Рішення виконкому сільської ради

                                                                                                                           

                                Літочківська сільська рада

                        Броварського  району Київської області

                                       Виконавчий комітет

 

                                            Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Від ___________  2019  року                                             №

 

Про прогноз бюджету Літочківської

сільської ради на 2021-2022 роки

 

 

Розглянувши прогноз бюджету Літочківської сільської ради на 2021-2022 роки, керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет сільської ради

 

 

 

                           В И Р І Ш И В :

 

1.Схвалити прогноз бюджету Літочківської сільської ради на 2021-2022 роки (додається) та подати його на розгляд ради.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного бухгалтера сільської ради Т.І.Пез.

 

 

Сільський голова                                                                                    М.В.Гайдак

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення виконавчого комітету №

від __________ 2019 року

 

Прогноз  бюджету Літочківської сільської ради

на 2021 – 2022 роки

 

Загальна частина

Прогноз місцевого бюджету Літочківської сільської ради на 2021 та 2022 роки (далі – Прогноз) розроблено з урахуванням вимог Бюджетного та Податкового кодексів України й інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин, основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2021-2022 роки, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2019 року № 555 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки».

Метою Прогнозу є забезпечення послідовності та передбачуваності бюджетної політики, створення дієвого механізму управління бюджетним процесом, встановлення взаємозв’язку між стратегічними цілями розвитку громади та можливостями сільського  бюджету в середньостроковій перспективі.

Основними завданнями бюджетної політики сільської  ради на середньострокову перспективу є:

-                      забезпечення виконання доходної частини сільського бюджету відповідно до показників, затверджених сільською  радою;

-                      вжиття заходів до залучення додаткових надходжень до сільського бюджету, зокрема, шляхом забезпечення ефективного управління об’єктами комунальної власності та земельними ресурсами;

-                      підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом застосування дієвих методів економії бюджетних коштів;

-                      забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ та виконання заходів, передбачених сільськими цільовими (комплексними) програмами;

-                      запровадження дієвих заходів з енергозбереження;

-                      застосування програмно – цільового методу у бюджетному процесі.

Прогноз включає основні показники економічного і соціального розвитку сільської ради, індикативні прогнозні показники сільського бюджету за основними видами доходів, фінансування та видатків, взаємовідносин між сільським бюджетом і іншими бюджетами.

 

Прогноз бюджету Літочкіської сільської ради  зорієнтований на формування сприятливого економічного середовища, забезпечення збалансованості та стабільного функціонування бюджетної системи громади, стимулювання інноваційно-інвестиційної складової економіки громади, встановлення взаємозв’язку між соціально-економічними цілями розвитку регіону і можливостями бюджету, забезпечення виконання гарантованих державою соціальних зобов’язань.

На середньострокову перспективу основними завданнями сільського бюджету є:

забезпечення надходжень до сільського бюджету з урахуванням позитивної динаміки у порівнянні з попередніми роками;

забезпечення у повному обсязі проведення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, інших соціальних виплат, а також розрахунків за енергоносії та комунальні послуги;

здійснення видатків сільського бюджету відповідно до соціальних стандартів;

підвищення прозорості та ефективності управління бюджетними коштами шляхом використання елементів програмно-цільового методу планування і виконання сільського бюджету;

визначення резервів росту доходів сільського бюджету.

 

Прогноз доходів загального фонду на 2021 рік становить 105,7 % до прогнозних показників на 2020 рік. У 2022 році зростання доходів загального фонду до 2021 року складе 105,3 %.

 

Індикативні прогнозні показники сільського бюджету 

на 2021 та 2022 роки

грн.

 

2021 рік

2022 рік

Доходи сільського бюджету 

232329,00

244642,00

Видатки сільського бюджету 

232329,00

244642,00

 

 При здійснені розрахунку індикативних прогнозних показників сільського бюджету на 2021 - 2022 роки враховані, схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 15 травня 2019 року № 555, основні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2021 і 2022 роки за сценарієм 1, який передбачає активне впровадження економічних і соціальних реформ та використовувався під час розроблення проекту Державного бюджету України на 2020 рік, який передбачає:

- індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) — 106,0%;

- індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року) — 108,4%;

 

Індикативні показники Державного бюджету України на 2021 і 2022 роки є основою для складення головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності на відповідний період та формування показників проекту сільського бюджету на 2020 рік.

Формування проекту сільського бюджету на 2020 рік на основі цього Прогнозу здійснюватиметься з урахуванням зміни прогнозу основних показників економічного і соціального розвитку України, регіону, громади, змін, внесених до актів законодавства.

Головним пріоритетом бюджетної політики в частині доходів є забезпечення надходжень податкових і неподаткових доходів сільського бюджету. Прогноз доходів сільського бюджету враховує поступові позитивні зрушення у розвитку основних бюджетоутворюючих галузей громади,  поступове підвищення розміру мінімальної заробітної плати та доходів населення, а також тенденції надходжень окремих податків за останні роки тощо.

 

Індикативні прогнозні показники доходів бюджету

                   Літочківської сільської ради на 2021 та 2022 роки

                                                                                                         грн.

ККД

Найменування

2021 рік

2022 рік

 

 

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Загальний фонд

Спеціальний фонд

10000000

Податкові надходження

690540

 

727130

 

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

4650

 

4890

 

18000000

Місцеві податки і збори

685890

 

722240

 

18010000

Податок на майно

529770

 

557850

 

18050000

Єдиний податок

156120

 

164390

 

20000000

Неподаткові надходження

3170

2110

3350

2220

22090000

Державне мито

3170

 

3350

 

25000000

Власні надходження

 

2110

 

2220

 

Разом надходження

693710

2110

730480

2220

 

Прогноз доходів спеціального фонду на 2021 рік складає 105,7 % до прогнозу 2020 року, у 2022 році – 105,3 % до 2021 року.

Прогнозні показники видатків сільського бюджету на  2021 – 2022 роки розроблено на основі показників доходної частини сільського бюджету.

В першу чергу прогнозовані вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами.

Видатки на 2021-2022 роки на оплату праці працівників бюджетних установ розраховано з урахуванням прогнозного розміру мінімальної заробітної плати, при визначенні посадових окладів посадових осіб місцевого самоврядування застосовувалися  положення постанови Кабінету міністрів України від 09.03.2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами).

Розрахунки видатків загального фонду бюджету на 2021-2022 роки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв здійснювалися виходячи із показників індексу цін виробників ( грудень до грудня попереднього року): у 2021 році застосовано коефіцієнт 1,080: у 2022 році – 1,061.

 

Першочергово також прогнозовані обсяги видатків, впровадження заходів з енергозбереження, а також виконання в межах фінансових можливостей сільських цільових (комплексних) програм.

 

 

 

 

 

 

Індикативні прогнозні показники видатків сільського бюджету

 на 2021та 2022 роки

       грн.

КТПКВК

Найменування

2021 рік

2022 рік

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

 

 

 

 

 

Видатки разом

693710

2110

730480

2220

0100

Державне уравління

693710

2110

730480

2220

 

 

 

Прогноз сільського бюджету на 2021 - 2022 роки щодо показників витрат сільського бюджету на виконання інвестиційних програм (проектів) та їх переліку визначається, виходячи з положень Бюджетного кодексу України.

Взаємовідносини сільського бюджету з місцевими бюджетами інших рівнів будуть здійснюватись через механізм передачі відповідних міжбюджетних трансфертів, визначених статтею 101 Бюджетного кодексу України.

 

 

Головний бухгалтер                                                             Т.І.Пез

 

 

          

                                                                  

                                       Літочківська сільська рада

                   Броварського району Київської області

                                 Виконавчий комітет

 

 

 

 

                                        Р І Ш Е Н Н Я

 

 

  від 31 серпня 2018 року                                                              №  21

 

  Про медичне обслуговування

  населення сіл Літочки, Соболівка

 

 

 

     Заслухавши та обговоривши інформацію завідуючої фельдшерсько- акушерського  пункту села Літочки  Мироненко Лариси Антонівни про медичне обслуговування населення , що проживає на території сільської ради, виконавчий комітет відмічає, що робота по обслуговування населення проводиться на належному рівні. Постійно надається допомога хворим на дому, проводиться профілактична робота: бесіди, профщеплення, диспансеризація хворих, профогляди. Керуючись ст.32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет 

                                          в и р і ш и в :

 

 

                                 

      1.Інформацію завідуючої фельдшерсько-акушерським пунктом села Літочки Мироненко Л.А.– прийняти до відома.

 

      2. Забезпечити надання якісного медичного обслуговування населенню.

 

 

 

 

 

       Сільський  голова                                              М.В.Гайдак

                                                

 

                              

                                   І Н Ф О Р М А Ц І Я

завідуючої фельдшерсько-акушерським пунктом села Літочки Мироненко Лариси Антонівни на засіданні виконавчого комітету сільської ради

від 31  серпня  2018 р про медичне обслуговування населення сіл Літочки, Соболівка

             

                 Робота фельдшерсько-акушерського пункту проводиться згідно

затвердженого плану роботи на рік. Прийом хворих проводиться шість днів на тиждень.

Основні завдання та функції ФАП:

1) амбулаторна і стаціонарна медична допомога населенню;

2) патронаж вагітних;

3) заходи з охорони здоров'я дітей і підлітків;

4) санітарно-протиепідемічні заходи;

5) вивчення захворюваності на ділянці;

6) санітарна освіта та організація роботи санітарного активу;

7) спостереження за санітарним станом населених пунктів та інших об'єктів;

На ФАПі проводиться лікувально-профілактична робота:

1) по наданню невідкладної долікарської допомоги амбулаторно і вдома;

2) по виявленню та ізоляції хворих гострозаразними захворюваннями;

3) щодо профілактики та зниження захворюваності, в тому числі інфекційної і паразитарної;

4) за поточним санітарному нагляду за дитячими дошкільно-шкільними закладами, комунальними, харчовими, промисловими об'єктами, водопостачанням;

5) по організації медичних оглядів населення, відбору хворих на диспансерний нагляд, з працевлаштування хворих;

6) контроль за станом здоров'я хворих, облік;

7) по складанню і ведення обліково-звітної документації про свою діяльність.

За вказівкою лікаря фельдшер проводить лікувальні процедури і профілактичні щеплення населенню ділянки. Здійснюються профілактичні огляди вагітних, патронаж новонароджених і породіль.

        Медпункт обслуговує 720 жителів сіл Літочки, Соболівка, в літній період обслуговується населення 15-ти садівничих товариств. На території сіл Літочки, Соболівка проживає 2 інваліди Великої Вітчизняної війни, 5 учасників бойових дій, 15 учасників війни, 3 ліквідатори аварії на ЧАЕС.

          За вісім місяців поточного року  рік прийнято амбулаторно-хворих в селі Літочки , в т.ч. надана допомога  на  дому, 2493 чол. ,  під патронажем знаходиться  1 дитина, проведено процедур – 375; в с. Соболівці  прийнято амбулаторно-хворих, в т.ч викликів на дому,  316 чол. Проводилась профілактична робота: профщеплення, бесіди, диспансеризація хворих.

 

       Завідуюча фельдшерсько-

       акушерським пунктом                                         Л.А.Мироненко                                                                                            

    

 

 

  

                                                       

                                Літочківська сільська рада

                      Броварського району Київської області

                                      Виконавчий комітет

 

 

                                        Р І Ш Е Н Н Я

 

 від  27 липня 2018 року                                                                №  20

 

 

Про заходи щодо запобігання  загибелі

людей на водних  об'єктах

 

 

 

     Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови Гайдака М.В. про запобігання загибелі людей на водних об'єктах, з метою збереження життя та здоров'я людей та належного виконання заходів передбачених розпорядженням Президента України від 14.07.2011, керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет Літочківської сільської ради  в и р і ш и в :

 

 

1. Інформацію сільського голови прийняти до відома.

2. Затвердити заходи щодо запобігання загибелі людей на водних об'єктах 

   (додаються).

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

 

 

 

 

 

  Сільський  голова                                                           М.В.Гайдак

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Додаток

                                                                     до рішення виконкому

                                                                     №      від 27.07.2018 р.

 

 

                                                ЗАХОДИ

               щодо запобігання загибелі людей на водних об'єктах

 

-         проведення спільних рейдів перевірки місць стихійного відпочинку громадян на водних об'єктах за участю працівників Броварського відділу ГУ Держтехногенбезпеки у Київській області, відділу з питань  НС та ЦЗН району;

 

-         продовження агітаційно-роз'яснювальної роботи, через засоби масової інформації по недопущенню загибелі людей на водних об'єктах;

 

-         обладнати місця масового купання на видних місцях стендами з матеріалами щодо попередження нещасних випадків на воді;

 

-         визначити та затвердити у встановленому порядку місця масового відпочинку населення поблизу водних об'єктів;

 

-         вжити заходів щодо наведення належного порядку в місцях масового відпочинку.

 

 

 

Секретар                                                     Г.В.Трубенок

 

 

 

 

 

 

 

 

             

                   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Відображається 0 елементів
№ документаНазва документаДата публікації
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Сортувати 
 
№ документаНазва документаДата публікації
Відображається 0 елементів