Рішення сільської ради

                                                   

                                               Літочківська сільська рада

                                  Броварського району Київської області

                                                      Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Про порядок денний ХХУ сесії Літочківської сільської ради УІІ скликання

      Відповідно до частини 15 статті 46 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»  Літочківська сільська рада

                                          в и р і ш и л а :

  Затвердити такий порядок ХХУ чергової сесії Літочківської сільської ради УІІ скликання :

1. Про затвердження  порядку денного ХХУ сесії Літочківської сільської ради УІІ скликання.

                Інформує : Гайдак М.В., сільський голова 

2. Про затвердження Програми  з проведення технічної інвентаризації та державної реєстрації речових прав на нерухоме майно об’єктів комунальної власності  Літочківської сільської ради на 2019-2020 роки.

Інформує: Г.В.Трубенок, секретар сільської ради.

 3. Про звіт головного бухгалтера про виконання бюджету Літочківської сільської ради за 2018 рік.

                Інформує: Т.І.Пез, головний бухгалтер сільської ради.

4.  Про внесення змін до рішення 24 сесії сільської ради 7 скликання від 21 грудня  2018  року «Про  бюджет Літочківської  сільської ради на 2019 рік».

Інформує: Т.І.Пез, головний бухгалтер сільської ради.

5. Про відміну рішення 23 сесії Літочківської сільської ради УІІ скликання  № 203.1  від 20.11.2018 року. 

         Інформує: І.В.Луценко, спеціаліст-землевпорядник сільської ради. 

6. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність.

          Інформує: І.В.Луценко, спеціаліст-землевпорядник сільської ради.

7. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі(на місцевості).

         Інформує: І.В.Луценко, спеціаліст-землевпорядник сільської ради. 

8. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність.

   Інформує: І.В.Луценко, спеціаліст-землевпорядник сільської ради.

9 . Про надання дозволу  на розроблення   детального плану земельної ділянки в межах населеного пункту с.Соболівка  Броварського району Київської області

                Інформує : Гайдак М.В., сільський голова

10 . Різне.

              Сільський голова                                                                     М. Гайдак

с. Літочки

12 лютого  2019 року

№ 217  - ХХУ –УІІ


                                                

                                   Літочківська сільська рада

                         Броварського району Київської області

                                          Р І Ш Е Н Н Я

                        Про звіт  про виконання бюджету

                     Літочківської сільської ради за 2018 рік

 

    Відповідно до п. 23 частини 1 ст.26 Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні", частини 9 ст.75, 77 Бюджетного кодексу України, Закону України " Про державний Бюджет на 2018 рік", сільська рада

                                            в и р і ш и л а :                                                          

    Затвердити звіт про виконання бюджету Літочківської сільської ради за 2017 рік по доходах в сумі 668700,32  грн., по видатках в сумі 702547,94 грн. з перевищенням доходів  над видатками  в сумі 33847,62 грн. в т.ч.

      - загального фонду по доходах в сумі 513336,66 грн. по видатках в сумі 64805,54 грн. з перевищенням доходів над видатками в сумі  578142,20 грн.

     - спеціального фонду 155363,66 грн. по видатках 124405,74 грн. з перевищенням доходів  над видатками в сумі 30957,92 грн.

 

         Сільський  голова                                               М.Гайдак

         Головний  бухгалтер                                           Т.Пез

с. Літочки

12 лютого  2019 року

№ 219  - ХХУ –УІІ


 

                                                           

                                       Літочківська сільська рада

                          Броварського району Київської області

                                              Р   І   Ш  Е  Н  Н  Я

Про затвердження Програми  з проведення технічної інвентаризації та державної реєстрації речових прав на нерухоме майно об’єктів комунальної власності  Літочківської сільської ради на 2019-2020 роки

 

З метою ефективного управління комунальним майном, для забезпечення чіткого визначення об’єктів, які належать до комунальної власності територіальної громади Літочківської сільської ради, визначення їх технічного стану та оформленням правовстановлюючих документів, керуючись п.22 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59, ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

                                                 ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити Програму по проведенню технічної інвентаризації об’єктів комунальної власності територіальної громади  (далі – Програма), що додається.

2. Головному бухгалтеру сільської ради Т.І.Пез  у встановленому порядку врахувати фінансування Програми та здійснювати видатки в межах асигнувань, передбачених сільським бюджетом.

          3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради  з питань планування бюджету, фінансів та цін, реформування економіки, підтримки підприємництва, середнього та малого бізнесу:

   Сільський  голова                                                             М. Гайдак

 

\

с. Літочки

12 лютого  2019 року

 № 218  - ХХУ –УІІ


 

Затверджено

рішенням ХХУ сесії 07 скликання

Літочківської сільської ради

№ 218 від 12.02.2019 р.

 

Подпись:   від  __________  № _______


Програма з проведення технічної інвентаризації та державної реєстрації речових прав на нерухоме майно об’єктів комунальної власності  Літочківської сільської ради на 2019-2020 роки

             

                                     Паспорт

 

1.      

Розробник Програми

Виконавчий комітет Літочківської сільської ради

2.      

Мета програми

Упорядкування об’єктів комунальної власності територіальної громади сільської ради, отримання даних про їх технічний стан

3.      

Строк реалізації Програми

 2019-2020 р

4.      

Фінансове забезпечення

Місцевий  бюджет

5.      

Обсяг фінансування Програми

   2019 рік -  20 855 грн.,

   2020 рік -  28 000 грн.

6.      

Очікувані кінцеві результати виконання Програми

Оплата незалежних оцінок об'єктів комунальної власності територіальної громади, виготовлення інвентаризаційних справ, отримання витягів прав власності, експертна грошова оцінка, поточна інвентаризація

  

                         1. Обґрунтування необхідності Програми

             Законодавчою базою розроблення програми є Бюджетний кодекс України, Закони України „Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про оренду державного та комунального майна”, “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”.

         Дана програма призначена для забезпечення проведення державної реєстрації об’єктів нерухомого майна відповідно до вимог чинного законодавства.

         Деякі об’єкти нерухомого майна бюджетної сфери не пройшли таку реєстрацію, що унеможливлює здійснення в повному обсязі захист майнових прав.

Для врегулювання даного питання є необхідним термінове проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна, на яке не оформлено право комунальної власності згідно з вимогами чинного законодавства та проведення їх державної реєстрації.

             2. Основними завданнями цієї  Програми є:

- виконання комплексу робіт з технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна комунальної власності територіальної громади;

- організація проведення незалежної оцінки;

- проведення заходів з державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

                           3. Фінансове забезпечення Програми

 

Для виконання вказаних завдань необхідно фінансове забезпечення, яке буде проводиться за рахунок коштів місцевого бюджету, в межах передбачених асигнувань.

 

                     4. Очікувані результати виконання Програми

 

        Програма спрямована на забезпечення визнання та захисту прав власності на майно комунальної власності територіальної громади, що в свою чергу призведе до ефективнішого управління комунальною власністю територіальної громади Літочківськоїї сільської ради.

  

    Сільський голова                                                                  М.Гайдак                           

 


                                                          

                                       Літочківська сільська рада

                          Броварського району Київської області

                                              Р   І   Ш  Е  Н  Н  Я

Про внесення змін до рішення ХХVІ сесії сільської ради VІI скликання

від 21 грудня 2018 року № 208 “Про бюджет Літочківської сільської ради

    на  2019 рік” та додатків до нього

           Розглянувши пропозиції головного бухгалтера, керуючись статтями 23 та 78 Бюджетного кодексу України, відповідно до  пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії сільської ради з питань планування бюджету, фінансів і цін, реформування економіки, підтримки підприємництва, середнього та малого бізнесу, сільська рада  в и р і ш и л а:

1.     Внести наступні зміни до рішення ХХVІ сесії сільської ради VII скликання від 21 грудня 2018 року № 208 “Про бюджет Літочківської сільської ради на 2019 рік”:

1.1. У абзаці третьому пункту 1 цифри “946,9”,“944,9” замінити на “967,755”, “965,755” .

        1.2. У пункті 5 цифри  “0,0”  замінити на “20,855”.

        1.3. Направити вільні лишки, що утворилися станом на 01.01.2019 року по загальному фонду сільського бюджету в сумі 20,855 тис. грн.:

- інші  заходи пов»язані із економічною діяльністю – 20,855 тис.грн

    

    2. Внести зміни у додатки  2, 3, 7  до рішення, виклавши їх у новій редакції.

    3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету, фінансів і цін, реформування економіки, підтримки підприємництва, середнього та малого бізнесу районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.

Сільський голова                                               М.В.Гайдак

с.Літочки

12 лютого 2019 року

 № 220-25-VІІ

 

 

                                                      Пропозиції

 

про внесення змін до рішення ХХІV сесії сільської ради  VІI скликання від 21 грудня 2018 року № 208 «Про бюджет Літочківської сільської ради

                               на  2019 рік» та додатків до нього

 

 

На виконання Програми з проведення технічної інвентаризації та державної реєстрації речових прав на нерухоме майно об»єктів комунальної власності Літочківської сільської ради на 2019-2020 роки, відповідно до Законів України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», «Про місцеве самоврядування в Україні» (із наступними змінами), згідно статті 14 пункту 4 статті 78 пункту 7 «Бюджетного кодексу України», внести зміни до бюджетних призначень  сільського бюджету Літочківської сільської ради :                                                      

                                                        Видатки

                                           Загальний фонд 

         1. Збільшити призначення по загального фонду сільського бюджету на суму 20,855 тис.грн. за рахунок залишку коштів загального фонду, що утворились  станом на 01.01.2019 року, а саме :    

       -КПКВКМБ 0117693 «Інші заходи повязані із економічною діяльністю» збільшити призначення у сумі 20,855тис.грн., а саме:  

       -КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних) на суму         20,855 тис.грн

         2. Внести зміни в помісячний розпис видаткової частини сільського бюджету в межах річних призначень, а саме:  

        -КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної в місті ради (в разі її створення),міської,селищної,сільської рад та їх виконавчих комітетів» 

   -КЕКВ 2111 (заробітна плата ) збільшити призначення у лютому на 9,0 тис.грн., березні на 6,0 тис.грн., квітні на 13,0 тис.грн., травні на 21,0 тис.грн. та зменшити призначення у листопаді на 19,0 тис.грн. та у грудні на 30,0 тис.грн.;

   -КЕКВ 2120 (нарахування на заробітну плату) збільшити призначення у лютому на 2,0 тис.грн., березні на 1,3 тис.грн., квітні на 2,9 тис. грн., травні на 4,6 тис.грн. та зменшити призначення у листопаді на 4,2 тис.грн. та у грудні на 6,6 тис.грн.;

  -КЕКВ 2210 (предмети,матеріали,обладнання та інвентар) збільшити призначення у лютому на 1,9 тис.грн. та зменшити призначення у квітні на 1,9 тис.грн

 -КЕКВ 2240 (оплата послуг крім комунальних) збільшити призначення у лютому на 1,8 тис.грн. та зменшити призначення у квітні на 1,8 тис.грн

 -КЕКВ 2273 (оплата електроенергії) збільшити призначення у лютому на 0,7 тис.грн. та зменшити призначення у травні на 0,7 тис.грн.

  -КЕКВ 2275 (оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг) збільшити призначення у серпні на 56,8 тис.грн. та зменшити призначення у жовтні на 5,9 тис.грн., у листопаді на 10,5 тис.грн. та у грудні на 40,4 тис.грн.

  Сільський голова                                                                                      М. Гайдак

                                                         

                                           Літочківська сільська рада

                                  Броварського району   Київської області

 

                                                Р І Ш Е Н Н Я

    Про відміну рішення сесії  Літочківської сільської ради УІІ скликання

 

          Керуючись п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяви  громадян   , сесія сільської ради

                                                 в и р і ш и л а :

 

   1. Відмінити рішення сесії Літочківської сільської ради від 20.11.2018  року № 203.1 «Про надання дозволу на виготовлення проекту відведення земельної ділянки площею 0,0446 га у власність Колпікової Людмили Михайлівни » на підставі заяви гр. Колпікової Людмили Михайлівни.

   2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, соціального розвитку та екології.

 

 

    Сільський голова                                                               М.Гайдак

 


с. Літочки

12 лютого  2019 року

 № 221  - ХХУ –УІІ


 

                                                    

                                      Літочківська сільська рада

                         Броварського району   Київської області

 

                                                Р І Ш Е Н Н Я

Про надання  дозволу на розробку проекту землеустрою

щодо відведення  земельних  ділянок у власність

громадянам в межах с. Літочки ,Соболівка

        Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та додані до  неї матеріали, керуючись т.26 ЗУ "Про місцеве  самоврядування в Україні", ст.,50 ЗК "Про землеустрій", ЗУ “ Про державний земельний кадастр”ст.118, 123, 186-1 Земельного кодексу України  сесія  Літочківської сільської ради Броварського району Київської області    в и р і ш и л а :

1.Надати дозвіл громадянам на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам в межах сіл Літочки, Соболівка згідно додатку.

2.Рекомендувати громадянам звернутися до землевпорядної організації з метою замовлення робіт по розробці проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність.

 3.Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробити та погодити його згідно норм чинного законодавства України та проектного плану Літочківської сільської ради.

 4.Попередити громадян про те, що державна реєстрація земельної ділянки скасовується Державним кадастровим реєстратором у разі, якщо протягом одного року з дня здійснення державної реєстрації земельної ділянки речове право на ділянку не зареєстровано з вини заявника (п.10 ст.24 ЗУ “ Про Державний земельний кадастр ”).

  5.Зазначений дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність не надає громадянамправа володіти, розпоряджатися та користуватися вказаною ділянкою до моменту державної реєстрації цих прав у відповідності до чинного законодавства України.

 

            Сільський голова                                                 М. Гайдак

 

с. Літочки

12 лютого  2019 року

 № 222  - ХХУ –УІІ


Додаток

до рішення   ХХУ  сесії 7 скликання

від  12.02. 2019 року № 222

                                                            С П И С О К

                           громадян, яким надано дозвіл на виготовлення

                           проекту землеустрою на земельні ділянки

_______________________________________________________________________________

№пп  :    Прізвище, ім'я, по батькові  :    Для будівництва          :   Для ведення    :  Для ведення

         :                                                     :    та обслуговування       :        ОСГ            : садівництва

         :                                                     :   житлового будинку      :                            :

1.       Мироненко Михайло Андрійович                   ----                                0,0446                   --- 

2.       Рахманбердієва  Надія Андріївна                     ---                                0,0950                   ---

3.       Татарин Ігор Миколайович                                ---                               0,3000                   ---

4.        Шафрай Світлана Миколаївна                    0,1540                               ---                         ---

5.       Гайдак     Григорій  Васильович               ---                                        0,2000                   ---

 

           Секретар                                                                                         Г.Трубенок

 

 

Літочківська сільська рада

Броварського району Київської області

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Про затвердження технічної документації  із

землеустрою щодо  встановлення (відновлення)меж

земельної ділянки в натурі( на місцевості) та передачу

її у власність громадянам в межах с.Літочки, Соболівка

Броварського району Київської області

 

          Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо  встановлення (відновлення)меж земельних ділянок в натурі( на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва у власність громадянам,  розташованих на території Літочківської сільської ради, розроблену ФОП Кушнір В.В., ТОВ «Укргеоземпроект», враховуючи Витяги з Державного земельного кадастру про земельні ділянки,  керуючись ст.26 ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.50 ЗУ “Про землеустрій” п. 5 ст.16 ЗУ “Про Державний земельний кадастр” ст.118,120,122,123,181-1 Земельного кодексу України, сесія Літочківської сільської ради 

в и р і ш и л а :

   1.Затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі ( на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва у власність громадянам, розташованих на території Літочківської сільської сільської ради, розроблену ФОП Кушнір В.В.,ТОВ «Укргеоземпроект» (згідно додатку).

2.Передати у  власність громадянам  земельні ділянки  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, для  ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташовані на території  Літочківської сільської ради Броварського району Київської області.

3.Встановити, що вказаним  земельним ділянкам присвоєно кадастрові номери.

 

 

 

       Сільський голова                                                           М.Гайдак

 

 

с. Літочки

12 лютого  2019 року

 № 223  - ХХУ –УІІ


 

 Додаток

                  до рішення  ХХУ  сесії УІІ скликання

                                                                                                        від 12. 02.2019 р. № 223

 

 

                                                             С  П  И  С  О  К

                 громадян, яким затверджено технічну документацію землеустрою

                             щодо складання встановлення та відновлення меж

                                             земельної ділянки на місцевості

_____________________________________________________________________________

№пп:      П.І.П.                                                 :    Для будівництва .          :   Для ведення       :                 

          :                                                                 :    та обсл. житлового.    :   товарного с/г

                                                                                                                 виробництва                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                        

1        Бура Віра Петрівна                                     -----                                    1,1447

2        Бура Віра Петрівна                                     -----                                    1,4121

3.       Рахманбердієва Надія Андріївна                 0,2500                              0,2500

 

 

 

 

 

          Секретар                                                                                         Г. Трубенок

 

 

 

                                                    

 

                                       Літочківська сільська рада

                            Броварського району Київської області

                                          Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки та передачу її у власність громадянам в межах

сіл Літочки, Соболівка  Броварського району Київської області 

           

          Розглянувши проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок  садівництва за рахунок земель комунальної власності у власність громадянам, розташовані в с. Літочки,  розроблені ФОП Кушнір В.В., ФОП Іващенко Т.В.,  враховуючи Витяги з Державного земельного кадастру про земельну ділянку,керуючись ст.26 ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.50 ЗУ “Про землеустрій” п. 5 ст.16 ЗУ “Про Державний земельний кадастр” ст.118,122,123,181-1 Земельного кодексу України ,сесія Літочківської сільської ради    в и р і ш и л а :       

  1.Затвердити проекти землеустрою щодо  відведення земельних ділянок, для ведення особистого селянського господарства  за рахунок земель комунальної власності у власність громадянам, розташовані в селі Літочки, розроблені ФОП Кушнір В.В., ФОП Іващенко Т.В

  2.Передати  у  власність громадянам для ведення особистого селянського господарства земельні ділянки,розташовані в селі Літочки.

  3.Встановити, що вказаним земельним ділянкам присвоєно кадастрові номери.

 

  4.Громадянам приступити до використання земельної ділянки за цільовим призначенням після реєстрації речового права на земельну ділянку та отримання правовстановлюючого документа на земельну ділянку.

 

  Сільський голова                                                              М. Гайдак

 

 

 

 

с. Літочки

12 лютого  2019 року

 № 224  - ХХУ –УІІ


 

 

Додаток                                                                                                                                                                       

                 до рішення  ХХУ сесії УІІ скликання

                      від 12. 02.2019 р.№ 224

 

                                                           С  П  И  С  О  К

                                       громадян, яким затверджено проект землеустрою

                                       щодо складання документів, що посвідчують

                                      право власності на земельні ділянки

 

№пп  :      П.І.П.                                   :  Для    ОЖБ         :      Для     ОСГ      :            Всього

____________________________________________________________________________

1.   Гайдак   Наталія Василівна                        ---                            0,0597               0,0597

2.   Колпікова Людмила Михайлівна              ---                            0,0584               0,0584

3.   Бригинець Микола Юрійович                   ---                            0,1200               0,1200

 

 

 

 

         Секретар                                                                                     Г.В.Трубенок

 

 

                                                        

                              Літочківська сільська рада

                   Броварського району   Київської області

 

                                                Р І Ш Е Н Н Я

 

Про надання дозволу  на розроблення   детального плану земельної ділянки в межах населеного пункту с.Соболівка  Броварського району Київської області

             Враховуючи необхідність раціонального використання земель, створення належних умов для життєзабезпечення населених пунктів на території  щодо надання дозволу  на розробку детального плану земельної ділянки  орієнтовною площею 0,2000 га, розташованої в  межах населеного пункту села Соболівка, керуючись  Законом  України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», сесія сільської ради

                                               в и р і ш и л а :

   1. Надати дозвіл Бригинець Світлані Петрівні розробити детальний план земельної ділянки площею 0,2000 га для  розміщення об’єктів торгівлі , що перебуває в землях запасу Літочківської сільської ради.

    2. Врахувати державні та регіональні інтереси під час розроблення ДПТ.

   3.Укласти договір на розроблення ДПТ з організацією, що має фахівців з відповідним кваліфікаційним сертифікатом.

    4.Фінансування робіт з розроблення ДПТ здійснити за рахунок коштів землекористувача земельної ділянки, згідно з статтею 10 ЗУ « Про регулювання містобудівної діяльності».

    5.Подати проект ДПТ на архітектурно-містобудівну раду відповідного рівня при спеціально уповноваженому органі з питань містобудування та архітектури, згідно з статтею 20 Закону Укураїни « Про регулювання містобудівної документації».

    6. Подати ДПТ на затвердження Літочківської сільської ради.

   7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, соціального розвитку та екології.

 

 

 

            Сільський голова                                           М.Гайдак

 

с. Літочки

12 лютого  2019 року

 № 225  - ХХУ –УІІ


                                           

                            Літочківська сільська рада

                 Броварського району Київської області

                                     Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

 Про порядок денний ХХІ сесії Літочківської сільської ради УІІ скликання

      Відповідно до частини 15 статті 46 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»  Літочківська сільська рада

                                    в и р і ш и л а :

       Затвердити такий порядок ХХІ чергової сесії Літочківської сільської ради УІІ скликання :

1. Про порядок денний ХХІ сесії Літочківської сільської ради УІІ скликання.

Інформує : Гайдак М.В., сільський голова

2.  Розгляд листа ТОВ «Укрейніан Дігінг Компані». Інформує:Гайдак М.В., сільський голова

3. Про  звіт головного бухгалтера про виконання  бюджету сільської ради за  І півріччя 2018 року.

Інформує : Пез Т.І., головний бухгалтер сільської ради

4. Про внесення змін до рішення 16 сесії сільської ради 7 скликання від 21 грудня  2017 року «Про  бюджет Літочківської  сільської ради на 2018 рік».

Інформує : Пез Т.І., головний бухгалтер сільської ради

5. Про розгляд листа КЗ Броварської районної ради « Броварська районна  централізована бібліотечна система».Інформує:Гайдак М.В., сільський голова

6. Про надання ПАТ « Київоблгаз» дозвіл на господарське відання складовими газорозподільної системи України. Інформує:Гайдак М.В., сільський голова

7. Про надання ПАТ « Київоблгаз» дозвіл на користування складовими газорозподільної системи України. Інформує:Гайдак М.В., сільський голова

8. Про надання ПАТ « Київоблгаз» дозвіл на експлуатацію складових газорозподільної системи України. Інформує:Гайдак М.В., сільський голова

9.Про  звіт сільського голови про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку населених пунктів сільської ради за І півріччя 2018 року.

Інформує : Гайдак М.В., сільський голова 

10.   Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність.

Інформує : Луценко І.В. , спеціаліст-землевпорядник сільської ради

11.   Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду.

Інформує : Луценко І.В. , спеціаліст-землевпорядник сільської ради 

12. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність.

Інформує : Луценко І.В. , спеціаліст-землевпорядник сільської ради


  Сільський голова                                                                                 М .Гайдак

 

с. Літочки

24 липня  2018 року

 №178- ХХІ-УІІ

                                             

                             Літочківська сільська рада

                     Броварського району   Київської області

 

                                       Р І Ш Е Н Н Я

 

Про надання погодження на отримання спеціального дозволу ТОВ «УКРЕЙНІАН ДІГІНГ КОМПАНІ» на користування надрами з метою геологічного вивчення пісків Літочківської сільської ради, що знаходиться в Броварському районі Київської області

 

       Розглянувши листа Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРЕЙНІАН ДІГІНГ КОМПАНІ» щодо погодження ТОВ «УКРЕЙНІАН ДІГІНГ КОМПАНІ» видачі спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення пісків в межах Літочківської сільської ради, керуючись ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 10 Кодексу України «Про надра», п. 9 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 року № 615, сесія  сільської ради

 

                                            В И Р І Ш И Л А:

 

       1.Надати погодження Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРЕЙНІАН ДІГІНГ КОМПАНІ»  на отримання спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення пісків в межах Літочківської сільської Ради, що знаходиться у Броварському районі Київської області.

        2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну комісію сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, соціального розвитку та екології.(Бригинець С.П.).

 

 

        Сільський голова                                                 М.В.Гайдак

 

 

 

 

 

с.Літочки

24 липня  2018 року

№ 179- ХХІ – 7

 

 

                                                         

                                Літочківська сільська рада

                    Броварського району Київської області

                                     Р І Ш Е Н Н Я

           Про затвердження звіту по виконання бюджету

         Літочківської сільської ради за І півріччя 2018 року

 

    Відповідно до п. 23 частини 1 ст.26 Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні", частини 9 ст.75, 77 Бюджетного кодексу України, Закону України " Про державний Бюджет на 2017 рік", сільська рада

                                       в и р і ш и л а :

                                                              

    Затвердити звіт про виконання бюджету Літочківської сільської ради за І півріччя 2018 року по доходах в сумі 668700,32  грн., по видатках в сумі 702547,94 грн. з перевищенням доходів  над видатками  в сумі 33847,62 грн. в т.ч.

      - загального фонду по доходах в сумі 513336,66 грн. по видатках в сумі 64805,54 грн. з перевищенням доходів над видатками в сумі  578142,20 грн.

     - спеціального фонду 155363,66 грн. по видатках 124405,74 грн. з перевищенням доходів  над видатками в сумі 30957,92 грн.

 

         Сільський  голова                                     М.В.Гайдак

         Головний  бухгалтер                               Т.І.Пез

 

с.Літочки

24 липня  2018 року     

№  180-ХХІ-УІІ

                                                     

                                    Літочківська сільська ради

                       Броварського району Київської області

 

                                                  РІШЕННЯ 

 

 

Про внесення змін до рішення сесії сільської ради VІI скликання

            від 21 грудня 2017 року № 124 “Про бюджет Літочківської 

                  сільської ради   на 2018 рік” та додатків до нього

 

           Розглянувши пропозиції головного бухгалтера, керуючись статтями 23 та 78 Бюджетного кодексу України, відповідно до  пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні ”, згідно рішення сесії Броварської районної ради №603-45-позач.-УІІ від 24.07.2018 року, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії сільської ради з питань планування, бюджету, фінансів і цін, реформування економіки, підтримки підприємництва, середнього та малого бізнесу, сільська рада

                                        в и р і ш и л а :

       1. Внести наступні зміни до рішення сесії сільської ради VII скликання від 21 грудня 2017 року № 124 “Про бюджет Літочківської сільської ради на 2018 рік”:

1.1. У абзаці другому  пункту 1 цифри «424,6», «422,6»,  «2,0» замінити на “838,956”, “796,956”, «42,0» .

1.2. У абзаці третьому пункту 1  цифри  «424,6», «422,6»,  «2,0»   замінити на   «849,394», «807,394», «42,0».

1.3.У пункті 2 цифри “422,6”, «2,0»  замінити на «807,394», «42,0».

1.4. У пункті 7 цифри “0,0”,   замінити на «40,0».

1.4. Направити вільні лишки, що утворилися станом на 01.01.2018 року:

по загальному фонду сільського бюджету в сумі 10,438 тис. грн. по головних розпорядниках:

здійснення  заходів із землеустрою – 10,438 тис.грн

 

2. Внести зміни у додатки 1, 2, 3, 5 до рішення, виклавши їх у новій редакції.

 

       3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської рад  з питань планування бюджету, фінансів та цін, реформування економіки, підтримки підприємництва, середнього та малого бізнесу.

 

              Сільський голова                                               М.В.Гайдак

с.Літочки

24 липня 2018 року

№ 181-21-VІІ

 

                                                     

                                    Літочківська сільська рада

                       Броварського району Київської області

 

                                                  РІШЕННЯ 

 

Про розгляд листа КЗ Броварської районної ради « Броварська районна  централізована бібліотечна система»

 

         Розглянувши лист комунального закладу Броварської районної ради «Броварська районна  централізована бібліотечна система» про надання дозволу на укладання договору оренди  між комунальним закладом Броварської районної ради «Броварська районна  централізована бібліотечна система» та комунальним закладом Броварської районної ради «Броварський районний будинок культури» , керуючись ст.26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” , сесія  Літочківської сільської ради

                                               в и р і ш и л а  

 

     1. З метою приведення до вимог чинного законодавства договорів оренди надати дозвіл на укладання договору оренди  між комунальним закладом Броварської районної ради «Броварська районна  централізована бібліотечна система» та комунальним закладом Броварської районної ради «Броварський районний будинок культури».

 

 

 

  Сільський голова                                                          М.В.Гайдак

 

с. Літочки

24 липня 2018 року

 №  182 -ХХІ -7                                           

                                                     

                                    Літочківська сільська рада

                       Броварського району Київської області

 

                                                  РІШЕННЯ 

Про надання ПАТ « Київоблгаз» дозвіл га господарське відання складовими газорозподільної системи України

 

  В зв’язку закінченням терміну дії типового договору № 20 від 05.06.2015 та  з метою забезпечення ефективного використання цільової та безаварійної  експлуатації підвідного газопроводу з с. Літки до с.Літочки,  який є комунальною власністю територіальної громади Літочківської сільської ради, поліпшення надання населенню послуг з газопостачання та приєднання до газорозподільних мереж, посилення економічних основ місцевого самоврядування, керуючись нормами ст.. 60 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні, ст..7 Закону України Про засади функціонування ринку природного газу, постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання  у сфері енергетики від 07.03.2013 р. № 226 , сесія  Літочківської сільської ради  в и р і ш и л а : 

 

     1.Передати ПАТ Київоблгаз на праві господарського відання  підвідний газопровід з с. Літки до с.Літочки протяжністю 3,099 км.

     2. Укласти з ПАТ “Київоблгаз” строком на 5 ( п’ять) років  договір на господарське  відання  підвідним газопроводом, згідно з Типовим договором на господарське відання  складовими  Єдиної газотранспортної системи України (між власниками та газотранспортними або газорозподільними підприємствами), затвердженим Постановою комісії № 226 від 07.03.201 3р. , що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

  Сільський голова                                                          М.В.Гайдак

 

с. Літочки

24 липня 2018 року

 №  183 -21 -7                                           

                                                     

                                    Літочківська сільська рада

                       Броварського району Київської області

 

                                                  РІШЕННЯ 

 

Про надання ПАТ « Київоблгаз» дозвіл на користування складовими газорозподільної системи України.

 

   В зв’язку закінченням терміну дії типового договору № 20 від 05.06.2015 року та з метою забезпечення ефективного використання цільової та безаварійної  експлуатації підвідного газопроводу з с. Літки до с.Літочки,  який є комунальною власністю територіальної громади Літочківської сільської ради, поліпшення надання населенню послуг з газопостачання та приєднання до газорозподільних мереж, посилення економічних основ місцевого самоврядування, керуючись нормами ст.. 60 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні, ст..7 Закону України Про засади функціонування ринку природного газу, постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання  у сфері енергетики від 07.03.2013 р. № 226 , сесія  Літочківської сільської ради  в и р і ш и л а :

 

     1.Надати ПАТ « Київоблгаз» дозвіл на користування складовими газорозподільної системи України.

     2. Укласти з ПАТ “Київоблгаз” строком на 5 ( п’ять) років  договір на користування підвідним газопроводом, згідно з Типовим договором на господарське відання  складовими  Єдиної газотранспортної системи України (між власниками та газотранспортними або газорозподільними підприємствами), затвердженим Постановою комісії № 226 від 07.03.201 3р. , що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

  Сільський голова                                                          М.В.Гайдак

с. Літочки

24 липня 2018 року

 №  184 -21 -7                                              

                                                     

                                    Літочківська сільська рада

                       Броварського району Київської області

 

                                                  РІШЕННЯ 

 

Про надання ПАТ « Київоблгаз» дозвіл на експлуатацію складових газорозподільної системи України

 

   В зв’язку закінченням терміну дії типового договору № 20 від 05.06.2015 року та з метою забезпечення ефективного використання цільової та безаварійної  експлуатації підвідного газопроводу з с. Літки до с.Літочки,  який є комунальною власністю територіальної громади Літочківської сільської ради, поліпшення надання населенню послуг з газопостачання та приєднання до газорозподільних мереж, посилення економічних основ місцевого самоврядування, керуючись нормами ст.. 60 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні, ст..7 Закону України Про засади функціонування ринку природного газу, постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання  у сфері енергетики від 07.03.2013 р. № 226 , сесія  Літочківської сільської ради  в и р і ш и л а :

     1.Надати ПАТ « Київоблгаз» дозвіл на експлуатацію складових газорозподільної системи України.

     2. Укласти з ПАТ “Київоблгаз” строком на 5 ( п’ять) років  договір на експлуатацію підвідного газопроводу, згідно з Типовим договором на господарське відання  складовими  Єдиної газотранспортної системи України (між власниками та газотранспортними або газорозподільними підприємствами), затвердженим Постановою комісії № 226 від 07.03.201 3р. , що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

  Сільський голова                                                          М.В.Гайдак

 

с. Літочки

24 липня 2018 року

 №  185 -21 -7 

                                                                                                                  

                                  Літочківська сільська рада

                      Броварського району Київської області

                                       Р   І   Ш  Е  Н  Н  Я

 

      Про виконання  Програми соціально- економічного, культурно та

                духовного розвитку населених  пунктів сільської ради

                                    за І півріччя 2018  року

 

 

       Заслухавши інформацію сільського голови Гайдака Михайла Васильовича  про  виконання Програми соціально-економічного, культурного та духовного розвитку населених пунктів сільської ради за І півріччя 2018 року , керуючись ст.26 Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада

                                        В И Р І Ш И Л А :

        1.Інформацію сільського голови Гайдака Михайла Васильовича  про виконання Програми соціально-економічного, культурного та духовного розвитку населених пунктів сільської ради за І півріччя 2018 року прийняти до відома.  Інформація додається.

      2.Реалізовувати заходи, спрямовані на створення правових, фінансових, соціально-економічних та організаційно-господарських умов розвитку населених пунктів, створювати умови для гармонійного розвитку молоді, виховання відповідальності перед суспільством.

 

                    Сільський  голова                                      М.В.Гайдак

 

 

     с. Літочки

     24 липня  2018 року

     № 186  - ХХІ -УІІ 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення сесії Літочківської

сільської  ради

від  24.08.2018 р. № 186

 

        

 

 

 

                             ЗВІТ

      ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

     соціально-економічного,

     культурного і духовного

                        розвитку

              населених пунктів                                                                ЛІТОЧКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

          За і ПІВРІЧЧЯ 2018 рОКУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             с. Літочки

                                                  2018


 

ЗМІСТ

 

1.

 

ВСТУП..............................................................................................

стор.

4

2.1.

Соціальна сфера..........................................................................

4

2.1.1.

Демографічний розвиток ……………

4

2.1.2

Підтримка дітей, сім’ї та молоді

5

2.1.3.

Зайнятість населення та ринок праці..............................................

5

2.1.4.

Доходи населення ……………………………..............................

5

2.1.5.

Пенсійне забезпечення.....................................................................

5

2.1.6.

Соціальний захист населення..........................................................

5

2.1.7.

Житлово-комунальне господарство та енергозбереження ……..

6

2.2.

Гуманітарна сфера.........................................................................

7

2.2.1.

Охорона здоров’я..............................................................................

7

2.2.2.

Освіта.................................................................................................

7

2.2.3.

Культура……..............................................................................

8

2.2.4.

Фізична культура і спорт..................................................................

8

2.3.

Охорона навколишнього природного середовища ......................

8

2.4.

 Розвиток підприємництва ………………………………….

8

2.5.

Будівельна  та  інвестиційна діяльність………………………

9

2.6.

Розвиток реального сектору економіки, агропромисловий комплекс …............................................................

9

3.

Транспортне обслуговування, зв’язок  та інформатизація................................................................

10

4.

Фінансове забезпечення Програми…………………………..

10

 

Додаток 1. Будівельні та ремонтні роботи .                                                10

 

Додаток 2. Проекти, фінансування яких відбувається за рахунок                10

коштів державного фонду регіонального розвитку.

 

 Додаток 3. Перелік юридичних та фізичних осіб-підприємців,

які здійснюють підприємницьку діяльність в адміністративних                 10-11

межах Літочківської сільської ради станом на 01.07.2018 року

 

 

Додаток 4.Щодо наявності на території сільських (селищних)                   11-12

рад об’єктів господарювання по реалізації товарів (робіт, послуг).

 

 

                                                             1.ВСТУП

 

    Програма соціально-економічного і культурного розвитку с.Літочки, Соболівка  на 2018 рік  розроблена   на основі положень Конституції України, Законів України "Про місцеве самоврядування",   “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, “Про основи містобудування”, “Про планування і забудову територій”, Постанови Кабінету Міністрів України “Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку  та складання проекту державного бюджету”, методичних рекомендацій Броварської районної державної адміністрації  з урахуванням науково-технічного, інвестиційного і виробничого потенціалу територіальної громади, можливостей забезпеченості її матеріально-технічними та фінансовими  ресурсами

    Програма є комплексною системою завдань та засобів їх виконання на 2018 рік, що визначає цілі та стратегію розв'язання соціальних і економічних проблем розвитку територіальної громади, задає комплекс конкретних, узгоджених заходів економічного – соціального, культурного і духовного  розвитку громади, прогнозує динаміку основних показників.

     Програма направлена на:

- реалізацію заходів, спрямованих на створення правових, фінансових, соціально-економічних, організаційно-господарських умов розвитку громади, розв’язання соціально-побутових проблем населення його соціального захисту;

- гармонійний та скоординований розвиток підприємництва, економіки та інфраструктури територіальної громади;

- скоординовану роботу сільської ради, виконавчого комітету, громадських і релігійних організацій, навчальних закладів та культурно-просвітницьких закладів, пов’язаної з розвитком духовності, захистом моралі та формування здорового способу життя

- створення умов для гармонійного розвитку молоді, задоволення їх потреб в професійному самовизначенні, забезпеченні їх соціальних гарантій, виховання відповідальності перед суспільством та високої духовності;

- забезпечення  стабільного і ефективного функціонування комунального господарства, матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та духовності.

 

                                              2.1. Соціальна сфера

                                  2.1.1. Демографічний розвиток

Чисельність наявного населення на території Літочківської сільської ради ( села Літочки, Соболівка) станом на 01.07.2018  року становить 2 223 особи (в т.ч. кількість громадян, які проживають на території садових товариств = 1,5 тис.осіб ). Чисельність постійного населення становить 723 осіб.

 Чисельність населення збільшилася за рахунок міграційного приросту населення.

 

                                  2.1.2. Підтримка дітей, сім’ї та молоді

   Забезпечення раннього виявлення та створення умов для підтримки сімей з дітьми, які опинились в складних життєвих обставинах, забезпечення захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа .

Показники досягнення відсутні так, як відсутні такі  категорії дітей.

 

 

                                       2.1.3. Зайнятість населення та ринок праці

Станом на 01.07.2018 року  на обліку в Броварському міськрайонному центрі зайнятості жителів сіл  Літочки, Соболівка немає. При зверненні громадян вони будуть направлені для консультацій в Броварський міськрайонний центр.

Розміщуються інформаційні буклети, направлені Центром зайнятості.

 

                                            2.1.4. Доходи населення

           Станом на 01.07.2018 року заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах, установах та організація , розташованих на території Літочківської сільської ради,  відсутня.

 

                                                   2.1.5. Пенсійне забезпечення

             Станом на 01.07.2018 року на території Літчківської сільської ради проживає  264 пенсіонери.Скарг щодо несвоєчасної виплати пенсій до сільської ради не надходило. Було видано 8 довідок для отримання допомоги на поховання. Громадяни, які звертались по іншим питанням щодо пенсій , з’єднувались з працівниками Пенсійноого фонду в телефонному режимі або направлялись для консультацій в Управління Пенсійного фонду у Броварському районі.На інформаційних стендах розміщуються буклети , надіслані Управлінням.

           

                                                      2.1.6. Соціальний захист населення

         Для збереження і відродження села, поліпшення якості та продовження тривалості життя населення, забезпечення сучасних умов проживання Літочківською територіальною громадою передбачено здійснення  ряд практичних заходів.

Особливого значення в умовах ринкових перетворень набули питання соціального захисту та соціального забезпечення мешканців населених пунктів територіальної громади. 

Під опікою будуть залишаються, перш за все, найменш захищені верстви населення, яким держава гарантує мінімальні соціальні і матеріальні блага. 

Тому, постійна увага виконкому сільської ради буде прикута до соціального захисту саме цих верств населення. Соціальна підтримка малозабезпечених громадян  буде проводитись відповідно до комплексної програми “Турбота”. Її мета – вирішення питань організаційного, матеріально-технічного, медичного та соціально-побутового обслуговування малозабезпечених громадян, в тому числі, ветеранів, інвалідів Великої Вітчизняної війни і праці, самотніх громадян похилого віку, дітей-сиріт, одиноких матерів, багатодітних та малозабезпечених сімей, які не в змозі забезпечувати себе за рахунок власної трудової діяльності. Одним із важливих напрямів соціального захисту сімей з низькими доходами залишається допомога по Програмі житлових субсидій.

У І півріччі нарахування субсидій було проведено 55 громадянам .

       На обліку в комунальному закладі Броварської районної ради «Броварський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» перебуває 11  громадян. Скарг щодо неякісного обслуговуваня не надходило.

До 73-ої річниці  Перемоги інваліди війни, учасники війни, учасники бойових дій

( в т.ч. АТО) були забезпечені продуктовими кошиками (= 300 грн. кошик).

          2.1.8. Житлово-комунальне господарство та енергозбереження

З метою поліпшення стану навколишнього природного середовища, благоустрою населених пунктів та прилеглих до них територій головою райдержадміністрації були видані розпорядження від 23.03.2018 № 315 «Про проведення у Броварському районі двомісячника благоустрою населених пунктів» з 26 березня по 25 травня 2018 року  .

Під час проведення робіт в рамках виконання заходів весняного двомісячника та осіннього місячника впорядковувались вулиці,  місця громадського користування та відпочинку, кладовища,  меморіальні комплекси та інші споруди і об’єкти, ліси, лісосмуги, продовольчі ринки, береги водойм, приводилися в належний санітарний стан джерела питного водопостачання, власні і прилеглі території промислових та сільськогосподарських підприємств, закладів освіти, охорони здоров’я, торгівлі,  виконувалися роботи по зрізанню аварійних дерев та прибиранню повалених дерев.

В рамках весняного двомісячника ліквідовано 1 несанкціоноване сміттєзвалище, вивезено близько 0,02 м3 відходів,   приведено в належний санітарний стан дитячі  майданчики. Роботи в цьому напрямку тривають постійно. За 6 місяців від населення вивезено  твердих побутових відходів  40 т  на суму 27,8 тис.грн.

Одним з найважливіших факторів діяльності у сфері охорони навколишнього природного середовища є ліквідація стихійних сміттєзвалищ та утримання в належному санітарному стані благоустрою населених пунктів району, покращення екологічної ситуації, розв’язання проблем знешкодження і використання всіх видів відходів.

Опалювальний сезон 2017/2018 років проходив без зривів та в нормальному режимі, опалювальні об’єкти забезпечувалися теплом згідно з санітарними нормами.

За 6 місяців 2018 року за вуличне освітлення проплачено  33,4 тис.грн.

Пріоритетним напрямком в діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування Броварського району була і залишається реалізація комплексу енергозберігаючих заходів в житлово-комунальній галузі. Першочерговий напрямок – це впровадження енергоефективних заходів на об’єктах соціальної сфери.

Проблемними питаннями, які потребують вирішення є:

 

1. Будівництво доріг з твердим покриттям

 

 2. Заміна світильників вуличного освітлення на енергозберігаючі.

 

Вирішення цих питань можливе через залучення інвесторів.

 

 

                                                     2.2. Гуманітарна сфера

 

                                                       2.2.1. Охорона здоров’я

 Медичне обслуговування населення здійснює ФАП села Літочки,  який відвідують в середньому  10 чоловік в день. Скарг щодо неякісного обслуговування не надходило.

Із субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на охорону здоров`я було використано на придбання медичного обладнання та проведення, в т.ч для ФАП с.Літочки було придбано сухожарова шафа, 2 кушетки, холодильник.

Скарг щодо неякісного обслуговування від населення не надходило.

                                          2.2.2 Освіта

         На території Літочківської сільської ради проживає 86 дітей, з них 27 дітей дошкільного віку.  Діти відвідують школу та дитячий дошкільний заклад в селі Літки.Через відсутність шкільного автобуса проблемним залишається питання підвезення дітей до школи.

                                                   2.2.3. Культура

    На території Літочківської сільської ради є Будинок культури ( розрахований на 200 осіб) , бібліотека, сільський клуб .При Будинку культури є гурток дитячої художньої самодіяльності. Діти на чолі з художнім керівником власними силами  проводять усі святкові заходи.

   Директором БК , завідуючою сільським клубом, бібліотекарем проводиться робота,  дозволить забезпечити створення умов для реалізації творчого потенціалу населення села  особливо молоді, спрямування її на духовне, моральне, фізичне та культурне становлення і самовдосконалення. збільшення кількості громадян, які займатимуться різними видами творчості, культурно-освітньої та спортивно-масової роботи, пропагандою християнських цінностей, що сприятиме підвищенню рівня соціальної стабільності, забезпеченню зниження рівня злочинності. Поширення духовної інформації, зумовить  необхідність підвищення рівня християнської освіченості громадян, організації виховної, культурно-спортивної роботи відповідно до сучасних потреб суспільства.

Практичні кроки територіальної громади в 2018 році будуть направлені на остаточне закінчення будівництва храму  Успіння Пресвятої Богородиці.

 

                                    2.2.4. Фізична культура і спорт

  Відповідно до затвердженої цільової комплексної програми "Фізичне виховання – здоров’я нації" передбачається і надалі посилення ролі фізичного виховання, його оздоровчої спрямованості у всіх навчально-виховних закладах,сприяння

створенню спортивного клубу, підготовці інструкторів по спорту , організації роботи гуртків за інтересами і підтримка їх діяльності.

 

 

                  2. 3.Охорона навколишнього природного середовища      

Охоро́на довкі́лля це система заходів щодо раціонального  використання  природних  ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки. Це сукупність державних, адміністративних, правових, економічних, політичних і суспільних заходів, спрямованих на раціональне використання, відтворення і збереження природних ресурсів землі, обмеження негативного впливу людської діяльності на навколишнє середовище.Програмою заплановано проведення серед населення роз»ясень, попереджень, проведення заходів, які необхідні для забезпечення раціонального використання природних ресурсів.

 

 

                                  2. 4. Розвиток підприємництва.

         Платниками податків до місцевого бюджету є  11  підприємств  різних форм власності:

·         ОК садівниче товариство “Рів”єра Любича” .

·         ТОВ “Ініціатива Плюс

·         Укрпошта

·         ТОВ «Десна-Агро»

·         ПП «Альянс-2000»

·         ФОП «Рижков»

·         ПП»Остапенко»

·         ПП «Бригинець»

·         ПП «Екопарк»

·         ТОВ «Асканія-груп»

Платниками єдиного податку  є 7 громадян.

 

     На території сільської ради працює 6 магазинів, з них:    5 змішаного типу ,

1 непродовольчий. Кафе, ресторани, аптечні кіоски та підприємства, що надають побутові послуги населенню на території ради відсутні.

       На території громади працюють 6 магазинів.

В наступному році продовжиться робота спрямована на підтримку ринкових реформ, захист прав споживачів, упорядкування розміщення торгових об'єктів, посилення контролю за дотриманням вимог законодавства при здійсненні купівлі та продажу товарів.

Робота в галузі побутового обслуговування буде проводитись в напрямку сприяння роботі підприємств, що надають важливі види послуг населенню та стимулювання створення нових приватних підприємств побутового обслуговування. Планується ввести в дію перукарню та взуттєву майстерню.   В територіальній громаді  в 2018 році прогнозується збільшення   суб’єктів підприємницької діяльності .

 

                               2.5. Будівельна  та  інвестиційна діяльність

          Сільська рада  буде продовжувати працювати  в напрямку  залучення інвестицій в економіку громади та     цілеспрямовано  створювати всі необхідні умови щодо інвестиційного клімату.  Виходячи з розуміння того, що проблеми в економіці і в соціальній сфері можна вирішити лише тоді, коли працює виробництво, постійно створюються додаткові робочі місця, коли люди отримують гідну заробітну плату, а в казну громади справно надходять податки і платежі.

         На виконання Програми щодо залучення інвестицій і поліпшення інвестиційного клімату в районі на 2018 рік сільською громадою будуть створені зона  пріоритетного інвестування - зона житлової забудови.

У 2017 році  планується вирішення проблеми будівництва в селі доріг з т

    2.6. Розвиток реального сектору економіки, агропромисловий комплекс

Головним напрямком діяльності промислових підприємств буде організація виробництва на високому технологічному рівні, що зможе забезпечити збалансованість економіки та задоволення потреб населення. В селі Літочки працює цех по переробці молочної продукції. На території громади проводиться  вирощування основних  сільськогосподарських культур: пшениця, жито, ячмінь, овес .

 Утримується поголів’я  в населення  ВРХ 35 в т.ч. 32 корови. Першочерговим завданням агропромислових підприємств громади на 2018 рік є нарощування обсягів виробництва, збереження аграрного потенціалу. Приріст виробництва зерна буде здійснено за рахунок збільшення урожайності зернових культур.

 

 

            3. Транспортне обслуговування, зв’язок  та інформатизація

    Перевезення пасажирів до населеного пункту  здійснюється  щоденно 26 рейсами.  Існуюча транспортна мережа розроблена з урахуванням побажань жителів району. Перевезення пасажирів автобусами  на приміських  та районних маршрутах здійснюється на конкурсній основі. Автобусні зупинки облаштовані.Майже до половини будинків підведений інтернет (оптиковолокнистий кабель).

      

            4. Фінансове забезпечення Програми

    Забезпечити належне фінансування Програми соціально - економічного, культурного і духовного розвитку      територіальної громади с.Літочки, Соболівка на 2018 рік шляхом проведення організаційних заходів по   збільшенню надходжень до бюджету:

провести інвентаризацію суб’єктів підприємницької діяльності на предмет виконання дозволів наданих їм при започаткуванні діяльності;

здійснити реєстрацію  всіх суб’єктів підприємницької діяльності за місцем їх  розміщення;

 розмір орендної плати і податку за землю;

визначити земельні ділянки та будівлі, які можна запропонувати інвесторам;

забезпечити надання земель під будівництво житла інвесторам виключно за умови  їх викупу до введення будівель в експлуатацію та передбачення 10 % його для соціальних працівників громади.

 

 

 

Додаток 1. Будівельні та ремонтні роботи за І півріччя не проводились.

 

Додаток 2. Проекти, фінансування яких відбувається за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, відсутні.

 

 Додаток 3.

 

      Перелік юридичних та фізичних осіб-підприємців, які здійснюють підприємницьку діяльність в адміністративних межах Літочківської сільської ради станом на 01.07.2018 року

 

з/п

Повна назва

Адреса (фактична та юридична)

ПІБ директора

Контактні

дані

Вид економічної діяльності

Примітка

1

ТОВ»Ініціатива Плюс»

м.Київ провул.Артилерійсь-кий, 5в

Приймачук С.П.

 

Стільниковий зв»язок

 

2

ФОП Рижков О.В.

с.Літочки вул.Хатянівська,18в

Рижков О.В.

0679321469

В-цтво молочної продукції

 

3

ПП Бригинець С.П.

с.Літочки вул.Єдності,6

с.Літочки вул.Каштанова,11б

Бригинець С.П.

0677883488

Торгівля змішаними товарами

 

4

ПП Остапенко О.М.

с.Літочки вул.Хатянівська

Остапенко О.М.

 

Торгівля змішаними товарами

 

5

Споживче т-во «Літківське»

с.Літочки вул.Каштанова

с.Літки вул.Музиченка,25

Киченок Т.Л.

2-40-21

 Торгівля змішаними товарами

 

 

Додаток 4.

Щодо наявності на території сільських (селищних) рад об’єктів господарювання по реалізації товарів (робіт, послуг).

 

№ з/п

Обєкти господарювання

Кількість

1

Кількість магазинів (окремо вказати кількість магазинів: продовольчих, непродовольчих, змішаних)

  6 ( 5 змішані, 1 непрод.)

2

Кількість кіосків

-

3

Кількість ресторанів, кафе, барів

-

4

Кількість ринків

-

5

Кількість торгівельних майданчиків

-

6

Кількість АЗС (в ч. що здійснюють заправку газом)

-

7

Кількість перукарень (вказати кількість послуг)

-

8

Кількість майстерень по ремонту взуття

-

9

Кількість майстерень по пошиву одягу

-

10

Кількість лазень (саун)

-

11

Кількість майстерень, що здійснюють шиномонтаж

-

12

Кількість майстерень, що здійснюють ремонт автомобілів

-

13

Кількість суб’єктів господарської діяльності, що надають ритуальні послуги

-

14

Кількість майстерень по наданню фото-відео послуг

-

15

Кількість об’єктів по виготовленню та ремонту меблів

-

16

Кількість суб’єктів господарської діяльності, які займаються перевезенням вантажів

-

17

Кількість суб’єктів господарської діяльності, які займаються будівництвом та ремонтом житла

-

18

Кількість суб’єктів господарської діяльності, які займаються виготовленням столярних виробів

-

19

Кількість суб’єктів господарської діяльності, які займаються виговленням та монтажем металопластикових вікон

-

20

Кількість майстерень по виговленню та ремонту ювелірних виробів

-

21

Кількість майстерень по ремонту мобільних телефонів

-

22

Вказати інші об’єкти не вказані вище (за наявності)

 

 

 

 

  Секретар                                                               Г.В.Трубенок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

                                            

                             Літочківська сільська рада

                  Броварського району   Київської області 

                                      Р І Ш Е Н Н Я

Про надання  дозволу на розробку проекту землеустрою

 щодо відведення  земельних  ділянок у власність

громадянам в межах с. Літочки ,Соболівка

      Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та додані до  неї матеріали, керуючись т.26 ЗУ "Про місцеве  самоврядування в Україні", ст.,50 ЗК "Про землеустрій", ЗУ “ Про державний земельний кадастр”ст.118, 123, 186-1 Земельного кодексу України  сесія  Літочківської сільської ради Броварського району Київської області    в и р і ш и л а :

1.Надати дозвіл громадянам на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам в межах сіл Літочки, Соболівка згідно додатку.

2.Рекомендувати громадянам звернутися до землевпорядної організації з метою замовлення робіт по розробці проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність.

 3.Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробити та погодити його згідно норм чинного законодавства України та проектного плану Літочківської сільської ради.

 4.Попередити громадян  про те, що державна реєстрація земельної ділянки скасовується Державним кадастровим реєстратором у разі, якщо протягом одного року з дня здійснення державної реєстрації земельної ділянки речове право на ділянку не зареєстровано з вини заявника (п.10 ст.24 ЗУ “ Про Державний земельний кадастр ”).

  5.Зазначений дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність не надає громадянам  права володіти, розпоряджатися та користуватися вказаною ділянкою до моменту державної реєстрації цих прав у відповідності до чинного законодавства України.

6.По заявах Карлюка Володимира Михайловича, Климася Михайла Михайловича та Гайдака Анатолія Петровича про надання дозволу на виготовлення проекту відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства рішення сесії не прийнято.Протоколи поіменного голосування додаються.

7.Розгляд заяв Кириченко Галини Григорівни та Бригинця Миколи Юрійовича  перенесено до наступної сесії.

            Сільський голова                                    М.В.Гайдак

с.Літочки

24 липня  2018 року

№ 187 -ХХ-УІІ

 

                                                                                               Додаток

                                                                                              до рішення   ХХ  сесії  7 скликання

                                                                                              від  24.07. 2018 року № 187

                                                            С П И С О К

                           громадян, яким надано дозвіл на виготовлення

                           проекту землеустрою на земельні ділянки

_____________________________________________________________________________

№пп  :    Прізвище, ім'я, по батькові  :    Для будівництва          :   Для ведення    :  Для ведення

         :                                                     :    та обслуговування       :        ОСГ            : садівництва

         :                                                     :   житлового будинку      :                            :

1.       Рига Сергій Олегович                            ---                                  0,1000                    ---  

2.       Гайдак Анатолій Петрович                    0,1700                            ----                       ---

3.       Василина Андрій Михайлович              0,2500                            ----                       ---

4.       Галата Адрій Миколайович                   0,1000                            ---                         ---

5.       Гайдак Наталія Василівна                      ---                                  0,1000                   ---

6.       Попко Валентин Валерійович                ---                                  0,3000                   ---

 

 

 

 

                 Секретар                                                                                Г.В.Трубенок

 

 

 

 

 

 

 

                                            

                             Літочківська сільська рада

                  Броварського району   Київської області 

                                      Р І Ш Е Н Н Я

Про надання  дозволу на розробку проекту землеустрою

 щодо відведення  земельних  ділянок в оренду

 

      Розглянувши заяву Мосненка Олега Олександровича про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду та додані до  неї матеріали, керуючись т.26 ЗУ "Про місцеве  самоврядування в Україні", ст.,50 ЗК "Про землеустрій", ЗУ “ Про державний земельний кадастр”ст.118, 123, 186-1 Земельного кодексу України  сесія  Літочківської сільської ради Броварського району Київської області

 

 

                                              в и р і ш и л а :

 

1.Відмовити в наданні дозволу Мосненку Олегу  Олександровичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для ведення особистого селянського господарства .Протокол поіменного голосування додається.

 

 

 

 

            Сільський голова                                    М.В.Гайдак

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Літочки

24 липня  2018 року

№ 188 -ХХ-УІІ

 

                                                                                                           

                                   Літочківська сільська рада

                         Броварського району Київської області

                                       Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки та передачу її у власність громадянам в межах

сіл Літочки  Броварського району Київської області             

          Розглянувши проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок  садівництва за рахунок земель комунальної власності у власність громадянам, розташовані в с.с. Літочки,  розроблені   ФОП Кушнір В.В., ТОВ «Перша земельна агенція», враховуючи Витяги з Державного земельного кадастру про земельну ділянку,керуючись ст.26 ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.50 ЗУ “Про землеустрій” п. 5 ст.16 ЗУ “Про Державний земельний кадастр” ст.118,122,123,181-1 Земельного кодексу України ,сесія Літочківської сільської ради    в и р і ш и л а :       

   1.Затвердити проекти землеустрою щодо  відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, для ведення особистого селянського господарства  за рахунок земель комунальної власності у власність громадянам, розташовані в с. Літочки, розроблені  ФОП Кушнір В.В.,  ТОВ «Перша земельна агенція».

 2.Передати  у  власність громадянам для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, для ведення особистого селянського господарства земельні ділянки,  розташовані в селі Літочки .

  3.Встановити, що вказаним земельним ділянкам присвоєно кадастрові номери.

 

  4.Громадянам приступити до використання земельної ділянки за цільовим призначенням після реєстрації речового права на земельну ділянку та отримання правовстановлюючого документа на земельну ділянку.

 

  Сільський голова                                                   М.В.Гайдак

 

 

 с.Літочки                                                                                                                                         24 липня 2018 року

№ 189  - ХХ –УІІ  

 

 

                              

                                                                                                                    Додаток                                                                                                                                                                        

                                                                                                                    до рішення  ХХ сесії УІІ скликання

                                                                                                          від 24. 07.2018 р.№ 189

 

                                                           С  П  И  С  О  К

                                       громадян, яким затверджено проект землеустрою

                                       щодо складання документів, що посвідчують

                                      право власності на земельні ділянки

 

№пп  :      П.І.П.                                        :  Для будівництва . та обсл :      Для      :                Всього

                                                                    :  жилого  будинку       :  ОСГ :          земель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ____________________________________________________________________________                                                                 

1.    Шелестій Віталій Сергійович               0,1000                                ----                                 0,1000

2.    Коцюба Світлана Іванівна                     0,1440                                ---                                  0,1440

3.   Фісунова Лідія Олексіївна                            ---                             0,0454                               0,0454

4.    Дацуник Тетяна Володимирівна               ---                              0,0060                               0,0060

5.    Фісунова Мар’яна Василівна                    ---                              0,0100                                0,0100

 

 

 

               Секретар                                                                             Г.В.Трубенок

 

 


 

             

Відображається 0 елементів
№ документаНазва документаДата публікації
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Сортувати 
 
№ документаНазва документаДата публікації
Відображається 0 елементів