Рішення сільської ради

  

Літочківська сільська рада

Броварського району Київської області

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження звіту по виконання бюджету

Літочківської сільської ради за 9 місяців  2020  року

 

    Відповідно до п. 23 частини 1 ст.26 Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні", частини 9 ст.75, 77 Бюджетного кодексу України, Закону України " Про державний Бюджет на 2017 рік", сільська рада

                                       в и р і ш и л а :

                                                              

    Затвердити звіт про виконання бюджету Літочківської сільської ради за 9 місяців  2020 року по доходах в сумі 796593,02  грн., по видатках в сумі 941707,45 грн. з перевищенням видатків   над доходами  в сумі 145114,43 грн. в т.ч.

      - загального фонду по доходах в сумі 660374,02 грн. по видатках в сумі 830540,22 грн. з перевищенням видатків  над доходами в сумі  170166,20 грн.

     - спеціального фонду 136219,00 грн. по видатках 111167,23 грн. з перевищенням доходів  над видатками в сумі 25051,77 грн.

 

                  Сільський  голова                                               М.Гайдак

                  Головний  бухгалтер                                         Т.Пез

 

с.Літочки

15 жовтня  2020 року

№ 306 -ХХХУІ –VІІ

                                                        

Літочківська сільська рада

Броварського району Київської області

                                                Р   І   Ш  Е  Н  Н  Я

Про внесення змін до рішення ХХХ сесії сільської ради VІI скликання від  17 грудня 2019 року № 254  “Про сільський  бюджет Літочківської                                                                                                                                                                                                                                                                                         сільської ради  на  2020 рік” та додатків до нього

      Розглянувши пропозиції головного бухгалтера, керуючись статтями 23 та 78 Бюджетного кодексу України, відповідно до  пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії сільської ради з питань планування бюджету, фінансів і цін, реформування економіки, підтримки підприємництва, середнього та малого бізнесу, сільська рада 

                                                в и р і ш и л а:

     1.Внести наступні зміни до рішення ХХХ сесії сільської ради VII скликання від 17 грудня 2019 року № 254 “Про сільський бюджет Літочківської сільської ради на 2020 рік”:

      1.1. У абзаці другому  пункту 1  цифри “682800,00”,“680800,00,

2000,00”,  замінити на “933900,00”, “ 931900,00, 2000,00   .

      1.2. У абзаці третьому пункту 1 цифри цифри “682800,00”,“680800,00,

2000,00”,  замінити на “1158900,00”, “ 1156900,00, 2000,00   .

      1.2. Направити вільні лишки, що утворилися станом на 01.01.2020 року по загальному фонду сільського бюджету в сумі 225000,00 грн.:

     - організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради

( у разі ї створення), міської, селищної, сільської рад – 225000,00 грн . 

      2. Внести зміни у додаток 1, 2, 3 до рішення, виклавши його у новій редакції.

      3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету, фінансів і цін, реформування економіки, підтримки підприємництва, середнього та малого бізнесу .

            Сільський голова                                                 М.Гайдак

с.Літочки

15 жовтня  2020 року

№ 307 -ХХХУІ –VІІ

                                                   Пропозиції

 

про внесення змін до рішення ХХХ сесії сільської ради  VІI скликання від  17 грудня 2019 року № 254 «Про сільський  бюджет Літочківської сільської ради  на  2020 рік» та додатків до нього

Відповідно до Законів України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», «Про місцеве самоврядування в Україні» (із наступними змінами), згідно пункту 4 статті 14,   пункту 7, 8 статті 78 «Бюджетного кодексу України», внести зміни до бюджетних призначень  сільського бюджету Літочківської сільської ради :

                                                         Доходи

                                              Загальний  фонд

       1. Збільшити  доходну частину загального фонду сільського бюджету на суму 35700,00 грн. за рахунок перевиконання доходної частини сільського бюджету станом на 01.10.2020 року, в тому числі :

        ККД 13010200 « Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів»                                                                                        8300, 00 грн.

        ККД  14040000 « Акцизний податок»                               2800, 00 грн.

        ККД 18010200 « Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості»                                                                                  3300,00 грн.

        ККД 18010400 « Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості»                                                                 800,00 грн.

        ККД 18010500 «Земельний податок з юридичних осіб»  1200,00 грн.

        ККД 18010700 «Земельний податок з фізичних осіб»     12600,00 грн.

        ККД 18050400 «Єдиний  податок з фізичних осіб»              300,00 грн.

        ККД 22090100 «Державне мито»                                          6200,00 грн. 

        ККД 22090400 «Державне мито»                                           200,00 грн.                               

                            

                                                        Видатки

                                         Загальний  фонд

       1. Внести зміни до видаткової частини  загального фонду сільського бюджету на суму 35700,00 грн. за рахунок перевиконання доходної частини загального фонду сільського бюджету  станом на  01.10.2020 року,  а саме :

       1.1 КПКВКМБ  0110150 « Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради ( у разі ї створення), міської, селищної, сільської рад»  збільшити призначення у сумі 35700,00 грн.

        КЕКВ 2275 ( оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг ) на суму  35700,00 грн.

        2.Внести зміни в помісячнй розпис видаткової частини загального фонду сільського бюджету Літочківської сільської ради на 2020 рік в межах річних призначень, а саме :

        КПКВКМБ  0110150 « Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради ( у разі ї створення), міської, селищної, сільської рад» ,

         КЕКВ 2111 (заробітна плата )  збільшити призначення у листопаді на 20000,00 грн. та  зменшити у грудні на 20000,00 грн.

         КЕКВ 2120 ( нарахування на заробітну плату ) збільшити призначення у листопаді на 4500,00 грн. та  зменшити у грудні на 4500,00 грн.

 

         Сільський голова                                                      М. Гайдак

 

15 жовтня 2020 року


 

Літочківська сільська рада

Броварського району Київської області

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Про затвердження технічної документації  із

землеустрою щодо  встановлення (відновлення)меж

земельної ділянки в натурі( на місцевості) та передачу

її у власність громадянам в межах с. Літочки

Броварського району Київської області

           

          Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо  встановлення (відновлення)меж земельних ділянок в натурі( на місцевості) для будівницта та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства за рахунок земель комунальної власності у власність громадянам,  розташованих в с. Літочки  Літочківської сільської ради, розроблену  ФОП Іващенко Т.В. , враховуючи Витяги з Державного земельного кадастру про земельні ділянки,  керуючись ст.26 ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.50 ЗУ “Про землеустрій” п. 5 ст.16 ЗУ “Про Державний земельний кадастр” ст.118,120,122,123,181-1 Земельного кодексу України, сесія Літочківської сільської ради                             

                                               в и р і ш и л а :                                                     

      1.Затвердити  технічну документацію землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі( на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства за рахунок земель комунальної власності у власність громадянам, розташованих в с. Літочки  Літочківської сільської сільської ради, розроблену ФОП Іващенко Т.В. (згідно додатку).

    2.Передати у  власність громадянам  земельні ділянки   для  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства , розташовані в с. Літочки  Літочківської сільської ради Броварського району Київської області.

    3.Встановити, що вказаним  земельним ділянкам присвоєно кадастрові номери.

 

                  Сільський голова                                        М.Гайдак

 

с.Літочки

15 жовтня  2020 року

№ 308 -ХХХУІ –VІІ

                                             

                                                                                          Додаток

                                                                                          до рішення  ХХХУІ сесії УІІ скликання

                                                                                          від 15. 10.2020 р. № 308

 

                                                       

                                                             С  П  И  С  О  К

                         громадян, яким затверджено технічну документацію землеустрою

                         щодо складання встановлення та відновлення меж

                                      земельної ділянки на місцевості

_____________________________________________________________________________________

№пп:      П.І.П.                                                 :    Для будівництва .          :   Для ведення       :   Для              

        :                                                                 :    та обсл. житлового.       :   ОСГ                    :   вед.                                                                                                                                                                                                                     

        :                                                                 :   будинку                           :                              :   ТСВ                                   

1.     Дмитренко Сергій Олександрович   /по1/3

         Дмитренко Тетяна Олександрівна  / по 1/3                  0,2500                     ---                      ---

         Мисник Григорій Васильович    по 1/3

2.      Щур Олексій Дмитрович   /по1/2

         Щур Володимир Дмитрович  /  по 1/2                          0,2500                     --                          ---       

3.      Хлипавка Юрій Миколайович  /по1/2

         Хлипавка Андрій Миколайович /  по 1/2                    0,2500                     --                          --           

4.       Хлипавка Юрій Миколайович  /по1/2

         Хлипавка Андрій Миколайович /  по 1/2                      --                          --                   2,0600

5.      Хлипавка Юрій Миколайович  /по1/2

         Хлипавка Андрій Миколайович /  по 1/2                      --                          --                   0,9345

6.     Климась Микола Михайлович                                      0,1478                   ---                     ---

 

                       Секретар                                                                                    Г.Трубенок

 

 

 

                                                    

                                       Літочківська сільська рада

                            Броварського району Київської області

                                          Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення

земельних  ділянок та передачу їх у власність громадянам в межах

сіл Літочки, Соболівка  Броварського району Київської області

          Розглянувши проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок  садівництва за рахунок земель комунальної власності у власність громадянам, розташовані в с. Літочки, Соболівка , розроблені  ФОП Іващенко Т.В., ФОП Кушнір В.В.,  ТОВ «ДЗК ПЛЮС», КП «Бровари-землеустрій», ТОВ «ЗЕМПРОЕКТ-СЕРВІС», ТОВ «Український Земельний Кадастр»»,  враховуючи Витяги з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, керуючись ст.26 ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.50 ЗУ “Про землеустрій” п. 5 ст.16 ЗУ “Про Державний земельний кадастр” ст.118,122,123,181-1 Земельного кодексу України, сесія Літочківської сільської ради  в и р і ш и л а  :                                                   

  1.Затвердити проекти землеустрою щодо  відведення земельних ділянок, для будівництва та обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд, для ведення особистого селянського господарства та для колективного садівництва  за рахунок земель комунальної власності у власність громадянам, розташовані в селі Літочки та селі Соболівка, розроблені ФОП Іващенко Т.В., ФОП Кушнір В.В.,  ТОВ «ДЗК ПЛЮС», КП «Бровари-землеустрій», ТОВ «ЗЕМПРОЕКТ-СЕРВІС», ТОВ «Український Земельний Кадастр»»

   2.Передати  у  власність громадянам для будівництва та обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд, для ведення особистого селянського господарства та для колективного садівництва,  земельні ділянки,розташовані в селі Літочки та селі Соболівка.

  3.Встановити, що вказаним земельним ділянкам присвоєно кадастрові номери.

  4.Громадянам приступити до використання земельної ділянки за цільовим призначенням після реєстрації речового права на земельну ділянку та отримання правовстановлюючого документа на земельну ділянку.

 

 

              Сільський голова                                                   М. Гайдак

с.Літочки

15 жовтня  2020 року

№ 309 -ХХХУІ –УІІ                                         

 

Додаток                                                                                                                                                                       

                 до рішення  ХХХУІ сесії УІІ скликання

     від 15. 10.2020 р.№309

 

                                                           С  П  И  С  О  К

                                       громадян, яким затверджено проект землеустрою

                                       щодо складання документів, що посвідчують

                                      право власності на земельні ділянки

 

 

 

№пп  :      П.І.П.                                    :  Для    ОЖБ   :      Для     ОСГ      :     Для          Всього

                                                                                                                            вед.сад.    :     

____________________________________________________________________________

1.    Дмитренко Сергій Олександрович       ---                    0,1230                ----              0,1230        

2.    Мечковський Олександр Володим.     0,1000               ---                     ----              0,1000

3.   Діденко Олена Олександрівна             0,0800               ---                       ---              0,0800

4.    Павленко Юрій Миколайович               ---                 2,0000                  ----             2,0000

5.    Чабай Ольга  Вікторівна                        ---                   ---                  0,0600            0,0600         

6.    Овсянніков Артем Володимир.             ---                 0,3000                  ----            0,3000              

7.    Кузьменко Олександр Петрович          ---                 0,0600                  ---               0,0600

8.    Бабак Анатолій Семенович                   ---                 0,0400                  ---              0,0400

9.   Бригинець Єгор Борисович                  ---                  2,0000                  ---              2,0000

10.Гайдак Олександр Михайлович            ---                 0,1900                  ---              0,1900   

 

         Секретар сільської ради                                                                   Г.Трубенок

 


 

Літочківська сільська рада

Броварського району Київської області

РІШЕННЯ

Про затвердження проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки  , цільове призначення якої змінюється та передачу її у власність гр. Вакула Надії Іванівні  в с. Соболівка  Броварського району .

          Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  площею 0,2554 га, цільове призначення якої змінюється із « Для ведення особистого селянського господарства» на «Для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка)»  та передачу  її у власність гр. Вакула Надії Іванівні  , розташовану в с. Соболівка ,вул.Парненська,  розроблений ТОВ «ДЗК ПЛЮС», керуючись ст.26 ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.50 ЗУ “Про землеустрій” п. 5 ст.16 ЗУ “ Про Державний земельний кадастр ” ст.118,122,123,181-1 Земельного кодексу України, сесія Літочківської сільської ради 

                                             в и р і ш и л а :       

       1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки гр. Вакула Надії Іванівні  , цільове призначення якої змінюється із « Для ведення особистого селянського господарства» ( код КВЦПЗ – 01.03) на « Для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка)  » ( код КВЦПЗ – 02.01)   загальною площею 0,2554 га, яка розташована в селі Соболівка, вул.Парненська,  розроблений ТОВ «ДЗК ПЛЮС».

       2.Передати у  власність гр. Вакула Надії Іванівні  земельну ділянку  площею 0,2554 га  для  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка)  , розташовану в  селі Соболівка, вул.Парненська.

       3.Встановити, що вказаній земельній ділянці присвоєно кадастровий номер 3221285202:02:009:0040.

       4.Громадянці  Вакула Надії Іванівні    приступити до використання земельної ділянки за цільовим призначенням після реєстрації речового права на земельну ділянку та отримання правовстановлюючого документа на земельну ділянку.

 

                Сільський голова                                        М.Гайдак

с. Літочки

15 жовтня 2020 року

№ 310 -ХХХУІ-УІІ

 

 

 

Літочківська сільська рада

Броварського району   Київської області

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про надання  дозволу на розробку проекту землеустрою

щодо відведення  земельних  ділянок у власність

громадянам в межах с. Літочки , Соболівка

        Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та додані до  неї матеріали, керуючись т.26 ЗУ "Про місцеве  самоврядування в Україні", ст.,50 ЗК "Про землеустрій", ЗУ “ Про державний земельний кадастр”ст.118, 123, 186-1 Земельного кодексу України  сесія  Літочківської сільської ради Броварського району Київської області    в и р і ш и л а :

      1.Надати дозвіл громадянам на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам в межах сіл Літочки, Соболівка  згідно додатку.

      2.Рекомендувати громадянам звернутися до землевпорядної організації з метою замовлення робіт по розробці проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність.

      3.Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробити та погодити його згідно норм чинного законодавства України та проектного плану Літочківської сільської ради.

      4.Попередити громадян про те, що державна реєстрація земельної ділянки скасовується Державним кадастровим реєстратором у разі, якщо протягом одного року з дня здійснення державної реєстрації земельної ділянки речове право на ділянку не зареєстровано з вини заявника (п.10 ст.24 ЗУ “ Про Державний земельний кадастр ”).

      5.Зазначений дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність не надає громадянам права володіти, розпоряджатися та користуватися вказаною ділянкою до моменту державної реєстрації цих прав у відповідності до чинного законодавства України.

     6. Відмовити Татарину Миколі Івановичу в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,1100 га у власність  для ведення особистого селянського господарства за результатами поіменного голосування депутатів сільської ради.

         Сільський голова                                                     М. Гайдак

с.Літочки

15 жовтня  2020 року

№ 311 -ХХХУІ –УІІ                                      

 

Додаток

до рішення   ХХХУІ  сесії 7 скликання

від  15.10. 2020 року № 311

                                                            С П И С О К

                           громадян, яким надано дозвіл на виготовлення

                           проекту землеустрою на земельні ділянки

_____________________________________________________________________________

№пп  :    Прізвище, ім'я, по батькові  :    Для будівництва     :   Для ведення    :  Для ведення

         :                                                     :    та обслуговування   :        ОСГ            : садівництва

         :                                                     :   житлового будинку  :                            :

1.       Тука Павло Георгійович                          0,1000                           ---                       --- 

2.       Луценко Ангеліна     Ігорівна                  0,1000                          ---                        ---

3.       Ткач Ярослав Тарасович                          0,1000                          ---                         ---

4.       Рощук Наталія Валеріївна                       0,1000

5.       Салій Ярослав Григорович                       ----                             ---                      0,0600

6.       Прус Леонід Федорович                        ----                                ---                      0,0600

7.       Корендюк Володимир Олексійов.         ---                               0,4284                     ---

8.       Музиченко  Наталія Іванівна                  ---                               0,1500                       ---

9.       Гайдак Лілія Анатоліївна                        ---                               0,1000                       ---

10.    Щур Олексій Дмитрович                         ---                               0,1700                       ---

11.    Мироненко Анатолій Миколайович      ---                                0,0700                       ---                 

 

               Секретар сільської ради                                        Г.Трубенок

 

 

 

                                                    

Літочківська сільська рада

Броварського району   Київської області

 Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Програми  землеустрою

щодо відведення земельних ділянок на території населених пунктів

                                            Літочківської сільської ради

         Керуючись ст. 143 Конституції України,  п.22 ч.1 ст.26 , ст.28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновок постійної комісії Літочківської сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, соціального розвитку та екології , з метою оформлення права комунальної власності на земельні ділянки, встановлення меж земельних ділянок, Літочківська сільська рада 

                                                    в и р і ш и л а :

1.     Затвердити Програму землеустрою щодо відведення земельних ділянок на території населених пунктів Літочківської сільської ради, згідно з додатком.

2.     Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, соціального розвитку та екології (С.Бригинець)

 

          Сільський голова                                          М.Гайдак

 

                         

 с.Літочки

09  вересня  2020 року

№  301 –ХХХУ-позач—7

 

Додаток

                                                                               до рішення ХХХУ -позач.-сесії

                                            VІІІ скликання

                                                               Літочківської сільської ради

                                                                  від  09 вересня 2020 р.  № 301

 

ПРОГРАМА

землеустрою, щодо  відводу земельних ділянок на території

 Літочківської сільської ради

1. Загальні положення

    Програма розроблена на підставі Земельного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про землеустрій», «Про оцінку земель».

      Програма спрямована на визначення необхідних обсягів фінансування проектно-вишукувальних робіт з розробки землевпорядної документації у 2020 році.

        Головним розпорядником коштів Програми є Літочківська сільська рада..

        У цій Програмі наведені терміни вживаються у такому значенні:

діяльність у сфері землеустрою - наукова, технічна, виробнича та управлінська діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб, що здійснюється при землеустрої;

проект землеустрою - сукупність економічних, проектних і технічних документів щодо обґрунтування заходів з використання та охорони земель, які передбачається здійснити за таким проектом;

технічна документація із землеустрою - сукупність текстових та графічних матеріалів, що визначають технічний процес проведення заходів з використання та охорони земель без застосування елементів проектування;

план топографічний — зображення на площині проекції звичайно у великому масштабі обмеженої ділянки місцевості, без врахування кривизни земної поверхні. Топографічні плани створюються в масштабах 1 : 5000, 1 : 2000, 1 : 1000 і 1 : 500.

2. Мета програми    

   Метою Програми є:

·         розроблення проектів землеустрою  та  оцінки земель на території Літочківської сільської ради;

·         розроблення технічної  документації  із  землеустрою: щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), щодо встановлення меж частини  земельної  ділянки,  на  яку поширюються права суборенди, сервітуту, щодо  поділу  та об’єднання земельних ділянок, щодо інвентаризації земель;

·         створення топографічних планів у графічній та цифровій формах на території Літочківської сільської ради;

·         забезпечення картографічною і геодезичною продукцією мешканців населених пунктів. Топографічні карти призначені для забезпечення потреб органів державної влади, господарства, оборони,  науки, освіти і громадян країни, а також є основою для створення геоінформаційних систем,  спеціальних, тематичних та інших карт і планів.                                          

3. Строк та етапи виконання програми

     Строки виконання Програми розроблення проектів із землеустрою на території  Літочківської сільської ради -     серпень – грудень 2020 року.

Етапи виконання:

·         розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок або розроблення технічної  документації  із  землеустрою: щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), щодо встановлення меж частини  земельної  ділянки,  на  яку поширюються права суборенди, сервітуту, щодо  поділу  та об’єднання земельних ділянок, щодо інвентаризації земель згідно договору та акту виконаних робіт;

·         фінансування виконання робіт з розроблення документації із землеустрою

·          фінансування виконання чергових проектно-кошторисних завдань;

4. Головний розпорядник та відповідальні виконавці

    Головний розпорядник бюджетних коштів та виконавець -  Літочківська сільська рада.

5. Ресурсне забезпечення програми

   Кошти на виконання програми спрямовуються міським бюджетом та з інших джерел не заборонених  законодавством.  Протягом року обсяг фінансування програми за рахунок коштів загального фонду бюджету сільської ради може змінюватися відповідно до рішень сільської ради про внесення змін до сільського бюджету.

6. Напрями використання бюджетних коштів

    Напрямами використання бюджетних коштів бюджетної Програми розроблення проектів із землеустрою на території  Літочківської сільської ради є:

        - окремі заходи по реалізації державних ( регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку.

7. Перелік завдань і заходів міської цільової Програм

           

Назва напряму діяльності (пріорітетні завдання)

Орієнтовні обсяги фінансування на 2020 р. виконання, тис. грн

Очікуваний результат виконання

Створення паркової зони

1, 8

Розроблення проектів землеустрою

щодо відведення земельних ділянок

Разом

1, 8

 

 

 

 

8. Організація управління та контролю за ходом виконання програми

     Літочківська сільська рада проводить перерахунок коштів по даній Програмі згідно укладеної угоди та акту виконаних робіт. Виконавець Програми несе відповідальність за правильність оформлення розрахункових документів. Відділ містобудування, архітектури та інфраструктури, земельних відносин та охорони навколишнього природнього середовища Літочківської сільської ради здійснює координацію  передбачених Програмою заходів і подає узагальнену інформацію про хід виконання Програми постійній комісії Літочківської сільської ради з питань земельних відносин, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток історичного середовища та благоустрою, яка здійснює контроль за ходом її виконання.

9. Очікувані кінцеві результати виконання програми

    Розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, розроблення технічної  документації  із  землеустрою: щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), щодо встановлення меж частини  земельної  ділянки,  на  яку поширюються права суборенди, сервітуту, щодо  поділу  та об’єднання земельних ділянок, щодо інвентаризації земельних ділянок на території Літочківської сільської ради надасть змогу здійснити оформлення сукупності нормативно-правових, економічних, технічних документів щодо обґрунтування заходів з використання та охорони земель населених пунктів Літочківської сільської ради, для подальшого їх відчуження або надання права користування.

 

 

             Сільський голова                                                     М.Гайдак

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Літочківська сільська рада

Броварського району Київської області

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Про затвердження технічної документації  із

землеустрою щодо  встановлення (відновлення)меж

земельної ділянки в натурі( на місцевості) та передачу

її у власність громадянам в межах с. Літочки

Броварського району Київської області

           

          Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо  встановлення (відновлення)меж земельних ділянок в натурі( на місцевості) для будівницта та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства за рахунок земель комунальної власності у власність громадянам,  розташованих в с. Літочки  Літочківської сільської ради, розроблену  ФОП Гаєвський П..В., ТОВ «ЗЕМПРОЕКТ-СЕРВІС», враховуючи Витяги з Державного земельного кадастру про земельні ділянки,  керуючись ст.26 ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.50 ЗУ “Про землеустрій” п. 5 ст.16 ЗУ “Про Державний земельний кадастр” ст.118,120,122,123,181-1 Земельного кодексу України, сесія Літочківської сільської ради                             

                                               в и р і ш и л а :                                                     

   1.Затвердити  технічну документацію землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі( на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства за рахунок земель комунальної власності у власність громадянам, розташованих в с. Літочки  Літочківської сільської сільської ради, розроблену ФОП Гаєвський П.В.,ТОВ «ЗЕМПРОЕКТ-СЕРВІС»   (згідно додатку).

2.Передати у  власність громадянам  земельні ділянки   для  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства , розташовані в с. Літочки  Літочківської сільської ради Броварського району Київської області.

3.Встановити, що вказаним  земельним ділянкам присвоєно кадастрові номери.

 

                  Сільський голова                                        М.Гайдак

 

 с.Літочки

09  вересня  2020 року

№  302 –ХХХУ-позач-7

 

 

                                             

                                                                                          Додаток

                                                                                          до рішення  ХХХУ( п) сесії УІІ скликання

                                                                                          від 09. 09.2020 р. № 302

 

                                                      

                                                             С  П  И  С  О  К

                         громадян, яким затверджено технічну документацію землеустрою

                         щодо складання встановлення та відновлення меж

                                      земельної ділянки на місцевості

_____________________________________________________________________________________

№пп:      П.І.П.                                                 :    Для будівництва .          :   Для ведення       :   Для              

        :                                                                 :    та обсл. житлового.       :   ОСГ                    :   вед.                                                                                                                                                                                                                      

        :                                                                 :   будинку                           :                              :   ТСВ                                   

1.       Булах Борис Михайлович                                     ----                                        ---               1,1255

2.      Булах Борис Михайлович                                     ----                                        ---                1,4062

3.     Аверьянова Марина Василівна                              ----                                        ----              1,2281

4.     Аверьянова Марина Василівна                             ----                                        ----               1,2610

 

 

                       Секретар                                                                                    Г.Трубенок

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

                                       Літочківська сільська рада

                            Броварського району Київської області

                                          Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення

земельних  ділянок та передачу їх у власність громадянам в межах

села Літочки  Броварського району Київської області

          Розглянувши проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок  садівництва за рахунок земель комунальної власності у власність громадянам, розташовані в с. Літочки , розроблені  ФОП  Іващенко Т.В.,  враховуючи Витяги з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, керуючись ст.26 ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.50 ЗУ “Про землеустрій” п. 5 ст.16 ЗУ “Про Державний земельний кадастр” ст.118,122,123,181-1 Земельного кодексу України, сесія Літочківської сільської ради

                                                 в и р і ш и л а  :                                                   

  1.Затвердити проекти землеустрою щодо  відведення земельних для ведення особистого селянського господарства та для індивідуального садівництва  за рахунок земель комунальної власності у власність громадянам, розташовані в селі Літочки та селі Соболівка, розроблені ФОП Іващенко Т.В.

   2.Передати  у  власність громадянам для ведення особистого селянського господарства та для індивідуального садівництва,  земельні ділянки, розташовані в селі Літочки .

  3.Встановити, що вказаним земельним ділянкам присвоєно кадастрові номери.

  4.Громадянам приступити до використання земельної ділянки за цільовим призначенням після реєстрації речового права на земельну ділянку та отримання правовстановлюючого документа на земельну ділянку.

 

 

 

 

              Сільський голова                                                   М. Гайдак

 

 

                                                  

 

 с.Літочки

09  вересня  2020 року

№  302 –ХХХУ-позач-7

 

 

Додаток                                                                                                                                                                       

                 до рішення  ХХХУ (п) сесії УІІ скликання

                      від 09. 09.2020 р.№ 303

 

                                                           С  П  И  С  О  К

                                       громадян, яким затверджено проект землеустрою

                                       щодо складання документів, що посвідчують

                                      право власності на земельні ділянки

 

 

 

№пп  :      П.І.П.                                    :  Для    ОЖБ   :      Для     ОСГ      :     Для          Всього

                                                                                                                            вед.сад.    :     

____________________________________________________________________________

1.    Боєчко Степан Васильович                      ---                 ----                       0,0600        0,0600          

2.    Івасенко Євген Григорович                     ---                     0,2480                 ---           0,2480

 

 

              Секретар  сільської ради                                                            Г.Трубенок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         П Р О Е К Т

Літочківська сільська рада

Броварського району   Київської області

 Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Програми  землеустрою

щодо відведення земельних ділянок на території населених пунктів

                                            Літочківської сільської ради

         Керуючись ст. 143 Конституції України,  п.22 ч.1 ст.26 , ст.28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновок постійної комісії Літочківської сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, соціального розвитку та екології , з метою оформлення права комунальної власності на земельні ділянки, встановлення меж земельних ділянок, Літочківська сільська рада 

                                                      В И Р І Ш И Л А:

1.     Затвердити Програму землеустрою щодо відведення земельних ділянок на території населених пунктів Літочківської сільської ради, згідно з додатком.

2.     Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, соціального розвитку та екології (С.Бригинець)

       Сільський голова                                   М.Гайдак

 

                         

 с.Літочки

__  ______________ 2020 року

№  _____ -______-7

Додаток

до рішення __________ сесії

VІІІ скликання

Літочківської сільської ради

від  ________2020 р.   № ___

 

ПРОГРАМА

землеустрою, щодо  відводу земельних ділянок на території

 Літочківської сільської ради

1. Загальні положення

    Програма розроблена на підставі Земельного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про землеустрій», «Про оцінку земель».

      Програма спрямована на визначення необхідних обсягів фінансування проектно-вишукувальних робіт з розробки землевпорядної документації у 2020 році.

        Головним розпорядником коштів Програми є Літочківська сільська рада..

        У цій Програмі наведені терміни вживаються у такому значенні:

діяльність у сфері землеустрою - наукова, технічна, виробнича та управлінська діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб, що здійснюється при землеустрої;

проект землеустрою - сукупність економічних, проектних і технічних документів щодо обґрунтування заходів з використання та охорони земель, які передбачається здійснити за таким проектом;

технічна документація із землеустрою - сукупність текстових та графічних матеріалів, що визначають технічний процес проведення заходів з використання та охорони земель без застосування елементів проектування;

план топографічний — зображення на площині проекції звичайно у великому масштабі обмеженої ділянки місцевості, без врахування кривизни земної поверхні. Топографічні плани створюються в масштабах 1 : 5000, 1 : 2000, 1 : 1000 і 1 : 500.

2. Мета програми    

   Метою Програми є:

·         розроблення проектів землеустрою  та  оцінки земель на території Літочківської сільської ради;

·         розроблення технічної  документації  із  землеустрою: щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), щодо встановлення меж частини  земельної  ділянки,  на  яку поширюються права суборенди, сервітуту, щодо  поділу  та об’єднання земельних ділянок, щодо інвентаризації земель;

·         створення топографічних планів у графічній та цифровій формах на території Літочківської сільської ради;

·         забезпечення картографічною і геодезичною продукцією мешканців населених пунктів. Топографічні карти призначені для забезпечення потреб органів державної влади, господарства, оборони,  науки, освіти і громадян країни, а також є основою для створення геоінформаційних систем,  спеціальних, тематичних та інших карт і планів.                                          

3. Строк та етапи виконання програми

     Строки виконання Програми розроблення проектів із землеустрою на території  Літочківської сільської ради -     серпень – грудень 2020 року.

Етапи виконання:

·         розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок або розроблення технічної  документації  із  землеустрою: щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), щодо встановлення меж частини  земельної  ділянки,  на  яку поширюються права суборенди, сервітуту, щодо  поділу  та об’єднання земельних ділянок, щодо інвентаризації земель згідно договору та акту виконаних робіт;

·         фінансування виконання робіт з розроблення документації із землеустрою

·          фінансування виконання чергових проектно-кошторисних завдань;

4. Головний розпорядник та відповідальні виконавці

    Головний розпорядник бюджетних коштів та виконавець -  Літочківська сільська рада.

5. Ресурсне забезпечення програми

   Кошти на виконання програми спрямовуються міським бюджетом та з інших джерел не заборонених  законодавством.  Протягом року обсяг фінансування програми за рахунок коштів загального фонду бюджету міської ради може змінюватися відповідно до рішень міської ради про внесення змін до міського бюджету.

6. Напрями використання бюджетних коштів

    Напрямами використання бюджетних коштів бюджетної Програми розроблення проектів із землеустрою на території  Літочківської сільської ради є:

        - окремі заходи по реалізації державних ( регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку.

7. Перелік завдань і заходів міської цільової Програм

           

Назва напряму діяльності (пріорітетні завдання)

Орієнтовні обсяги фінансування на 2020 р. виконання, тис. грн

Очікуваний результат виконання

Створення паркової зони

1, 8

Розроблення проектів землеустрою

щодо відведення земельних ділянок

Разом

1, 8

 

 

8. Організація управління та контролю за ходом виконання програми

     Літочківська сільська рада проводить перерахунок коштів по даній Програмі згідно укладеної угоди та акту виконаних робіт. Виконавець Програми несе відповідальність за правильність оформлення розрахункових документів. Відділ містобудування, архітектури та інфраструктури, земельних відносин та охорони навколишнього природнього середовища Літочківської сільської ради здійснює координацію  передбачених Програмою заходів і подає узагальнену інформацію про хід виконання Програми постійній комісії Літочківської сільської ради з питань земельних відносин, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток історичного середовища та благоустрою, яка здійснює контроль за ходом її виконання.

9. Очікувані кінцеві результати виконання програми

    Розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, розроблення технічної  документації  із  землеустрою: щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), щодо встановлення меж частини  земельної  ділянки,  на  яку поширюються права суборенди, сервітуту, щодо  поділу  та об’єднання земельних ділянок, щодо інвентаризації земельних ділянок на території Літочківської сільської ради надасть змогу здійснити оформлення сукупності нормативно-правових, економічних, технічних документів щодо обґрунтування заходів з використання та охорони земель населених пунктів Літочківської сільської ради, для подальшого їх відчуження або надання права користування.

 

 

             Сільський голова                                                     М.Гайдак


Паспорт

ПРОГРАМИ

землеустрою, щодо  відводу земельних ділянок

Літочківської сільської  ради

1. Ініціатор розроблення програми

Літочківська сільська рада

2. Дата, номер і назва документа про затвердження програми

 Рішення № ____ від __________ 2020 року

3. Розробник програми

Літочківська сільська рада

4. Співрозробники програми

Депутати сільської  ради

5. Відповідальний виконавець програми

Літочківська сільська рада

6. Термін реалізації програми

з 01.08.2020 року до 31.12.2020 року

7. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

 (для комплексних програм)

Місцевий бюджет

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього:  

1800,00 грн.

                                 


Літочківська сільська рада

Броварського району Київської області

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження звіту по виконання бюджету

Літочківської сільської ради за І півріччя 2020  року

 

       Відповідно до п. 23 частини 1 ст.26 Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні", частини 9 ст.75, 77 Бюджетного кодексу України, Закону України " Про державний Бюджет на 2017 рік", сільська рада

                                       в и р і ш и л а :

                                                              

      Затвердити звіт про виконання бюджету Літочківської сільської ради за І півріччя 2020 року по доходах в сумі 452164,28 грн., по видатках в сумі  601872,72 грн.,  з перевищенням видатків  над доходами  в сумі 149708,44 грн. в т.ч.

      - загального фонду по доходах в сумі 364202,28 грн.,  по видатках в сумі 532692,25 грн. з перевищенням видатків  над доходами в сумі  168489,97 грн.

     - спеціального фонду 87962,00 грн. по видатках 69180,47 грн. з перевищенням доходів  над видатками в сумі 18781,53 грн.

 

                  Сільський  голова                                               М.Гайдак

                  Головний  бухгалтер                                         Т.Пез

 

 

с.Літочки

19 серпня  2020 року

№ 292 -ХХХІУ –VІІ

                                                            

Літочківська сільська рада

Броварського району Київської області

                                                Р   І   Ш  Е  Н  Н  Я

Про внесення змін до рішення ХХХ сесії сільської ради VІI скликання від  17 грудня 2019 року № 254  “Про сільський  бюджет Літочківської                                                                                                                                                                                                                                                                                         сільської ради  на  2020 рік” та додатків до нього

      Розглянувши пропозиції головного бухгалтера, керуючись статтями 23 та 78 Бюджетного кодексу України, відповідно до  пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії сільської ради з питань планування бюджету, фінансів і цін, реформування економіки, підтримки підприємництва, середнього та малого бізнесу, сільська рада 

                                                в и р і ш и л а:

     1.Внести наступні зміни до рішення ХХХ сесії сільської ради VII скликання від 17 грудня 2019 року № 254 “Про сільський бюджет Літочківської сільської ради на 2020 рік”:

      1.1. У абзаці другому  пункту 1  цифри “682800,00”,“680800,00,

2000,00”,  замінити на “898200,00”, “ 896200,00, 2000,00   .

      1.2. У абзаці третьому пункту 1 цифри цифри “682800,00”,“680800,00,

2000,00”,  замінити на “1123200,00”, “ 1121200,00, 2000,00   .

      1.2. Направити вільні лишки, що утворилися станом на 01.01.2020 року по загальному фонду сільського бюджету в сумі 225000,00 грн.:

     - організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради

( у разі ї створення), міської, селищної, сільської рад – 225000,00 грн . 

      2. Внести зміни у додаток 1, 2, 3, 7  до рішення, виклавши його у новій редакції.

      3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету, фінансів і цін, реформування економіки, підтримки підприємництва, середнього та малого бізнесу .

            Сільський голова                                                 М.Гайдак

с.Літочки

19 серпня  2020 року

№ 293 -ХХХІУ –VІІ

 

 

                                                   Пропозиції

 

про внесення змін до рішення ХХХ сесії сільської ради  VІI скликання від  17 грудня 2019 року № 254 «Про сільський  бюджет Літочківської сільської ради  на  2020 рік» та додатків до нього

 

Відповідно до Законів України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», «Про місцеве самоврядування в Україні» (із наступними змінами), згідно пункту 4 статті 14,   пункту 7, 8 статті 78 «Бюджетного кодексу України», внести зміни до бюджетних призначень  сільського бюджету Літочківської сільської ради :

                                                         Доходи

                                              Загальний  фонд

 

       1. Збільшити  доходну частину загального фонду сільського бюджету на суму 58100,00 грн. за рахунок перевиконання доходної частини сільського бюджету станом на 01.07.2020 року, в тому числі :

        ККД 13010200« Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів»                                                                                        1200, 00 грн.

        ККД  14040000 « Акцизний податок»                               1900, 00 грн.

        ККД 18010200 « Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості»                                                                                 15500,00 грн.

        ККД 18010400 « Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості»                                                                1900,00 грн.

        ККД 18010500 «Земельний податок з юридичних осіб»  9000,00 грн.

        ККД 18050400 «Єдиний  податок з фізичних осіб»        28600,00 грн.

                                       

                                                        Видатки

                                         Загальний  фонд

 

       1. Внести зміни до видаткової частини  загального фонду сільського бюджету на суму 58100,00 грн. за рахунок перевиконання доходної частини загального фонду сільського бюджету  станом на  01.07.2020 року,  а саме :

       1.1 КПКВКМБ  0110150 « Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради ( у разі ї створення), міської, селищної, сільської рад»  збільшити призначення у сумі 56300,00 грн.

        КЕКВ 2111 ( заробітна плата) на суму                                    46200,00 грн.

        КЕКВ 2120 ( нарахування на заробітну плату) на суму        10100,00 грн.

 

       1.2. КПКВКМБ  0117130 « Здійснення заходів із землеустрою» в сумі 1800, 00 грн.

         КЕКВ 2240 ( оплата послуг (крім комунальних)  на суму  1800,00 грн.  для виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у комунальну власність.

 

 

         Сільський голова                                                      М. Гайдак

 

 

19 серпня  2020 року

 


 

                                                           

Літочківська сільська рада

Броварського району Київської області

                                                Р   І   Ш  Е  Н  Н  Я

Про сасування рішення ХХХІ сесії сільської ради VІI скликання

 від 18 лютого  2020 року № 275 « Про надання  дозволу на проведення

інвентаризації земельної ділянки, яка знаходиться в селі Літочки

Броварського району Київської області »

 

       Заслухавши інформацію сільського голови Гайдака М. , відповідно до ст.12 Земельного кодексу України  та керуючись ст.26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» , Літочківська  сільська рада 

                                                   в и р і ш и л а :

      Рішення  ХХХІ сесії сільської ради VІI скликання від 18 лютого  2020 року № 275 « Про надання  дозволу на проведення інвентаризації земельної ділянки, яка знаходиться в селі Літочки Броварського району Київської області » за результатами поіменного голосування депутатів Літочківської сільської ради не скасовувати.

 

 

 

 

       Сільський голова                                                     М.Гайдак

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Літочки

19 серпня  2020 року

№ 294 -ХХХІУ –VІІ

 

Літочківська сільська рада

Броварського району   Київської області

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про надання  дозволу на розробку проекту землеустрою

щодо відведення  земельних  ділянок у власність

громадянам в межах с. Літочки , Соболівка

 

        Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та додані до  неї матеріали, керуючись т.26 ЗУ "Про місцеве  самоврядування в Україні", ст.,50 ЗК "Про землеустрій", ЗУ “ Про державний земельний кадастр”ст.118, 123, 186-1 Земельного кодексу України  сесія  Літочківської сільської ради Броварського району Київської області    в и р і ш и л а :

      1.Надати дозвіл громадянам на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам в межах сіл Літочки, Соболівка  згідно додатку.

      2.Рекомендувати громадянам звернутися до землевпорядної організації з метою замовлення робіт по розробці проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність.

      3.Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробити та погодити його згідно норм чинного законодавства України та проектного плану Літочківської сільської ради.

      4.Попередити громадян про те, що державна реєстрація земельної ділянки скасовується Державним кадастровим реєстратором у разі, якщо протягом одного року з дня здійснення державної реєстрації земельної ділянки речове право на ділянку не зареєстровано з вини заявника (п.10 ст.24 ЗУ “ Про Державний земельний кадастр ”).

      5.Зазначений дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність не надає громадянам права володіти, розпоряджатися та користуватися вказаною ділянкою до моменту державної реєстрації цих прав у відповідності до чинного законодавства України.

     6.Відмовити Чернєву  Михайлу Сергійовичу:

- в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,25 га  в зв’язку з тим, що вказана у графічних матеріалах земельна ділянка розташована на території Літківської сільської ради Броварського району Київської області ;

- в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,25 га  в зв’язку з тим, що вказана у графічних матеріалах земельна ділянка знаходиться в процесі оформлення права власності ;

- в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  для індивідуального дачного будівництва площею 0,10  га  в зв’язку з тим, що вказана у графічних матеріалах земельна ділянка розташована на території Чернігівської області.

 

     7.Відмовити  Єдаменко Олені Григорівні в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення фермерського господарства та для ведення особистого селянського господарства в зв’язку з тим, що до клопотання не додані графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельних  ділянок .

 

     9. Відмовити Хижняку Геннадію Івановичу в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0300 га у власність  для ведення особистого селянського господарства в зв’язку з тим, що  необхідно зробити виїзд комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, соціального розвитку та екології і розглянути межі зазначеної земельної ділянки.

 

 

 

 

         Сільський голова                                                     М. Гайдак

 

 

 

 

 

с.Літочки

19 серпня  2020 року

№ 295 -ХХХІУ –VІІ

 

 

Додаток

до рішення   ХХХІУ  сесії 7 скликання

від  19.08. 2020 року № 295

                                                            С П И С О К

                           громадян, яким надано дозвіл на виготовлення

                           проекту землеустрою на земельні ділянки

_____________________________________________________________________________

№пп  :    Прізвище, ім'я, по батькові  :    Для будівництва     :   Для ведення    :  Для ведення

         :                                                     :    та обслуговування   :        ОСГ            : садівництва

         :                                                     :   житлового будинку  :                            :

1.       Кузьменко Олександр Петрович            ----                             0,0600                       --- 

2.      Мечковський Олександр Володимир.    0,1000                          ---                            ---

3.      Вакуленко Олег Миколайович                0,1000                          ---                            ---

4.       Бригинець Єгор Борисович                    ----                              2,0000                       ---

5.       Дасік Олег Васильович                           ----                              0,7769                      ---

6.       Каціон Тетяна Ігорівна                            ---                               0,2000                      ---

7.       Аверьянова Марина Василівна              ---                               0,2500                       ---

8.       Маленька Любов Андріївна                   ---                               0,0600                       ---

9.       Маленька Любов Андріївна                   ---                               0,1500                       ---

10.    Чабай Ольга Вікторівна                          ---                                  ---                        0,0600

11.    Пустовіт Оксана Степанівна                  ---                                  ---                        0,0600

12.    Ковшов Євгеній Вікторович                  ---                                  ---                        0,0600

13.   Дмитренко Сергій Олександрович        ---                                 0,1230                      ---

14.   Гайдак Олександр Михайлович             ---                                0,1900                      ---

15.   Хлипавка Андрій Миколайович            ---                                 0,1230                      ---

 

               Секретар сільської ради                                        Г.Трубенок

Літочківська сільська рада

Броварського району Київської області

                                                    Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Про затвердження технічної документації  на

розміщення об’єктів зовнішньої реклами ( рекламні конструкції, що стоять окремо ( біг-борди)

в  селі Літочки Броварського району Київської області 

           

        Розглянувши технічну документацію на розміщення об’єктів зовнішньої реклами ( рекламні конструкції, що стоять окремо ( біг-борди) в  селі Літочки Броварського району Київської області , розроблену ТОВ «Бровари реклама», керуючись ст.26 ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", сесія Літочківської сільської ради

                                        в и р і ш и л а : 

        Затвердити, розроблену ТОВ «Бровари реклама» , технічну документацію на розміщення об’єкта  зовнішньої реклами ( рекламний щит, що стоїть окремо ( біг-борд)  на перехресті вулиць Хатянівська і Каштанова в  селі Літочки Броварського району Київської області.

 

       

              Сільський  голова                                               М.Гайдак

 

 

 с. Літочки

 19 серпня  2020 року

 № 296 -ХХХІУ-УІІ

Літочківська сільська рада

Броварського району Київської області

 

 Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Про затвердження технічної документації  із

землеустрою щодо  встановлення (відновлення)меж

земельної ділянки  в натурі (на місцевості) та передачу

її у власність гр. Малій Ніні Василівні та Ремпуль Ользі Василівні

в межах с.Соболівка Броварського району Київської області

        Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  меж земельної ділянки в натурі(на місцевості)   площею

0,2485 га для   будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка) за рахунок земель комунальної власності у власність гр. Малій Ніні Василівні та Ремпуль Ользі Василівні , розташовану в селі Соболівка, вул.Парненська, 28, розроблену ТОВ «ДЗК ПЛЮС», враховуючи Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-3219647062020 від 26.06.2020, керуючись ст.26 ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.50 ЗУ “Про землеустрій” п. 5 ст.16 ЗУ “Про Державний земельний кадастр” ст.118,120,122,123,181-1 Земельного кодексу України, сесія Літочківської сільської ради 

                                             в и р і ш и л а :      

        1.Затвердити  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення(відновлення)  меж земельної ділянки в натурі(на місцевості)  площею 0,2485 га для  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і  споруд ( присадибна ділянка) за рахунок земель комунальної власності у власність гр. Малій Ніні Василівні та Ремпуль Ользі Василівні , розташовану в с.Соболівка , вул.Парненська, 28 , розроблену  ТОВ «ДЗК ПЛЮС».

 

        2.Передати у  власність гр. Малій Ніні Василівні та Ремпуль Ользі Василівні земельну ділянку  площею 0,2485 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка), розташовану в с.Соболівка, вул.Парненська, 28.

 

        3.Встановити, що вказаній земельній ділянці присвоєно кадастровий номер 3221285202:02:009:0046.

       

                  Сільський  голова                                    М.Гайдак

 с. Літочки

 19 серпня  2020 року

 № 297 -ХХХІУ-УІІ


 

 

 

                        

                                       Літочківська сільська рада

                          Броварського району Київської області

                                              Р   І   Ш  Е  Н  Н  Я

Про внесення змін до рішення ХХУІІІ сесії сільської ради VІI скликання від  20 червня 2019 року № 238 “Про встановлення місцевих податків та зборів  на 2020 рік на території Літочківської сільської ради »                                                                                                                                                                                                                                            

        Розглянувши пропозиції  державної регуляторної служби України щодо удосконалення проекту регуляторного акту, керуючись ст..26 Закону України  « Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

                                            В И Р І Ш И Л А :

1.Виключити з рішення положення, яким передбачається встановити акцизний податок з реалізації через роздрібну торговельну мережу підакцизних товарів та збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності.

2.Визначити елементи податку згідно статті 7 Податкового  кодексу України. (Додаються)

2.Пункт 2.2. розділу 1 рішення читати в редакції :

«2.2. Об'єкт оподаткування

2.2.1. Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

2.2.2. Не є об'єктом оподаткування:

а) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, у тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об'єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад;

д) об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об'єкта на дитину;

е) об'єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб'єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників (юридичних та фізичних осіб), віднесені до класу "Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства" (код 1271) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку;

з) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;

и) об'єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об'єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність.

і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг.

ї) об'єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

й) об'єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров'я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

к) об'єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України;

л) об'єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім'ям, у яких виховується п'ять та більше дітей».

3.Виключити з додатка 1 об’єкти житлової і нежитлової нерухомості, які відповідно до до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу не є об’єктом оподаткування, а саме :

- гуртожитки  ( з п.1130.1 по 1130.9);

- будівлі органів державного та місцевого управління ( п.1220.1 );

- будівлі промислові та склади (1251.1-1251.9 );

- будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів ( 1263.3) ;

- будівлі дошкільних та позашкільних  навчальних закладів ) 1263.5);

- будівлі нежитлові інші ( 1271.1 – 1271.8);

-будівлі для культової та релігійної діяльності (1272.1 ).

4.Пункт 2.7 розділу І рішення читати в редакції :

«266.7. Порядок обчислення суми податку

266.7.1. Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об'єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 266.4.1 пункту 266.4 цієї статті та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об'єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об'єктів зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 266.4.1 пункту 266.4 цієї статті та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об'єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об'єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" підпункту 266.4.1 пункту 266.4 цієї статті та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів "б" і "в" цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об'єктів житлової нерухомості;

ґ) за наявності у власності платника податку об'єкта (об'єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів "а" - "г" цього підпункту, збільшується на 25 000 гривень на рік за кожен такий об'єкт житлової нерухомості (його частку).

  Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об'єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

2.7.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 266.7.1 пункту 266.7 цієї статті, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

2.7.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

розміру загальної площі об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

2.7.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов'язані щокварталу у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку фізичними та юридичними особами, за місцем розташування такого об'єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

2.7.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об'єкта/об'єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт».

5.Пункт 4.10 розділу ІУ  рішення читати в редакції :

4.10.Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком

Не сплачується податок за:

4.10.1. сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених відповідно до закону такими, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (зон відчуження, безумовного (обов'язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю), і хімічно забруднених сільськогосподарських угідь, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства;

4.10.2. землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

4.10.3. земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;

4.10.4. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

4.10.5. земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

4.10.6. земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв.

4.10.7. земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на безоплатній основі.

4.10.8. земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

 6. Виключити із рішення  пункт 5 розділу І  .

7.Розділ ІІ викласти в наступній редакції :

 « Встановити  фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць :

 7.1. для першої групи платників єдиного податку – 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом на 01 січня податкового року;

 7.2. для другої групи платників єдиного податку – 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

 7.3. База та об’єкт оподаткування, податковий період та інші обов’язкові елементи єдиного податку визначаються із главою 1 розділу ХІУ Податкового кодексу України».

 

 

 

      Сільський голова                                                                         М.Гайдак

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Літочки

11 вересня  2019 року

№ 247-ХХІХ –VІІ

Додаток №1

до рішення  29 сесії УІІ скликання

Літочківської  сільської ради

 від 11.09.2019 року №247

 

Елементи податку на  нерухоме  майно, відмінне  від земельної ділянки

 

         1. Платники податку

         Платники податку визначаються пунктом 266.1 статті 266 Податкового кодексу України.   

         2. Об’єкт оподаткування

         Об’єкт оподаткування визначається відповідно до  пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України.

         3. База оподаткування

         База оподаткування визначається пунктом 266.3 статті 266 Податкового кодексу України.

         4. Ставка податку

         Ставки податку у відсотках розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування відповідно Додатку 1.1 (додається).

         Пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України. згідно  Додатку 1.2

         5. Порядок обчислення податку

         Порядок обчислення податку встановлюється відповідно до пунктів 266.7 та 266.8 статті 266 Податкового кодексу України.

         6. Податковий період

         Податковий  період  встановлюється відповідно до пункту 266.6 статті 266 Податкового кодексу України.

         7.Строк та порядок сплати податку

         Строк сплати податку визначається відповідно до пункту 266.10 статті 266 Податкового кодексу України.

         Порядок сплати податку визначається відповідно до пункту 266.9 статті 266 Податкового кодексу України.

         8.Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку

         Строк та обчислення подання звітності про обчислення і сплату податку визначено пунктом 266.7 статті 266 Податкового кодексу України.

        

 

 

Секретар сільської ради                                                        Г.Трубенок

 

Додаток №2

до рішення  29 сесії УІІ скликання

Літочківської  сільської ради

 від 11.09.2019 року №247

 

Елементи транспортного податку

       

         1. Платники податку

         Платники податку визначені пунктом 267.1. статті 267 Податкового кодексу України.

         2. Об’єкт оподаткування

          Об’єктом оподаткування визначено пунктом 267.2. статті 267 Податкового кодексу України.

         3. База оподаткування

         Базу оподаткування визначено пунктом 267.3. статті 267 Податкового кодексу України.

         4. Ставка податку

         Ставка податку визначена пунктом 267.4. статті 267 Податкового кодексу України.

         5. Порядок обчислення податку

         Порядок обчислення встановлюється відповідно до пунктів 267.5 – 267.8 статті 267 Податкового кодексу України.

         6. Податковий період

         Податковий  період  встановлюється відповідно до пункту 267.5 статті 267 Податкового кодексу України.

         7.Строк та порядок сплати податку

         Строк сплати податку визначається відповідно до пункту 267.8 статті 267 Податкового кодексу України.

         Порядок сплати податку визначається відповідно до пункту 267.7 статті 267 Податкового кодексу України.

         8. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку

         Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку визначено пунктами 267.5 – 267.8 статті 267 Податкового кодексу України.

 

 

 

Секретар сільської ради                                                        Г.Трубенок

 

 

 

 

Додаток №3

до рішення  29 сесії УІІ скликання

Літочківської  сільської ради

 від 11.09.2019 року №247

 

Елементи плати за землю.

 

                1.Платники  податку 

         Платників  земельного податку визначено  статтею 269 Податкового кодексу України.

         2.Об’єкт оподаткування

         Об’єкти оподаткування земельним податком визначено статтею 270 Податкового кодексу України.

         3. База оподаткування

         Базу оподаткування земельним податком, визначено пунктом 271.1 ст. 271 Податкового кодексу України.

         4.Ставка податку

         Ставки земельного податку визначені у Додатку 3.1.

         5.Порядок обчислення податку

         Порядок обчислення податку встановлюється відповідно до статтей 273, 281-284, 286, 287, 289 Податкового кодексу України.

         6.Податковий період

         Податковий  період  встановлюється відповідно до статті 285 Податкового кодексу України.

         7.Строк та порядок сплати податку

         Строк  та порядок сплати податку визначаються відповідно до статті 287 Податкового кодексу України.

         8.Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку

         Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку визначено статтями 273, 281-284, 286, 287, 289 Податкового кодексу України.

 

 

 

Секретар сільської ради                                                        Г.Трубенок

 

                                                                       Додаток 3.1
                                                                             до рішення  29 сесії УІІ скликання  Літочківської                                                                                                   сільської  ради від 11.09.2019 року №247


сЛіточки

 

Ставки податку 
 (% нормативної грошової оцінки)

 

Вид цільового призначення земель 

За земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

 

Код3

 

Назва3

для юридич-них осіб

для фізичних осіб

для юридич-них осіб

для фізичних осіб

1

2

3

4

5

6

01

Землі сільськогосподарського призначення

х

х

х

х

 

Сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища)

Граничні розміри

Граничні розміри

0,3-1%

0,3 - 1 %

0,3-5%

0,3-5%

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

1,0

0,3

3,0

0,3

01.02

Для ведення фермерського господарства 

0,3

0,3

0,3

0,3

01.03

Для ведення особистого селянського господарства 

0,3

0,3

0,3

0,3

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства 

0,3

0,3

0,3

0,3

01.05

Для індивідуального садівництва 

1,0

1,0

3,0

3,0

01.06

Для колективного садівництва 

1,0

1,0

3,0

3,0

01.07

Для городництва 

0,4

0,4

х

х 

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби 

1,0

       1,0

3,0

х 

01.09

Для дослідних і навчальних цілей 

0,6

х

0,6

х

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві 

0,6

х

0,6

х

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення  

1,0

0,5

5,0

0,5

02

Землі житлової забудови

Граничні розміри

х

х

не більше 3 %

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  

0,25

0,15

х

х

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 

0,5

0,15

х

х

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів  

0,3

0,3

х

х

02.06

Для колективного гаражного будівництва 

0,5

х

х

х

02.07

Для іншої житлової забудови  

0,5

0,15

х

х

03

Землі громадської забудови

Граничні розміри

х

х

не більше 3%

 

 

не більше 12%

(крім держ. та комун. власності)

 

 

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування  

х

х

х

х

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти 

х

х

х

х

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги 

0,5

0,5

х

х

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій 

х

х

х

х

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування  

0,5

0,5

х

х

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

5,0

5,0

х

х

03.08

Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування 

0,5

0,5

х

х

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ 

0,5

х

х

х

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 

0,5

0,5

х

х

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування 

0,5

0,5

0,5

0,5

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування  

х

х

х

х

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів МНС

х

х

х

х

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови  

0,5

0,5

х

х

07

Землі рекреаційного призначення

х

х

х

х

07.01

Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення  

3,0

3,0

5,0

5,0

07.02

Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту 

х

х

х

х

07.03

Для індивідуального дачного будівництва 

3,0

3,0

5,0

5,0

07.04

Для колективного дачного будівництва  

3,0

3,0

5,0

5,0

09

Землі лісогосподарського призначення 

х

х

х

х

09.01

Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг  

0,5

0,5

3,0

3,0

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення  

0,5

х

3,0

3,0

11

Землі промисловості

х

х

х

х

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 

3,0

3,0

5,0

5,0

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств 

х

х

х

х

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, поста-чання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) 

        х

х

х

х

12

Землі транспорту

х

х

х

х

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту 

х

х

х

х

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства 

х

х

х

х

12.06

Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту 

х

х

х

х

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій 

х

х

х

х

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту 

х

х

х

х

13

Землі звязку 

х

х

х

х

13.01

Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій 

0,5

х

0,5

х

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку 

1,0

х

1,0

х

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку 

0,5

х

0,5

х

14

Землі енергетики

х

х

х

х

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій  

3,0

х

5,0

х

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії 

3,0

 х

5,0

 х

18

Землі загального користування

5,0

х

7,0

х

 

 

с.Соболівка

 

Ставки податку 
 (% нормативної грошової оцінки)

 

Вид цільового призначення земель 

За земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

 

Код3

 

Назва3

для юридич-них осіб

для фізичних осіб

для юридич-них осіб

для фізичних осіб

1

2

3

4

5

6

01

Землі сільськогосподарського призначення

х

х

х

х

 

Сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища)

Граничні розміри

Граничні розміри

0,3-1%

0,3 - 1 %

0,3-5%

0,3-5%

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

1,0

0,3

3,0

0,3

01.02

Для ведення фермерського господарства 

0,3

0,3

0,3

0,3

01.03

Для ведення особистого селянського господарства 

0,3

0,4

0,3

0,3

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства 

0,3

0,3

0,3

0,3

01.05

Для індивідуального садівництва 

1,0

1,0

3,0

3,0

01.06

Для колективного садівництва 

1,0

1,0

3,0

3,0

01.07

Для городництва 

0,4

0,4

х

х 

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби 

1,0

       1,0

3,0

х 

01.09

Для дослідних і навчальних цілей 

0,6

х

0,6

х

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві 

0,6

х

0,6

х

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення  

1,0

0,5

5,0

0,5

02

Землі житлової забудови

Граничні розміри

х

х

не більше 3 %

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  

х

0,15

х

х

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 

0,5

0,15

х

х

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів  

0,3

0,3

х

х

02.06

Для колективного гаражного будівництва 

0,5

х

х

х

02.07

Для іншої житлової забудови  

0,5

0,15

х

х

03

Землі громадської забудови

Граничні розміри

х

х

не більше 3%

 

 

не більше 12%

(крім держ. та комун. власності)

 

 

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування  

х

х

х

х

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти 

х

х

х

х

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги 

0,5

0,5

х

х

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій 

х

х

х

х

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування  

0,5

0,5

х

х

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

5,0

5,0

х

х

03.08

Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування 

0,5

0,5

х

х

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ 

0,5

х

х

х

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 

0,5

0,5

х

х

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування 

0,5

0,5

0,5

0,5

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування  

х

х

х

х

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів МНС

х

х

х

х

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови  

0,5

0,5

х

х

07

Землі рекреаційного призначення

х

х

х

х

07.01

Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення  

3,0

3,0

5,0

5,0

07.02

Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту 

х

х

х

х

07.03

Для індивідуального дачного будівництва 

3,0

3,0

5,0

5,0

07.04

Для колективного дачного будівництва  

3,0

3,0

5,0

5,0

09

Землі лісогосподарського призначення 

х

х

х

х

09.01

Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг  

0,5

0,5

3,0

3,0

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення  

0,5

х

3,0

3,0

11

Землі промисловості

х

х

х

х

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 

3,0

3,0

5,0

5,0

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств 

х

х

х

х

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, поста-чання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) 

        х

х

х

х

12

Землі транспорту

х

х

х

х

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту 

х

х

х

х

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства 

х

х

х

х

12.06

Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту 

х

х

х

х

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій 

х

х

х

х

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту 

х

х

х

х

13

Землі звязку 

х

х

х

х

13.01

Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій 

0,5

х

0,5

х

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку 

1,0

х

1,0

х

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку 

0,5

х

0,5

х

14

Землі енергетики

х

х

х

х

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій  

3,0

х

5,0

х

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії 

3,0

 х

5,0

 х

18

Землі загального користування

5,0

х

7,0

х


 

Додаток №4

до рішення  29 сесії УІІ скликання

Літочківської  сільської ради

 від 11.09.2019 року №247

Елементи єдиного податку

         1. Платники  податку

         Платниками податку є суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності,  визначені підпунктами 1) та 2) пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України.

         2.Об’єкт оподаткування

         Об’єкт оподаткування визначається

         1) для платників єдиного податку першої групи відповідно до підпункту 1) пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України;

         2) для  платників єдиного податку другої групи відповідно до підпункту 2) пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України;

         3.База оподаткування

         База оподаткування для платників єдиного податку першої та другої груп платників єдиного податку визначається відповідно до пункту 293.1 статті 293 Податкового кодексу України.

         4.Ставка податку

          Ставки єдиного податку для першої та другої груп платників єдиного податку застосовуються з особливостями, встановленими вимогами пунктів 293.4, 293.6, 293.7 та 293.8 статті 293 Податкового кодексу України.

         1) ставки єдиного податку для першої групи платників єдиного податку згідно з додатком 4.1;

         2) ставки єдиного податку для другої групи платників єдиного податку згідно з додатком 4.2;

         5.Порядок обчислення податку

         Порядок обчислення податку встановлюється відповідно до пунктів 295.2, 295.5 та 295.8 статті 295 Податкового кодексу України з урахуванням особливостей, визначених статтею 297 Податкового кодексу України.

         6.Податковий  період

         Податковий  період  встановлюється відповідно до статті 294 Податкового кодексу України.

         7.Строк та порядок сплати податку

         Строк та порядок сплати податку визначаються відповідно до пунктів 295.1, 295.4 та 295.7 статті 295 Податкового кодексу України з урахуванням особливостей, визначених статтею 297 Податкового кодексу України.   8.Строк та порядок подання звітності

         Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку визначено пунктами 296.2, 296.4, підпунктом 296.5.1 пункту 296.5 статті 296 Податкового кодексу України з урахуванням особливостей, визначених статтею 297 Податкового кодексу України.   

  Секретар сільської ради                                                      Г.Трубенок

      

              

 

Літочківська сільська рада

Броварського району Київської області

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Про встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік

на території Літочківської сільської ради

          Керуючись ст. 7, ст. 10, пп. 12.3.1, 12.3.2, 12.3.4, 12.3.7 п. 12.3, пп. 12.4.1, 12.4.3 п. 12.4, п. 12.5 ст. 12 розділу І, ст. 212-215, 266, 267, 268, 268-1, 269 – 289 розділу ХІІ, ст. 291 – 297 розділу ХІV Податкового Кодексу України  та відповідно до Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» від 07.12.17 р. № 2245-VIII, Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» № 2628-VIII від 23 листопада 2018 року, згідно Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Постанови Кабінету міністрів України «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» від 24 травня 2017 року №483, пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  та враховуючи  пропозиції депутатів та членів постійної комісії з питань планування бюджету, фінансів та цін, реформування економіки, підтримки підприємництва, середнього та малого бізнесу, сільська  рада  

                                               в и р і ш и л а :

       1.Встановити з 01 січня 2020 року на території Літочківської сільської ради наступні  місцеві податки і збори  :

а) податок на майно  (додатки 1,2 );

б) єдиний податок;

в)акцизний податок з реалізаціїї через роздрібну торговельну мережу підакцизних товарів;

г)збір за впровадження деяких видів підприємницької діяльності;

д)туристичний збір.

    2.Це рішення набирає чинності  з 01.01.2020 року.

    3.Забезпечити направлення копії цього рішення до органу державної податкової служби.

    4. Оприлюднити це рішення на офіційному веб-сайті Літочківської селищної ради  www.litochky-rada.gov.ua.

    5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  планування,  бюджету, фінансів та цін, реформування економіки, підтримки підприємництва, середнього та малого бізнесу.

 

 

 

        Сільський голова                                                      М.Гайдак

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Літочки

20 червня  2019 року

№ 238- ХХУІІІ-УІІ

 

 

 

 

 

 

             ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ

 

                            РОЗДІЛ  I. Податок на майно.

1. Склад податку на майно.

1.1. Податок на майно складається з:

1.1.1. податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

1.1.2. транспортного податку;

1.1.3. плати за землю.

 

2. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

2.1. Платники податку.

2.1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

2.1.2. Визначення платників податку в разі перебування об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

 

2.2. Об'єкт оподаткування

2.2.1. Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

2.2.2. Не є об'єктом оподаткування:

а) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

 ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

 

2.3. База оподаткування

2.3.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

2.3.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

2.3.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

 

2.4. Пільги із сплати податку

2.4.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

2.5. Ставка податку  .

 

Додаток 1

до рішення ХХУІІІ сесії

Літочківської сільської ради

від 20.06.2019 №238

про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

 

 

 

 

 

СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 1

Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01 січня 2020 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об'єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або
населеного пункту, або території об'єднаної територіальної громади

10

1006

3221285201

     Село Літочки

10

1006

3221285102

     Село Соболівка

Класифікація будівель та споруд 2

Ставки податку 3 за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

код 2

найменування 2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

1 зона 4

2 зона 4

3 зона 4

1 зона 4

2 зона 4

3 зона 4

11

Будівлі житлові

111

Будинки одноквартирні

1110

Будинки одноквартирні 5

1110.1

Будинки одноквартирні масової забудови

0,5 

0 

 0 

 0,5 

 0 

0  

1110.2

Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності

0,5 

0

0 

0,5 

0 

0 

1110.3

Будинки садибного типу

 0,5

 0

 0

 0,5

 0

0 

1110.4

Будинки дачні та садові

 0,5

0 

 0

  0,5 

 0

0 

112

Будинки з двома та більше квартирами

1121

Будинки з двома квартирами 5

1121.1

Будинки двоквартирні масової забудови

0,5 

 0

0 

0,5 

0 

0 

1121.2

Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності

 0,5

 0

 0

0,5 

0 

0 

1122

Будинки з трьома та більше квартирами 5

1122.1

Будинки багатоквартирні масової забудови

 0,2

 0

0 

 0,2

 0

 0

1122.2

Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні

0,2 

0 

 0

 0,2

0 

 0

1122.3

Будинки житлові готельного типу

 0,2

 0

 0

0,2 

0 

0 

113

Гуртожитки 5

1130.1

Гуртожитки для робітників та службовців

0,2 

 0

 0

 0,2

0 

0 

1130.2

Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів 5

 0,2

 0

 0

 0,2

0 

0 

1130.3

Гуртожитки для учнів навчальних закладів 5

 0,2

 0

 0

 0,2

 0

 0

1130.4

Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів 5

0,2 

 0

0 

0,2 

 0

0 

1130.5

Будинки дитини та сирітські будинки 5

0,2 

 0

0

0,2 

0 

 0

1130.6

Будинки для біженців, притулки для бездомних 5

 0,2

 0

 0

0,2 

0 

0 

1130.9

Будинки для колективного проживання інші

0,2 

0 

 0

0,2 

0 

0 

12

Будівлі нежитлові

121

Готелі, ресторани та подібні будівлі

1211

Будівлі готельні

1211.1

Готелі

1,0 

0  

0 

1,0  

0  

0  

1211.2

Мотелі

1,0  

0  

0  

1,0  

0  

0 

1211.3

Кемпінги

1,0  

0  

0  

1,0  

0  

0  

1211.4

Пансіонати

1,0  

0  

0  

1,0  

0  

0  

1211.5

Ресторани та бари

1,0 

0  

0  

1,0  

0  

0  

1212

Інші будівлі для тимчасового проживання

1212.1

Туристичні бази та гірські притулки

1,0  

0  

0  

1,0  

0  

0  

1212.2

Дитячі та сімейні табори відпочинку

1,0  

0  

0  

1,0  

0  

0  

1212.3

Центри та будинки відпочинку

1,0  

  0  

0  

1,0  

0  

0  

1212.9

Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше

 1,0 

 0 

 0 

1,0  

0  

0  

122

Будівлі офісні

1220

Будівлі офісні 5

1220.1

Будівлі органів державного та місцевого управління 5

 0

0 

0 

0 

0 

0 

1220.2

Будівлі фінансового обслуговування

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1220.3

Будівлі органів правосуддя 5

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1220.4

Будівлі закордонних представництв 5

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1220.5

Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств

1,0 

0 

0 

1,0 

0 

0 

1220.9

Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші

1,0 

0 

0 

1,0 

0 

0 

123

Будівлі торговельні

1230

Будівлі торговельні

1230.1

Торгові центри, універмаги, магазини

1,0 

0 

0 

1,0 

0 

0 

1230.2

Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків 5

 0 

0  

0  

0  

0  

0  

1230.3

Станції технічного обслуговування автомобілів

 1,0

 0

0 

1,0 

0 

0 

1230.4

Їдальні, кафе, закусочні тощо

1,0 

0 

0 

1,0 

0 

0 

1230.5

Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування

1,0 

0 

0 

1,0 

0 

0 

1230.6

Будівлі підприємств побутового обслуговування

1,0 

0 

0 

1,0 

0 

0 

1230.9

Будівлі торговельні інші

 1,0

 0

 0

1,0 

0 

0 

124

Будівлі транспорту та засобів зв'язку

1241

Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв'язку та пов'язані з ними будівлі

1241.1

Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту

1,0 

0 

0 

1,0 

0 

0 

1241.2

Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту

1,0 

0 

0 

1,0 

0 

0 

1241.3

Будівлі міського електротранспорту

1,0 

0 

0 

1,0 

0 

0 

1241.4

Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту

1,0 

0 

0 

1,0 

0 

0 

1241.5

Морські та річкові вокзали, маяки та пов'язані з ними будівлі

 1,0

0 

0 

1,0 

0 

0 

1241.6

Будівлі станцій підвісних та канатних доріг

 1,0

0 

0 

1,0 

0 

0 

1241.7

Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо

 1,0

 0

0 

1,0 

0 

0 

1241.8

Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо

 1,0

 0

0 

1,0 

0 

0 

1241.9

Будівлі транспорту та засобів зв'язку інші

 1,0

0 

0 

1,0 

0 

0 

1242

Гаражі

1242.1

Гаражі наземні

1,0 

0 

0 

1,0 

0 

0 

1242.2

Гаражі підземні

 1,0

0 

0 

1,0 

0 

0 

1242.3

Стоянки автомобільні криті

1,0

0 

0 

1,0 

0 

0 

1242.4

Навіси для велосипедів

0

0

0 

1,0 

0 

0 

125

Будівлі промислові та склади

1251

Будівлі промислові 5

1251.1

Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості 5

1,0 

0 

 0

0 

0 

0 

1251.2

Будівлі підприємств чорної металургії 5

1,0 

0 

0 

0 

0 

0 

1251.3

Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості 5

1,0 

0 

0 

0 

0 

0 

1251.4

Будівлі підприємств легкої промисловості 5

 1,0 

0  

0  

 0

0 

0 

1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості 5

1,0 

0 

0 

0 

0 

0 

1251.6

Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості 5

1,0 

0 

0 

0 

0 

0 

1251.7

Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості 5

 1,0

0 

0 

0 

0 

0 

1251.8

Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості 5

1,0 

1,0 

1,0 

0 

0 

0 

1251.9

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне 5

1,0 

0 

0 

0 

0 

0 

1252

Резервуари, силоси та склади

1252.1

Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу

1,0 

0 

0 

1,0 

0 

0 

1252.2

Резервуари та ємності інші

 1,0

0 

0 

0 

0 

0 

1252.3

Силоси для зерна

1,0 

   0 

0 

1,0 

0 

0 

1252.4

Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів

1,0 

0 

0 

1,0 

0 

0 

1252.5

Склади спеціальні товарні

1,0 

0 

0 

0 

0 

0 

1252.6

Холодильники

1,0 

0 

0 

0 

0 

0 

1252.7

Складські майданчики

1,0 

0 

0 

 0

0 

 0

1252.8

Склади універсальні

1,0 

0 

0 

0 

0 

0 

1252.9

Склади та сховища інші 5

1,0 

0 

0 

0 

0 

0 

126

Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення

1261

Будівлі для публічних виступів

1261.1

Театри, кінотеатри та концертні зали

 1,0

 0

0 

1,0 

0 

0 

1261.2

Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів

1,0 

0 

0 

1,0 

0 

0 

1261.3

Цирки

 1,0

0 

0 

1,0 

0 

0 

1261.4

Казино, ігорні будинки

1,0 

1,0 

0 

1,0 

0 

    0 

1261.5

Музичні та танцювальні зали, дискотеки

1,0 

0 

0 

1,0 

  0 

0 

1261.9

Будівлі для публічних виступів інші

 1,0

0 

0 

1,0 

0 

0 

1262

Музеї та бібліотеки

1262.1

Музеї та художні галереї 5

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1262.2

Бібліотеки, книгосховища 5

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1262.3

Технічні центри

1,0 

0 

0 

0 

0 

0 

1262.4

Планетарії 5

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1262.5

Будівлі архівів 5

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1262.6

Будівлі зоологічних та ботанічних садів 5

 0

 0

0 

0 

0 

0 

1263

Будівлі навчальних та дослідних закладів

1263.1

Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ

 1,0

0 

0 

1,0 

0 

0 

1263.2

Будівлі вищих навчальних закладів

 1,0

0 

0 

1,0 

0 

0 

1263.3

Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів 5

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1263.4

Будівлі професійно-технічних навчальних закладів 5

 0

 0

0 

0 

0 

0 

1263.5

Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів 5

 0

 0

 0

0 

0 

0 

1263.6

Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами 5

 0

0 

0 

0 

0 

0 

1263.7

Будівлі закладів з фахової перепідготовки

1,0 

0 

0 

1,0 

0 

0 

1263.8

Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій 5

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1263.9

Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші 5

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1264

Будівлі лікарень та оздоровчих закладів

1264.1

Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів 5

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1264.2

Лікарні профільні, диспансери 5

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1264.3

Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки 5

 0

0 

 0

 0

0 

0 

1264.4

Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації 5

 0

 0

 0

 0

 0

 0

1264.5

Шпиталі виправних закладів, в'язниць та Збройних Сил 5

 0

 0

 0

 0

 0

 0

1264.6

Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації 5

 0

 0

 0

 0

 0

 0

1264.9

Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші 5

 0

 0

 0

 0

 0

 0

1265

Зали спортивні 5

1265.1

Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо

0

0 

0 

 0

0 

0 

1265.2

Басейни криті для плавання

 0

 0

 0

 0

 0

 0

1265.3

Хокейні та льодові стадіони криті

 0

 0

 0

 0

 0

 0

1265.4

Манежі легкоатлетичні

 0

 0

 0

 0

 0

 0

1265.5

Тири

 0

 0

 0

 0

 0

 0

1265.9

Зали спортивні інші

 0

 0

 0

 0

 0

 0

127

Будівлі нежитлові інші

1271

Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства 5

1271.1

Будівлі для тваринництва 5

 0

 0

 0

0 

 0

0 

1271.2

Будівлі для птахівництва 5

 0

 0

 0

 0

 0

 0

1271.3

Будівлі для зберігання зерна 5

 0

 0

 0

 0

 0

 0

1271.4

Будівлі силосні та сінажні 5

 0

 0

 0

 0

 0

 0

1271.5

Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства 5

 0

 0

 0

 0

 0

 0

1271.6

Будівлі тепличного господарства 5

 0

 0

 0

 0

 0

 0

1271.7

Будівлі рибного господарства 5

 0

 0

 0

 0

 0

 0

1271.8

Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва 5

 0

 0

 0

 0

 0

 0

1271.9

Будівлі сільськогосподарського призначення інші 5

 0

 0

 0

 0

 0

 0

1272

Будівлі для культової та релігійної діяльності 5

1272.1

Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо 5

 0

 0

 0

 0

0 

0 

1272.2

Похоронні бюро та ритуальні зали

1,0 

0

 0

 0

 0

 0

1272.3

Цвинтарі та крематорії 5

 0

 0

 0

 0

 0

 0

1273

Пам'ятки історичні та такі, що охороняються державою 5

1273.1

Пам'ятки історії та архітектури 5

 0

 0

0 

0 

0 

0 

1273.2

Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою 5

 0

0 

0 

0 

0 

0 

1273.3

Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї 5

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1274

Будівлі інші, не класифіковані раніше 5

1274.1

Казарми Збройних Сил 5

 0

0

 0

 0

0 

0 

1274.2

Будівлі поліцейських та пожежних служб 5

 0

0 

0 

0 

0 

0 

1274.3

Будівлі виправних закладів, в'язниць та слідчих ізоляторів 5

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1274.4

Будівлі лазень та пралень

 1,0

0 

0 

0 

0 

0 

1274.5

Будівлі з облаштування населених пунктів

1,0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими додатками.

2 Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17 серпня 2000 р. N 507.

3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

4 У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зон адміністративно-територіальної одиниці, щодо якої приймається рішення, ставки встановлюються залежно від зони. Без урахування зони ставки зазначаються у графі "1 зона".

5 Об'єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються / можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 та пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України.

 

2.6. Податковий період

2.6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

2.7. Порядок обчислення суми податку

2.7.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 2.4.1. пункту 2.4. цього розділу, та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її встановлення) та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 2.4.1. пункту 2.4. цього розділу та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її встановлення), та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" підпункту 2.4.1. пункту 2.4. цього розділу та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її встановлення), та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів б) і в) цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

2.7.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 2.7.1 пункту 2.7. цього розділу, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

2.7.3. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

 

2.8. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком

2.8.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

 

2.9. Порядок сплати податку

2.9.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету.

Фізичні особи можуть сплачувати податок у сільській та селищній місцевості через каси сільських (селищних) рад за квитанцією про прийняття податків.

 

2.10. Строки сплати податку

2.10.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

 

3. Транспортний податок.

3.1. Платники податку.

3.1.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 3.2.1 пункту 3 цього розділу є об’єктами оподаткування.

 

 

3.2. Об'єкт оподаткування.

3.2.1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років ( включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового ( звітного)  року.

 

 

3.3. База оподаткування.

3.3.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 3.2.1 пункту 3 цього розділу.

 

3.4. Ставка податку.

3.4.1. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 3.2.1 пункту 3 цього розділу.

 

3.5. Податковий період

3.5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

3.6.. Порядок обчислення та сплати податку

3.6.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

3.6.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

3.6.3. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою - платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

3.6.4. За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

 

3.7. Порядок сплати податку

3.7.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету.

3.7.2. Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації".

 

 

 

4. Плата за землю.

4.1. Платниками земельного податку є:

4.1.1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

4.1.2. землекористувачі.

 

4.2. Об'єкти оподаткування

4.2.1.  земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

4.2.2.  земельні частки (паї), які перебувають у власності.

 

4.3. Базою оподаткування земельним податком є:

4.3.1.нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації;

4.3.2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

 

4.4. Оподаткування земельних ділянок, наданих на землях лісогосподарського призначення (незалежно від місцезнаходження).

4.4.1 Податок за лісові землі справляється як складова рентної плати, що визначається податковим законодавством.

4.4.2. Ставки податку за один гектар нелісових земель, які надані у встановленому порядку та використовуються для потреб лісового господарства, встановлюються відповідно до пункту 4.5.

 

 

 

4.5. Ставка земельного податку.

Додаток 2

до рішення ХХУІІІ сесії

Літочківської сільської ради

 від 20.06.2019  № 238

про встановлення ставок та пільг із плати за землю

 

 

 

 

с.Літочки

 

 

Ставки податку
 (% нормативної грошової оцінки)

За земельні ділянки нормативну грошову оцінку   яких проведено   ( незалежно від місця знаходження)

За земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

 

Код3

 

Назва3

для юридич-них осіб

для фізичних осіб

для юридич-них осіб

для фізичних осіб

1

2

3

4

5

6

01

Землі сільськогосподарського призначення

х

х

х

х

 

Сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища)

Граничні розміри

Граничні розміри

0,3-1%

0,3 - 1 %

0,3-5%

0,3-5%

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

1,0

0,3

3,0

0,3

01.02

Для ведення фермерського господарства 

0,3

0,3

0,3

0,3

01.03

Для ведення особистого селянського господарства 

0,3

0,3

0,3

0,3

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства 

0,3

0,3

0,3

0,3

01.05

Для індивідуального садівництва 

1,0

1,0

3,0

3,0

01.06

Для колективного садівництва 

1,0

1,0

3,0

3,0

01.07

Для городництва 

0,4

0,4

х

х 

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби 

1,0

       1,0

3,0

х 

01.09

Для дослідних і навчальних цілей 

0,6

х

0,6

х

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві 

0,6

х

0,6

х

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення  

1,0

0,5

5,0

0,5

02

Землі житлової забудови

Граничні розміри

х

х

не більше 3 %

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  

0,25

0,15

х

х

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 

0,5

0,15

х

х

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів  

0,3

0,3

х

х

02.06

Для колективного гаражного будівництва 

0,5

х

х

х

02.07

Для іншої житлової забудови  

0,5

0,15

х

х

03

Землі громадської забудови

Граничні розміри

х

х

не більше 3%

 

 

не більше 12%

(крім держ. та комун. власності)

 

 

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування  

х

х

х

х

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти 

х

х

х

х

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги 

0,5

0,5

х

х

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій 

х

х

х

х

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування  

0,5

0,5

х

х

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

5,0

5,0

х

х

03.08

Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування 

0,5

0,5

х

х

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ 

0,5

х

х

х

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 

0,5

0,5

х

х

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування 

0,5

0,5

0,5

0,5

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування  

х

х

х

х

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів МНС

х

х

х

х

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови  

0,5

0,5

х

х

07

Землі рекреаційного призначення

х

х

х

х

07.01

Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення  

3,0

3,0

5,0

5,0

07.02

Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту 

х

х

х

х

07.03

Для індивідуального дачного будівництва 

3,0

3,0

5,0

5,0

07.04

Для колективного дачного будівництва  

3,0

3,0

5,0

5,0

09

Землі лісогосподарського призначення 

х

х

х

х

09.01

Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг  

0,5

0,5

3,0

3,0

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення  

0,5

х

3,0

3,0

11

Землі промисловості

х

х

х

х

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 

3,0

3,0

5,0

5,0

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств 

х

х

х

х

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, поста-чання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) 

        х

х

х

х

12

Землі транспорту

х

х

х

х

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту 

х

х

х

х

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства 

х

х

х

х

12.06

Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту 

х

х

х

х

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій 

х

х

х

х

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту 

х

х

х

х

13

Землі звязку 

х

х

х

х

13.01

Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій 

0,5

х

0,5

х

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку 

1,0

х

1,0

х

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку 

0,5

х

0,5

х

14

Землі енергетики

х

х

х

х

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій  

3,0

х

5,0

х

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії 

3,0

 х

5,0

 х

18

Землі загального користування

5,0

х

7,0

х

 

 

с.Соболівка

 

Ставки податку
 (% нормативної грошової оцінки)

 

Вид цільового призначення земель 

За земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

 

Код3

 

Назва3

для юридич-них осіб

для фізичних осіб

для юридич-них осіб

для фізичних осіб

1

2

3

4

5

6

01

Землі сільськогосподарського призначення

х

х

х

х

 

Сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища)

Граничні розміри

Граничні розміри

0,3-1%

0,3 - 1 %

0,3-5%

0,3-5%

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

1,0

0,3

3,0

0,3

01.02

Для ведення фермерського господарства 

0,3

0,3

0,3

0,3

01.03

Для ведення особистого селянського господарства 

0,3

0,4

0,3

0,3

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства 

0,3

0,3

0,3

0,3

01.05

Для індивідуального садівництва 

1,0

1,0

3,0

3,0

01.06

Для колективного садівництва 

1,0

1,0

3,0

3,0

01.07

Для городництва 

0,4

0,4

х

х 

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби 

1,0

       1,0

3,0

х 

01.09

Для дослідних і навчальних цілей 

0,6

х

0,6

х

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві 

0,6

х

0,6

х

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення  

1,0

0,5

5,0

0,5

02

Землі житлової забудови

Граничні розміри

х

х

не більше 3 %

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  

х

0,15

х

х

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 

0,5

0,15

х

х

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів  

0,3

0,3

х

х

02.06

Для колективного гаражного будівництва 

0,5

х

х

х

02.07

Для іншої житлової забудови  

0,5

0,15

х

х

03

Землі громадської забудови

Граничні розміри

х

х

не більше 3%

 

 

не більше 12%

(крім держ. та комун. власності)

 

 

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування  

х

х

х

х

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти 

х

х

х

х

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги 

0,5

0,5

х

х

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій 

х

х

х

х

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування  

0,5

0,5

х

х

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

5,0

5,0

х

х

03.08

Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування 

0,5

0,5

х

х

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ 

0,5

х

х

х

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 

0,5

0,5

х

х

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування 

0,5

0,5

0,5

0,5

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування  

х

х

х

х

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів МНС

х

х

х

х

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови  

0,5

0,5

х

х

07

Землі рекреаційного призначення

х

х

х

х

07.01

Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення  

3,0

3,0

5,0

5,0

07.02

Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту 

х

х

х

х

07.03

Для індивідуального дачного будівництва 

3,0

3,0

5,0

5,0

07.04

Для колективного дачного будівництва  

3,0

3,0

5,0

5,0

09

Землі лісогосподарського призначення 

х

х

х

х

09.01

Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг  

0,5

0,5

3,0

3,0

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення  

0,5

х

3,0

3,0

11

Землі промисловості

х

х

х

х

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 

3,0

3,0

5,0

5,0

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств 

х

х

х

х

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, поста-чання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) 

        х

х

х

х

12

Землі транспорту

х

х

х

х

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту 

х

х

х

х

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства 

х

х

х

х

12.06

Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту 

х

х

х

х

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій 

х

х

х

х

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту 

х

х

х

х

13

Землі звязку 

х

х

х

х

13.01

Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій 

0,5

х

0,5

х

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку 

1,0

х

1,0

х

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку 

0,5

х

0,5

х

14

Землі енергетики

х

х

х

х

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій  

3,0

х

5,0

х

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії 

3,0

 х

5,0

 х

18

Землі загального користування

5,0

х

7,0

х

 

 

4.7. Від сплати земельного податку для фізичних осіб звільняються:

4.7.1. інваліди першої і другої групи;

4.7.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

4.7.3. пенсіонери (за віком);

4.7.4. ветерани війни , учасники бойових дій (та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", в.т. особи,які приймали безпосередню участь в антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей);

4.7.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ( І-ІV категорія)

 

4.8. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 4.7. поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

4.8.1. для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

4.8.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах - не більш як 0,25 гектара, в селищах - не більш як 0,15 гектара, в містах - не більш як 0,10 гектара;

4.8.3. для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

4.8.4. для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

4.8.5. для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

 

4.9. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

 

4.10. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню.

4.10.1. Землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

4.10.2. земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

4.10.3. земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв;

4.10.4. земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

4.10.5 земельні ділянки на яких розташовані сільська рада, будинок культури,  ФАП с. Літочки,  сільський клуб, ФАП  с.Соболівка.

 

4.11. Податковий період для плати за землю.

4.11.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

4.11.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

 

4.12. Порядок обчислення плати за землю

4.12.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

4.12.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію за поточний рік, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій.

4.12.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

4.12.4. За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об'єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

4.12.5.Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

4.12.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

1) у рівних частинах - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

2) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

3) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

4.12.7. Юридична особа зменшує податкові зобов'язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 4.7. за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

 

4.13. Строк сплати плати за землю.

4.13.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

4.13.2. Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

4.13.3. Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

4.13.4. Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за ново відведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

4.13.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

4.13.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

4.13.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

4.13.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

 

 

 

 5.Орендна плата.

5.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.

Літочківська сільська рада, яка укладає договори оренди землі, до 1 лютого подає контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформує контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

 

5.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

 

5.3. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

 

5.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

 

5.5. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

5.5.1. не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки;

5.5.2. не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

 

5.6. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної пла