проект рішення Про організацію збору та вивозу побутового сміття

опубліковано 20 лют. 2012 р., 05:28 Секретар сільради   [ оновлено 20 лют. 2012 р., 05:28 користувачем Адміністратор домена ]

                                          ПОВІДОМЛЕННЯ

 

             Про оприлюднення проекту рішення Літочківської сільської ради

 

 

Відповідно до статей 9,13 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" № 1160-ІV  від 11.09.2003р., керуючись Законом України "про місце самоврядування в Україні"та з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, виконавчий комітет Літочківської сільської ради  повідомляє про оприлюднення проектів рішень Літочківської сільської ради:   

 

1."Про організацію збору та вивозу побутового сміття".

Мета даного проекту рішення - покращення санітарного, екологічного та естетичного стану на території населених пунктів та прилеглих територій.

 

                            Літочківська сільська рада

                   Броварського району  Київської області 

                                                                                                                 Проект

                                   Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

               Про організацію збору та вивозу

             побутового сміття

 

 

        Заслухавши інформацію сільського голови та в зв'язку з погіршенням

санітарного і екологічного стану на території населених пунктів з метою забезпечення санітарного, естетичного та екологічного рівня, чистоти та порядку в населених пунктах, керуючись п.22 ч.1 ст.26 Закону України "Про місцеве  самоврядування в Україні", "Про благоустрій населених пунктів", "Про охорону навколишнього середовища", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", сільської  ради та прилеглих територій,  керуючись п.п.20, 32 ст. 26 Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада  в и р і ш и л а:

 

         1. Інформацію сільського голови Дасіка Олега Васильовича прийняти до відома.

         2. Доручити депутату сільської ради Гайдак Анні Анатоліївні  збір коштів по наданню послуг за вивезення побутового сміття від населення в розмірі 15 грн. за місяць з подальшим внесенням  на розрахунковий рахунок БО "Літочківський благодійний фонд "Добробут".

  3.Доручити сільському голові Дасіку Олегу Васильовичу перезаключити договір з комунальним господарством "Рожнівське" с. Рожни на вивіз побутового сміття.

 

        Сільський  голова                                          О.В.Дасік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу

рішення Літочківської сільської ради "Про організацію збору та вивозу побутового сміття"

 

  Цей аналіз регуляторного впливу (далі Аналіз) розроблений на виконання  та з дотримання закону Україну "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської  діяльності" від 11.09.03. № 1160-Іv та методики проведення аналізу впливу регуляторного акта , затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04. № 308 і визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Літочківської сільської ради "Про організацію збору та вивозу побутового сміття"" як регуляторного акта.

 

  1. Опис проблем

 

    Санітарний стан на  території населених пунктів сільської ради не відповідає в повному обсязі вимогам закону України "Про Благоустрій населених пунктів", Закону України " Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення ",Закону України

 " Про охорону навколишнього природного середовища" інших законодавчих актів, що регулюють діяльність органів влади в сфері санітарного стану території

   Чистота територій населених пунктів являється оцінкою як місцевої влади, так і громадського впливу на вирішення цієї проблеми. На сьогоднішній день

   Регулювання викликане  необхідністю розроблення  і здіснення ефективних та комплексних  заходів з  утримання територій сіл у належному стані , їх  санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування , а також природних комплексів і об'єкті загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексі і об'єктів; організація належного утримання  та раціонального використання  територій, будівель, інженерних споруд та об'єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення; створення умов для реалізації прав суб'єктами у сфері благоустрою сільської ради.

   Склалася ситуація, коли  немає єдиного систематизованого нормативно-правового акту, до якого можна  б апелювати з ти, щоб захистити свої права і відстояти інтереси.

   Неможливість розв'язання даної проблеми за допомогою ринкових механізмів або чинних законодавчих та нормативно-правових актів вищих органів державної влади. пов'язана із тим, що існує пряма вказівка Закону та необхідність розв'язання подібних проблем саме за допомогою прийняття регуляторних актів. Зокрема Закону України "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення", "Про охорону навколишнього середовища"" та ст. 34 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" визначає, що "Організація збору та вивозу побутового сміття" - це нормативно-правовий акт, яким установлюється санітарний стан, порядок  та утримання територій  та об’єктів благоустрою. Рішення розробляються і затверджуються відповідними органами місцевого самоврядування. Орган місцевого самоврядування забезпечує вільний доступ населення та всіх зацікавлених до прийняття рішення

 

2. Мета регулювання

 

            Метою даного регулювання є:

-         створення сприятливого для життєдіяльності населення довкілля;

-         збереження і охорона навколишнього природного середовища;
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя.

-          

3.Альтернатива

Альтернатива 1. Користуватись Законом України " Про благоустрій населених пунктів". "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" та "Про охорону навколишнього середовища"" визначає. що Організація збору та вивозу побутового сміття - нормативно - правовий акт, яким установлюється чистота  і порядок благоустрою та утримання територій об'єктів благоустрою. Рішення  розробляється  і затверджуються відповідними органами місцевого самоврядування. Орган місцевого самоврядування забезпечу вільний до ступ населення до прийняття рішення.

   Отже, дана альтернатива не прийнята через те, що в даному законі є пряма вказівна на розробку і затвердження Правил благоустрою в усіх селах, селищах та містах.

Альтернатива 2. Прийняття рішення про організацію збору та вивозу побутового сміття населених пунктів сільської ради забезпечить:

-         дотримання вимог законодавства щодо затвердження органом місцевого самоврядування правил благоустрою територій; чітке визначення прав і обов'язків у сфері благоустрою; розмежування між суб'єктами господарювання , населенням та органом місцевого самоврядування; наявність єдиного систематизованого нормативно-правого акта, який регулює відносини, що виникають у сфері благоустрою сільської ради, визначає правові, економічні, екологічні та організаційні засади благоустрою сіл і спрямований на створення сприятливих умов для життєдіяльності людини.

Таким чином, єдиним прийнятним заходом є розробка та прийняття рішення "Про організацію збору та вивозу побутового сміття", як нормативно-правового акту, що цілком відповідає вимогам законодавства.

 

4.Механізм, який пропонується застосувати для розв'язання проблем і відповідні заходи.

 

Рішення встановлює: 1. Права і обов'язки підприємств, установ, організацій усіх форм власності у сфері благоустрою сільської ради; встановлюються заборони, щодо вчинення дій, що негативно впливають на благоустрій; основні вимоги до організації благоустрою у приватному секторі;

 2.Відповідальність за порушення законодавства у сфері благоустрою.

3. Закріплення за суб'єктами господарської діяльності територій для прибирання, очищення від снігу та здійснення протипожежних заходів.

 

5.Обгрунтування можливостей досягнення визначених цілей.

 

Досягнення мети , зазначеної у п. 2  цього Аналізу, є можливим завдяки затвердженням рішення сесії Літочківської сільської ради Про організацію збору та вивозу побутового сміття.

Розробка рішення Літочківської сільської ради здійснюється за принципами:

законності;

гласності (відкритості та загальнодоступності);

колегіальності.

 

6. Визначення показників результативності рішення.


1. Показником результативності рішення є кількість порушень Правил благоустрою території населених пунктів, кількість несанкціонованих  сміттєзвалищ.

2.Суб'єктами господарювання  та/ або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акту, витрачатимуться кошти на утримання у належному санітарному стані територій прилеглих до їх будівель та споруд, об'єктів торгівлі. Вказане утримання включає ручне або механічне прибирання ,збір побутового сміття від населення ,випадкового сміття, виконання власними силами або шляхом комунального підприємствами робіт по прибиранню сміття, снігу, криги, протиожеледних заходів.

3.У відповідності до частини 5 ст. 12 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" від 11.039.03. № 1160-ІV рівень поінформованості суб'єктів господарювання та /або фізичних осіб з основних положень рішення визначається кількістю осіб, які:

 - прочитають зазначене рішення в інформаційному віснику сільської ради за   результатами оприлюднення;

- отримають регуляторний акт за запитами до виконкому сільської ради;

- отримають регуляторний акт або інформацію щодо основних його положень іншими шляхами визначеними в рішенні "Про організацію збору та вивозу побутового сміття".

 

7.Обґрунтування терміну дії рішення

 

Рішення є регуляторним нормативно-правовим актом, який діє на невизначене коло осіб, є загальнообов'язковим до застосування на території сільської ради, термін дії якого довгостроковий ( до прийняття нових нормативно-правових актів). У разі потреби, за підсумками аналізу відстеження його результативності, у нього вноситимуться зміни та корегування. Ризик зовнішніх чинників відсутній, та як впровадження рішення та забезпечення чистоти і порядку в селах Літочки, Соболівка  відповідає чинному законодавству.

 

8. Визначення заходів відстеження результативності рішення

 

Оцінка ефективності регуляторного акта буде здійснюватися за допомогою проведення базового та періодичного відстеження результативності регуляторного акта.

Результативність рішення буде відстежуватись за допомогою порівняння числових показників (кількість складених протоколів про адміністративні порушення ).

 Джерелами інформації для відстеження результативності регуляторного акта будуть слугувати періодичні перевірки про дотримання санітарного благополуччя  та громадських інспекторів та їх оперативна інформація щодо рівня санітарного благополуччя населення і територій, а також кількість порушень даного рішення.

 

 

 

 

 

 

 

Comments