Повідомлення про оприлюднення проекту рішення

опубліковано 11 лип. 2013 р., 06:51 Секретар сільради

Літочківська сільська рада


ПОВІДОМЛЕННЯ


Про оприлюднення проекту рішення Літочківської сільської радиВідповідно до статей 9,13 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" № 1160-ІV від 11.09.2003р., керуючись Законом України "про місце самоврядування в Україні"та з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, виконавчий комітет Літочківської сільської ради повідомляє про оприлюднення проектів рішень Літочківської сільської ради:1."Про встановлення місцевих податків та зборів".

мета даного проекту рішення – установлення платників збору, видів діяльності, які провадяться з придбання торгового патенту, порядку отримання торгових патентів, сплати збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності.

Розробником цих документів виступає виконавчий комітет Літочківської сільської ради, до якого просимо письмово надсилати пропозиції та зауваження за поштовою адресою: 07410, с. Літочки, вул. Червоноармійська, 18-а тел. 2-43-87

Проекти рішень та аналіз впливу регуляторного акта буду розміщено на сайті Броварських районної ради та районної державної адміністрації__________________________________

Зауваження від юридичних осіб, їх об'єднань прийматимуться протягом місяця з дня оприлюднення проектів рішень.

В.М. Кириченко - секретар ради.
-

Аналіз регуляторного впливу

рішення Літочківської сільської ради "Про встановлення місцевих зборів"Аналіз регуляторного впливу підготовлений відповідно до Законів України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", "про місцеве самоврядування в Україні", "Методики проведення аналізу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України" від 11 березня 2004 року № 308.


1. Опис проблеми

У зв'язку прийняття Податкового кодексу України, який набув чинності 01.01.2011 р, на виконання п.5 розділу ХІХ 2Прикінцеві положення, Літочківській сільській раді необхідно забезпечити прийняття рішення щодо встановлення місцевих зборів в межах ставок, установлених пп..267.3.1 вищезазначеного Кодексу.

2. Мета та завдання регулювання

метою прийняття Літочківською сільською радою даного регуляторного акта є:

-забезпечення відповідних надходжень до сільського бюджету;

-забезпечення вимог діючого законодавства щодо місцевих зборів;

-відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов'язаних зі справляння обов'язкового місцевого збору. Завданням запропонованого проекту рішення є:

- встановлення розмірів ставки збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг у с. Літочки.


3.Альтернативні способи досягнення цілі

Альтернативний спосіб вирішення проблеми відсутній.

правове регулювання ґрунтується на загальнообов'язковості рішення сільської ради для виконання на території населених пунктів, що передбачено Податковим кодексом України та Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".


4.Опис механізму і заходів, які забезпечують розв'язання визначених проблем шляхом прийняття регуляторного акта

Згідно зі ст.7,10,12,267, п.5 розділу ХІХ податкового кодексу України, ст. 26 закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" місцевим радам надано право самостійного встановлення розміру ставок місцевого обов'язкового збору – збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг.

Вирішення проблеми. зазначеної у п.1 цього аналізу. повинно здійснюватися шляхом прийняття рішення Літочківської сільської ради "Про встановлення місцевих зборів"

Розробка вищезазначеного проекту рішення здійснювалась за принципами:

-доцільності.

-адекватності,

-прозорості,

ефективності,

-передбачуваності,

- збалансованості.


5.Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

Прийняття зазначеного регуляторного акта повністю забезпечує досягнення цілей, передбачених п.2 цього аналізу.

запропонований проект акту розроблено у відповідності до вимог діючого законодавства. що регламентує розмір ставок збору у селах Літочки, Соболівка. Він максимально відповідає вимогам часу. стану та тим умовами, що склалися к селах і потребує затвердження Літоківською сільською радою.

В разі необхідності сільська рада матиме змогу вносити зміни та доповнення до даного проекту у відповідності до діючого законодавства та конкретних обставин.

Можливої шкоди від дії наслідків акта не передбачається.


6. Очікувані результати дії акта


У процесі практичної реалізації зазначеного рішення забезпечується наступне:

таблиця вигод і витрат


Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Органи місцевого

самоврядування

Забезпечення надходжень до

сільського бюджету

Процедура розробки регуляторного акта (витрати робочого часу спеціалістів, пов'язані з підготування регуляторного акта)

Суб'єкти підприємницької діяльності

Гарантоване забезпечення належними умовами для забезпечення життєдіяльності сіл

Сплата збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послугу селах Літочки, Соболівка.


7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта

Термін дії запропонованого регуляторного акта не обмежено в часі, оскільки його прийняття є загальнообов'язковим до застосування на території сільської ради та діє на широке коло суб'єктів господарювання (юридичних та фізичних осіб - підприємців), їх відокремлених підрозділів, які отримують в установленому порядку торгові патенти.

рішення діятиме до змін в чинному законодавстві, до прийняття нового рішення або внесення змін в дане.


8. Показники результативності регуляторного акта

Цільова група:

суб'єкти господарювання (юридичні та фізичні особи- підприємці), їх відокремлені підрозділи, які отримують в установленому порядку торгові патенти.


Показники результативності:

Кількісні показники результативності акта- розмір надходжень від слати до сільського бюджету

Якісні показники результативності акта – збільшення видатків на соціальну сферу від надходжень до бюджету сільської ради.


9. Заходи з відстеження результативності акта


Оцінка ефективності регуляторного акта буде здійснюватись за допомогою проведення базового та періодичного відстеження результативності регуляторного акта. відстеження результативності регуляторного акта здійснюється відділом з питань економіки, фінансів та бухгалтерського обліку сільської ради у встановленому законодавством порядку за кількісними та якісними показниками.

 
                                                  проект

Літочківська сільська рада


РІШЕННЯ

" Про встановлення місцевих зборів "


від___________ №________

Заслухавши інформацію сільського голови, керуючись ст. 143 Конституції України та відповідно до пункту 8.3.ст.ст.8, 10 пункту 12.3,12.4, 12.5, ст.12, ст.ст. 266, 267, 268, пункту 5 розділу ХІХ "Прикінцеві положення" Податкового кодексу України, ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада в и р і ш и л а :


1. Встановити збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності згідно з додатком № 1 до цього рішення.

- за провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту за один день-0,02 розміру мінімальної заробітної плати.

2.До отримання в податковому органі торгових патентів, у тому числі пільгових і короткотермінових, сплата збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності здійснюється за ставками, встановленими у додатку 1 до цього рішення.

3. Виконавчому комітету Літочківської сільської ради забезпечити направлення в установленому порядку копії цього рішення із додатком до органу державної податкової служби Броварського району.

4. Визнати таким, що втратило свою чинність, рішення № 71-8-6 від 15.09.2011.


Сільський голова О.В.ДасікComments