г.В.Трубенок                                     
              (посада)                           ( підпис)                            (ініціали, прізвище)

                            ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
                        Видача дублікату нотаріально посвідченого документа
№ п\п    Етапи послуги    Відповідальна особа і структурний підрозділ    Дія, опис етапу надання адмінпослуги (виконує, бере  участь, погоджує, затверджує)    Термін виконання(днів)
1    Усне звернення    Секретар виконкому Г.В.Трубенок    Виконує    У  день звернення 1день
2    Складання документа        складає   
3    Посвідчення документа    -//-    виконує    -//-
4    Видача документа    -//-    видає    -//-  Розробив:
 Секретар сільської ради           _____________               Г.В.Трубенок                                      
              (посада)                           ( підпис)                            (ініціали, прізвище)
                                                          ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
                        Реєстрації шлюбу  та видача свідоцтва про шлюб
№ п\п    Етапи послуги    Відповідальна особа і структурний підрозділ    Дія, опис етапу надання адмінпослуги (виконує, бере  участь, погоджує, затверджує)    Термін виконання(днів)
1    Реєстрація звернення    Секретар виконкому В.М.Кириченко    Виконує    У день звернення
2    Складання актового запису     -//-    виконує    1 місяць
3    Запис у книзі реєстрації        виконує   
3    Видача свідоцтва    -//-    видає   


  Розробив:
 Секретар сільської ради           _____________                  В.М.Кириченко                                     
              (посада)                                                      ( підпис)                            (ініціали, прізвище)

                            ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
                        Реєстрації народження   та видача свідоцтва про народження
№ п\п    Етапи послуги    Відповідальна особа і структурний підрозділ    Дія, опис етапу надання адмінпослуги (виконує, бере  участь, погоджує, затверджує)    Термін виконання(днів)
1    усне звернення    Секретар виконкому  Г.В.Трубенок   Виконує    У день звернення
2    Складання актового запису     -//-    виконує    -//-
3    Запис у книзі реєстрації         виконує    -//-
4    Видача свідоцтва    -//-    видає    -//-


  Розробив:
 Секретар сільської ради           _____________                Г.В.Трубенок                                     
              (посада)                        ( підпис)                            (ініціали, прізвище)


                                               


                                                 ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
                        Реєстрації смерті та видача свідоцтва про смерть
№ п\п    Етапи послуги    Відповідальна особа і структурний підрозділ    Дія, опис етапу надання адмінпослуги (виконує, бере  участь, погоджує, затверджує)    Термін виконання(днів)
1    Усне  звернення    Секретар виконкому Г.В.Трубенок   Виконує    У день звернення
2    Складання актового запису     -//-    виконує   
3    Запис у книзі реєстрації        виконує   
4    Видача свідоцтва    -//-    видає   


  Розробив:
 Секретар сільської ради           _____________                Г.В.Трубенок                                      
              (посада)                            ( підпис)                            (ініціали, прізвище)

                              ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
  Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
№ п\п    Етапи послуги    Відповідальна особа і структурний підрозділ    Дія, опис етапу надання адмінпослуги (виконує, бере  участь, погоджує, затверджує)    Термін виконання(днів)
1    реєстрація звернення    Секретар виконкому Г.В.Трубенок    Виконує    У день звернення
2    Засідання комісії з агропромислового комплексу, соціального розвитку та екології    Бригинець С.П..-депутат сільської ради.(голова комісії). Гайдак Ю.В.- член комісії;Матвієнко О.О..-член комісії;    Бере участь   
3    Висновок комісії    Луценко І.В..-землевпорядник сільської ради.. Бригинець С.П.- голова комісії;Гадак Ю.В.-член комісії; Матвієнко О.О.-член комісії    виконує   
3    Засідання  сесії    Депутати сільської ради     Беруть участь   
4    Видача рішення     секретар    видає   

      Розробив:
      Секретар сільської ради           _____________                  Г.В.Трубенок                                     
              (посада)                               ( підпис)                            (ініціали, прізвище)                                                     


                              ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
                        Видача довідок різного змісту
№ п\п    Етапи послуги    Відповідальна особа і структурний підрозділ    Дія, опис етапу надання адмінпослуги (виконує, бере  участь, погоджує, затверджує)    Термін виконання(днів)
1    Усне  звернення    Секретар виконкому Г.В.Трубенок  Виконує    У день звернення
2    Складання документа     -//-    виконує   
3    Запис у книзі реєстрації        виконує   
4    Видача документа    -//-    видає              Розробив:
      Секретар сільської ради           _____________                 Г.В.Трубенок                                     
              (посада)                                 ( підпис)                     (ініціали, прізвище)                                                        ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
                                 Видача характеристики на мешканця села
№ п\п    Етапи послуги    Відповідальна особа і структурний підрозділ    Дія, опис етапу надання адмінпослуги (виконує, бере  участь, погоджує, затверджує)    Термін виконання(днів)
1    Усне  звернення    Секретар виконкому Г.В.Трубенок    Виконує    У день звернення
2    Складання документа     -//-    виконує      -//-
3    Запис у книзі реєстрації        виконує    -//-
4    Видача документа    -//-    видає    -//-


  Розробив:
      Секретар сільської ради           _____________               Г.В.Трубенок                                      
              (посада)                               ( підпис)                            (ініціали, прізвище)


                              ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
                        Видача виписки з по господарської книги
№ п\п    Етапи послуги    Відповідальна особа і структурний підрозділ    Дія, опис етапу надання адмінпослуги (виконує, бере  участь, погоджує, затверджує)    Термін виконання(днів)
1    Усне  звернення    Секретар виконкому Г.В.Трубенок   Виконує    У день звернення
2    Складання документа     -//-    виконує    -//-
3    Запис у книзі реєстрації        виконує    -//-
4    Видача документа    -//-    видає    -//-


  Розробив:
      Секретар сільської ради           _____________              Г.В.Трубенок                                     
              (посада)                             ( підпис)                            (ініціали, прізвище)
                              ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
  Затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у власність
№ п\п    Етапи послуги    Відповідальна особа і структурний підрозділ    Дія, опис етапу надання адмінпослуги (виконує, бере  участь, погоджує, затверджує)    Термін виконання(днів)
1    реєстрація звернення    Секретар виконкому Г.В.Трубенок    Виконує    У день звернення
3    Засідання  сесії    Депутаи сільської ради     Беруть участь   
4    Видача рішення     секретар    видає   
 


        Розробив:
      Секретар сільської ради           _____________               Г.В.Трубенок                                      
              (посада)                                ( підпис)                            (ініціали, прізвище)

                             
                                        
                                               ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
  Надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо передачі земельної ділянки  у власність
№ п\п    Етапи послуги    Відповідальна особа і структурний підрозділ    Дія, опис етапу надання адмінпослуги (виконує, бере  участь, погоджує, затверджує)    Термін виконання(днів)
1    реєстрація звернення    Секретар виконкому Г.В.Трубенок    Виконує    У день звернення
2    Засідання комісії з агропромислового комплексу, соціального розвитку та екології   Бригинець С.П..- голова комісії.. Гайдак Ю.В.- член комісії;Матвієнко О.О..-член комісії      
3    Висновок комісії    Бригинець С.П.-голова комісії.. Гайдак Ю.В..- член комісії;
Матвієнко О.О..-член комісії;    
4    Засідання сесії     Депутати сільської ради     Беруть участь   
5    Видача рішення     секретар    видає   

  Розробив:
      Секретар сільської ради           _____________                  Г.В.Трубенок                                     
              (посада)                                  ( підпис)                            (ініціали, прізвище)                              ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
  Затвердження технічної документації щодо передачі земельної ділянки  у власність
№ п\п    Етапи послуги    Відповідальна особа і структурний підрозділ    Дія, опис етапу надання адмінпослуги (виконує, бере  участь, погоджує, затверджує)    Термін виконання(днів)
1    реєстрація звернення    Секретар виконкому Г.В.Трубенок    Виконує    У день звернення
3    Засідання  сесії    Депутати сільської ради     Беруть участь   
4    Видача рішення     секретар    видає   

        Розробив:
      Секретар сільської ради           _____________              Г.В.Трубенок                                      
              (посада)                                   ( підпис)                            (ініціали, прізвище)                              ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
  Затвердження  проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення  земельної ділянки
№ п\п    Етапи послуги    Відповідальна особа і структурний підрозділ    Дія, опис етапу надання адмінпослуги (виконує, бере  участь, погоджує, затверджує)    Термін виконання(днів)
1    реєстрація звернення    Секретар виконкому Г.В.Трубенок    Виконує    У день звернення
2    Засідання комісії з агропромислового розвитку    Бригинець С.П..- голова комісії. Гайдак Ю.В.- член комісії;Матвієнко О.О..-член комісії;   Бере участь   
3    Рішення сесії        виконує   
4    Видача рішення     секретар    видає   


  Розробив:
      Секретар сільської ради           _____________                 Г.В.Трубенок                                      
              (посада)                                      ( підпис)                            (ініціали, прізвище)

                            
 ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
  Викопіювання зі схеми формування території Літочківської сільської ради
№ п\п    Етапи послуги    Відповідальна особа і структурний підрозділ    Дія, опис етапу надання адмінпослуги (виконує, бере  участь, погоджує, затверджує)    Термін виконання(днів)
1    Усне звернення    Луценко І.В. - землевпорядник    Виконує    У день звернення
2    Виготовлення ксерокопії документа   Луценко І.В.-землевпорядник сільської ради..    виконує    -//-
3    Видача копії документа   Луценко І.В.- землевпорядник сільської ради     виконує    -//-
  Розробив:
      Секретар сільської ради           _____________                  Г.В.Трубенок                                      
              (посада)                               ( підпис)                            (ініціали, прізвище)


                              ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
  Викопіювання з генеральних планів населених пунктів  Літочківської сільської ради
№ п\п    Етапи послуги    Відповідальна особа і структурний підрозділ    Дія, опис етапу надання адмінпослуги (виконує, бере  участь, погоджує, затверджує)    Термін виконання(днів)
1    Усне звернення    Луценко І.В..-землевпорядник сільської ради..     Виконує    У день звернення
2    Виготовлення ксерокопії документа    Луценко І.В..-землевпорядник сільської ради..     виконує    -//-
3    Видача копії документа    Луценко І.В..-землевпорядник сільської ради..   виконує    -//-
                           

  Розробив:
      Секретар сільської ради           _____________                Г.В.Трубенок                                     
              (посада)                                ( підпис)                            (ініціали, прізвище)                    


                                       ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
  Викопіювання зі схеми економіко- планувального зонування  території Літочківської сільської ради
№ п\п    Етапи послуги    Відповідальна особа і структурний підрозділ    Дія, опис етапу надання адмінпослуги (виконує, бере  участь, погоджує, затверджує)    Термін виконання(днів)
1    Усне  звернення    Луценко І.В.-землевпорядник сільської ради.    Виконує    У день звернення
2    Виготовлення ксерокопії документа    Луценко І.В..-землевпорядник сільської ради.    виконує   
3    Видача документа    Луценко І.В.-землевпорядник сільської ради.    виконує   
  Розробив:
      Секретар сільської ради           _____________                Гайдак М.В.                                     
              (посада)                                ( підпис)                            (ініціали, прізвище)                              ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
  Видача витягів із засідань виконкому та сесії  Літочківської сільської ради
№ п\п    Етапи послуги    Відповідальна особа і структурний підрозділ    Дія, опис етапу надання адмінпослуги (виконує, бере  участь, погоджує, затверджує)    Термін виконання(днів)
1    письмове звернення    Секретар виконкому Г.В.Трубенок    Виконує    У день звернення
2    Перевірка відповідностей поданих документів            Протягом 1-го робочого дня
3    Оформлення та видача виписки з рішення сільської ради    секретар    видає    Протягом 3 днів з дня прийняття заяви


          Розробив:
      Секретар сільської ради           _____________               Г.В.Трубенок                                      
              (посада)                                      

Відображається 0 елементів
Назва послуги
Сортувати 
 
Назва послуги
Відображається 0 елементів