Проекти регуляторних актів


Повідомлення про оприлюднення проекту рішення

опубліковано 11 лип. 2013 р., 06:51 Секретар сільради

Літочківська сільська рада


ПОВІДОМЛЕННЯ


Про оприлюднення проекту рішення Літочківської сільської радиВідповідно до статей 9,13 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" № 1160-ІV від 11.09.2003р., керуючись Законом України "про місце самоврядування в Україні"та з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, виконавчий комітет Літочківської сільської ради повідомляє про оприлюднення проектів рішень Літочківської сільської ради:1."Про встановлення місцевих податків та зборів".

мета даного проекту рішення – установлення платників збору, видів діяльності, які провадяться з придбання торгового патенту, порядку отримання торгових патентів, сплати збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності.

Розробником цих документів виступає виконавчий комітет Літочківської сільської ради, до якого просимо письмово надсилати пропозиції та зауваження за поштовою адресою: 07410, с. Літочки, вул. Червоноармійська, 18-а тел. 2-43-87

Проекти рішень та аналіз впливу регуляторного акта буду розміщено на сайті Броварських районної ради та районної державної адміністрації__________________________________

Зауваження від юридичних осіб, їх об'єднань прийматимуться протягом місяця з дня оприлюднення проектів рішень.

В.М. Кириченко - секретар ради.
-

Аналіз регуляторного впливу

рішення Літочківської сільської ради "Про встановлення місцевих зборів"Аналіз регуляторного впливу підготовлений відповідно до Законів України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", "про місцеве самоврядування в Україні", "Методики проведення аналізу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України" від 11 березня 2004 року № 308.


1. Опис проблеми

У зв'язку прийняття Податкового кодексу України, який набув чинності 01.01.2011 р, на виконання п.5 розділу ХІХ 2Прикінцеві положення, Літочківській сільській раді необхідно забезпечити прийняття рішення щодо встановлення місцевих зборів в межах ставок, установлених пп..267.3.1 вищезазначеного Кодексу.

2. Мета та завдання регулювання

метою прийняття Літочківською сільською радою даного регуляторного акта є:

-забезпечення відповідних надходжень до сільського бюджету;

-забезпечення вимог діючого законодавства щодо місцевих зборів;

-відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов'язаних зі справляння обов'язкового місцевого збору. Завданням запропонованого проекту рішення є:

- встановлення розмірів ставки збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг у с. Літочки.


3.Альтернативні способи досягнення цілі

Альтернативний спосіб вирішення проблеми відсутній.

правове регулювання ґрунтується на загальнообов'язковості рішення сільської ради для виконання на території населених пунктів, що передбачено Податковим кодексом України та Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".


4.Опис механізму і заходів, які забезпечують розв'язання визначених проблем шляхом прийняття регуляторного акта

Згідно зі ст.7,10,12,267, п.5 розділу ХІХ податкового кодексу України, ст. 26 закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" місцевим радам надано право самостійного встановлення розміру ставок місцевого обов'язкового збору – збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг.

Вирішення проблеми. зазначеної у п.1 цього аналізу. повинно здійснюватися шляхом прийняття рішення Літочківської сільської ради "Про встановлення місцевих зборів"

Розробка вищезазначеного проекту рішення здійснювалась за принципами:

-доцільності.

-адекватності,

-прозорості,

ефективності,

-передбачуваності,

- збалансованості.


5.Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

Прийняття зазначеного регуляторного акта повністю забезпечує досягнення цілей, передбачених п.2 цього аналізу.

запропонований проект акту розроблено у відповідності до вимог діючого законодавства. що регламентує розмір ставок збору у селах Літочки, Соболівка. Він максимально відповідає вимогам часу. стану та тим умовами, що склалися к селах і потребує затвердження Літоківською сільською радою.

В разі необхідності сільська рада матиме змогу вносити зміни та доповнення до даного проекту у відповідності до діючого законодавства та конкретних обставин.

Можливої шкоди від дії наслідків акта не передбачається.


6. Очікувані результати дії акта


У процесі практичної реалізації зазначеного рішення забезпечується наступне:

таблиця вигод і витрат


Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Органи місцевого

самоврядування

Забезпечення надходжень до

сільського бюджету

Процедура розробки регуляторного акта (витрати робочого часу спеціалістів, пов'язані з підготування регуляторного акта)

Суб'єкти підприємницької діяльності

Гарантоване забезпечення належними умовами для забезпечення життєдіяльності сіл

Сплата збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послугу селах Літочки, Соболівка.


7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта

Термін дії запропонованого регуляторного акта не обмежено в часі, оскільки його прийняття є загальнообов'язковим до застосування на території сільської ради та діє на широке коло суб'єктів господарювання (юридичних та фізичних осіб - підприємців), їх відокремлених підрозділів, які отримують в установленому порядку торгові патенти.

рішення діятиме до змін в чинному законодавстві, до прийняття нового рішення або внесення змін в дане.


8. Показники результативності регуляторного акта

Цільова група:

суб'єкти господарювання (юридичні та фізичні особи- підприємці), їх відокремлені підрозділи, які отримують в установленому порядку торгові патенти.


Показники результативності:

Кількісні показники результативності акта- розмір надходжень від слати до сільського бюджету

Якісні показники результативності акта – збільшення видатків на соціальну сферу від надходжень до бюджету сільської ради.


9. Заходи з відстеження результативності акта


Оцінка ефективності регуляторного акта буде здійснюватись за допомогою проведення базового та періодичного відстеження результативності регуляторного акта. відстеження результативності регуляторного акта здійснюється відділом з питань економіки, фінансів та бухгалтерського обліку сільської ради у встановленому законодавством порядку за кількісними та якісними показниками.

 
                                                  проект

Літочківська сільська рада


РІШЕННЯ

" Про встановлення місцевих зборів "


від___________ №________

Заслухавши інформацію сільського голови, керуючись ст. 143 Конституції України та відповідно до пункту 8.3.ст.ст.8, 10 пункту 12.3,12.4, 12.5, ст.12, ст.ст. 266, 267, 268, пункту 5 розділу ХІХ "Прикінцеві положення" Податкового кодексу України, ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада в и р і ш и л а :


1. Встановити збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності згідно з додатком № 1 до цього рішення.

- за провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту за один день-0,02 розміру мінімальної заробітної плати.

2.До отримання в податковому органі торгових патентів, у тому числі пільгових і короткотермінових, сплата збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності здійснюється за ставками, встановленими у додатку 1 до цього рішення.

3. Виконавчому комітету Літочківської сільської ради забезпечити направлення в установленому порядку копії цього рішення із додатком до органу державної податкової служби Броварського району.

4. Визнати таким, що втратило свою чинність, рішення № 71-8-6 від 15.09.2011.


Сільський голова О.В.ДасікСообщение без заголовка

опубліковано 5 лип. 2012 р., 11:25 Секретар сільради   [ оновлено 5 лип. 2012 р., 11:25 користувачем Адміністратор домена ]

                                                                        

                             Літочківська сільська рада

              Броварського  району  Київської області

 

                                 Р І Ш Е Н Н Я

     " Про надання щорічної відпустки

      сільському голові Дасіку О.В."

 

     Враховуючи заяву сільського голови Дасіка Олега Васильовича про надання йому щорічної відпустки, керуючись ст..35 Закону України " Про службу в органах місцевого самоврядування", " Регламентом роботи Літочківської сільської ради" сільська рада в и р і ш и л а:

1.Надати сільському голові Дасіку Олегу Васильовичу щорічну основну відпустку за пророблений період з 18.04.2011 р. по 17.04.2012р. тривалістю 30 календарних днів з 18.06.2012 р. по 18.07.2012 р. та додаткову відпустку

згідно ст.15 Закону України " Про службу в органах місцевого самоврядування" тривалістю 5 календарних днів з 19.07.2012 р. по 24.07.2012р.

2.Обов'язки сільського голови на період його відпустки покласти на секретаря сільської ради Кириченко Валентину Миколаївну.

3.Надати матеріальну допомогу в розмірі середньомісячної заробітної плати.

 

Сільський голова                                                        О.В.Дасік

Літочки

07 червня 2012 року

№ 139 -15- 6

 

                        Літочківська сільська рада

                  Броварського району   Київської області

       

                                      Р І Ш Е Н Н Я

 

 "Про надання  дозволу на розробку проекту землеустрою

 щодо відведення  у власність земельної ділянки"

 

          Керуючись п.34 ст.26 Закону України "Про органи місцевого самоврядування в Україні", Постановою КМУ № 77 від 26.05.2004 року "Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок", ст.19,22,25,29,50 Закону України "Про землеустрій",

ст.40,118, 121 Земельного кодексу України, враховуючи заяви громадян Літочківська сільська рада Броварського району Київської області

 в и р і ш и л а :

 

  1.Надати дозвіл  гр. України   на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, будівництва магазину та  ведення особистого селянського господарства    в адмінмежах Літочківської сільської ради Броварського району Київської області (згідно з додатком).

        2.Рекомендувати громадянам замовити розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в осіб, які мають відповідні дозволи (ліцензії) на виконання землевпорядно-геодезичних видів робіт.

        3.Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок в законодавчо визначеному порядку подати комісії з розгляду питань, пов'язаних з погодженням документації із землеустрою.

 

        Сільський  голова                                         О.В.Дасік

с.Літочки

07 червня  2012 року

№ 140- 15- 6

 

                       Літочківська сільська рада

                Броварського району Київської області

                           Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

        Про передачу земельних ділянок у власність

             

             Розглянувши, виготовлені ТОВ "Укргеоземпроект", ТОВ "ЗемЮРКонсалтинг" та "ФОП Іващенко Тетяна Володимирівна  проекти землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки громадян, керуючись ст.ст.12,118,121 Земельного кодексу України та п.34 ч.1ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада    в и р і ш и л а :          

 

1. Затвердити, виготовлені  ТОВ "Укргеоземпроект", ТОВ "ЗемЮРКонсалтинг" та "ФОП Іващенко Тетяна Володимирівна" , проекти землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки, які були надані для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, ведення особистого селянського господарства    в адмінмежах Літочківської сільської ради в с. Літочки, Соболівка  Броварського району Київської області ( згідно з додатком).

2. Передати у  власність земельні ділянки  для будівництва та обслуговування господарських будівель і споруд  гр. України в адмінмежах Літочківської сільської ради селі Літочки, Соболівка  Броварського району Київської області.

3. Землевпорядній службі внести зміни до земельно-кадастрової документації.

Сільський голова                                    О.В.Дасік

с. Літочки

07 червня 2012 року

№ 141-15-6

 

 

                              Літочківська  сільська рада

                    Броварського району Київської області

 

                                       РІШЕННЯ

 

Про надання згоди на реконструкцію

та оздоблення природного джерела

 

          Розглянувши лист Київської обласної громадської організації "Наше майбутнє" про надання згоди на реконструкцію та оздоблення природного джерела та заслухавши інформацію сільського голови Дасіка О.В., керуючись ст.26, ст.26, 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.113 Земельного Кодексу  України, сільська рада в и р і ш и л а :

 

1.       Надати  Київській обласній громадській організації "Наше майбутнє" згоду на реконструкцію та оздоблення природного джерела, розташованого в с. Літочки.

2.       Дані роботи проводити за рахунок громадської організації.

3.       Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

        Сільський  голова                                О.В.Дасік

с. Літочки

07 червня 2012 року

№ 145-15-6

                                 Літочківська сільська рада

                            Броварського району Київської області

                                      Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

                         Про надання дозволу на зміну цільового

                              призначення земельної  ділянки

 

 

           Розглянувши заяву гр.України директора ТОВ "Десна-Агро" Стільця Михайла Петровича про надання дозволу на зміну цільового призначення земельної  ділянки, керуючись ст.20 Земельного кодексу України та ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада в и р і ш и л а :

 

                                     

         

         1. Надати дозвіл  гр.України  Стрільцю Михайлу Петровичу  на зміну цільового призначення земельної ділянки площею 2,4290 га, що розташована в селі Літочки  по вул. Червоноармійська  і належить йому на підставі  державного акту на право власності на землю серії  ЯЖ № 333210 зареєстрованого 11.03.2008р.  із земельної ділянки для обслуговування господарських будівель і споруд   на земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.

      2.Проект відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється, складається державною або іншою землевпорядною організацією, яка має відповідну ліцензію на замовлення власника земельної ділянки.

         Сільський голова                                        О.В.Дасік

с.Літочки

07 червня 2012 року

№ 144- 15 - 6


Сообщение без заголовка

опубліковано 7 трав. 2012 р., 22:52 Секретар сільради   [ оновлено 7 трав. 2012 р., 22:52 користувачем Адміністратор домена ]

                                Літочківська сільська рада

                  Броварського району  Київської області

 

 

                                    Р І Ш Е Н Н Я

 

 

         Про заходи з нагоди  святкування

         67-річниці Дня Перемоги.

 

 

            Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови Дасіка Олега Васильовича про заходи з нагоди  святкування Дня Перемоги на території Літочківської сільської ради, керуючись ст..26 Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада

 

                                         В И Р І Ш И Л А :

 

 

        1.Інформацію сільського голови Дасіка Олега Васильовича про заходи з

           нагоди  святкування 67-річниці Дня Перемоги прийняти до відома.

 

       2.Реалізувати всі заплановані заходи до Дня Перемоги (додаються).

 

             Сільський  голова                                                О.В.Дасік

 

 

с. Літочки

24 квітня 2012 року

№ 130-14-6

 

                                                                                 Додаток 1

                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                        рішення сесії 14- 6  скликання

                                                                        від " 24 "  квітня 2012року № 130

 

                                         ЗАХОДИ

 

            з нагоди святкування 67-річниці Дня Перемоги

1.Провести упорядкування біля пам'ятника загиблим воїнам, меморіального   комплексу, на кладовищах.

2.Закупити вітальні листівки та привітати всіх сільських ветеранів, учасників

   бойових дій та учасників війни.

3.Облаштувати квітники біля пам'ятника загиблим воїнам, меморіального    комплексу.

4.Закупити вінки для покладання біля пам'ятника та меморіального комплексу.

5.Провести урочистий мітинг та святковий концерт.

6.Вшанувати ветеранів матеріальною допомогою.

7.Влаштувати святковий обід для ветеранів.

 

   Секретар                                      В.М.Кириченко

 

 

                                   Літочківська сільська рада

                             Броварського району Київської області

 

                                         Р   І   Ш  Е  Н  Н  Я

 

                 Про уточнення бюджету Літочківської

                 сільської ради на 2012 рік

 

 

           Розглянувши пропозиції головного бухгалтера та відповідно до п.23 частини 1 ст.26  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", частини 9 ст.75 ст.ст.76,77 Бюджетного  кодексу України, Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік", сільська рада в и р і ш и л а :

 

        Направити вільні лишки в сумі 89900грн.

 

    КФК-010116                       КЕКВ- 1111-41700грн.

                                                               1120-15200грн.

                                                              1165-200грн.

   КФК-110201                       КЕКВ- 1111- 9300грн.    

                                                              1120- 3400грн

                                                              1165- 200грн.

  КФК-110204                         КЕКВ-1111- 13700грн.

                                                              1120 - 5000грн.

                                                              1163-  1000грн.

                                                              1165-  200грн.

                                                                          

 Сільський  голова                              О.В.Дасік

 Головний бухгалтер                           Пез Т.І.

 

 

с. Літочки

24 квітня 2012 року

№ 131-14-6

                                 Літочківська сільська рада

                      Броварського  району Київської області

 

                                       Р І Ш Е Н Н Я

 

 

"Про пролонгацію терміну дії договору оренди земельної ділянки

між Літочківською сільською радою та ТОВ "Ініціатива Плюс"

 

 

        Розглянувши лист ТОВ "Ініціатива Плюс" та заслухавши інформацію сільського голови Дасіка Олега Васильовича  про пролонгацію терміну дії договору оренди земельної ділянки від 05.04.2007 року між Літочківською сільською радою та ТОВ "ініціатива Плюс", керуючись Законом України "Про оренду землі", Законом України "Про плату за землю" та ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада 

в и р і ш и л а :

 

  1. Інформацію сільського голови стосовно пролонгації терміну дії договору

     оренди земельної ділянки між Літочківською сільською радою та ТОВ

     "Ініціатива Плюс" прийняти до відома.

 

2.     Продовжити термін дії договору  оренди між Літочківською сільською

     радою та ТОВ "Ініціатива Плюс" терміном на 6 (шість ) місяців з

    24.04.2012р  по 24.10.2012рр.

               Сільський  голова                               О.В.Дасік

    с. Літочки

  24 квітня 2012 року

  № 132-14-6

 

 

                                 Літочківська сільська рада

                      Броварського  району Київської області

 

                                       Р І Ш Е Н Н Я

 

 

"Про внесення зміни орендної плати та доповнення її

 до договору оренди земельної ділянки від 28.04.2007 року

між Літочківською сільською радою та СПД Рижков О.В."

 

 

        Розглянувши лист СПД Рижков О.В." щодо внесення зміни орендної плати та доповнення її до договору оренди земельної ділянки від 28.04.2007 року між Літочківською сільською радою та СПД" Рижков О.В.", керуючись Законом України "Про оренду землі", Законом України "Про плату за землю" та ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада  в и р і ш и л а :

 

1.Змінити п.4, п.8, 9 договору оренди земельної ділянки від 28.04. 2007 року, виклавши п.4,8,9 в наступній редакції:

 п.4 договору:- "п.4. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, згідно  витягу № 265 від 15.02.2012 року Управління Держкомзему у Броварському районі площею 0,60 га становить: 376 920 грн.00 коп. (триста сімдесят шість тисяч дев'ятсот двадцять гривень 00 копійок)";

п.8,9 договору:- "п.8, 9 Річна орендна плата вноситься орендарем у грошовій 

формі у розмірі 6 (шість) відсотків від нормативної грошової оцінки, що складає: 22615 грн. 20 коп. за рік ( двадцять дві тисячі шістсот п'ятнадцять гривень 20 копійок без  ПДВ на рахунок Літочківської сільської ради.";

 Орендна плата вноситься один раз на місяць до 15    числа наступного за звітним місяця у розмірі 1884 грн.60 коп.( одна тисяча вісімсот вісімдесят гривень 60 копійок) без ПДВ в безготівковому порядку на

рахунок Літочківської сільської ради."

 

2.Інші умови даного договору залишаються без змін.

 

3.Це рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.

 

    Сільський  голова                                  О.В.Дасік

 

с. Літочки

24 квітня  2012 року

№ 133-14-6

                             Літочківська сільська рада

                  Броварського району   Київської області

       

                                                 

                                   Р І Ш Е Н Н Я

 

 "Про надання  дозволу на розробку проекту землеустрою

 щодо відведення  у власність земельної ділянки"

 

          Керуючись п.34 ст.26 Закону України "Про органи місцевого самоврядування в Україні", Постановою КМУ № 77 від 26.05.2004 року "Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок", ст.19,22,25,29,50 Закону України "Про землеустрій",

ст.40,118, 121 Земельного кодексу України, враховуючи заяви громадян Літочківська сільська рада Броварського району Київської області

 в и р і ш и л а :

 

          1.Надати дозвіл  гр. України   на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства   в адмінмежах Літочківської сільської ради Броварського району Київської області (згідно з додатком).

        2.Рекомендувати громадянам замовити розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в осіб, які мають відповідні дозволи (ліцензії) на виконання землевпорядно-геодезичних видів робіт.

        3.Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок в законодавчо визначеному порядку подати комісії з розгляду питань, пов'язаних з погодженням документації із землеустрою.

 

        Сільський  голова                                         О.В.Дасік

         

 

с.Літочки

24 квітня  2012 року

№ 134- 14- 6

 

 

 

 

 

 

                             Літочківська сільська рада

                Броварського району Київської області

 

                                  Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

     

               Про передачу земельних ділянок у   власність

              

             Розглянувши, виготовлену Фізична особа підприємець Іващенко Тетяна Володимирівна та ТОВ "Укргеоземпроект" технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки громадянам, керуючись ст.ст.12,118,121 Земельного кодексу України та п.34 ч.1ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада              

                                                 В И Р І Ш И Л А :

 

 1. Затвердити виготовлену   Фізична особа підприємець Іващенко Тетяна Володимирівна технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки для  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства   за рахунок земель, які перебувають у  постійному  користуванні гр. України Тарасенко Володимира Дмитровича та Вакула Павла Михайловича

 2. Передати безкоштовно у  власність земельні ділянки гр. України Тарасенко Володимиру Дмитровичу та  Вакула Павлу Михайловичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства в селі Літочки, Соболівка.

 

               П.І.Б

Адреса зем.ділянки

ОЖБ

ОСГ

1

Тарасенко Володимир Дмитрович

с.Літочки

вул.Червоноармійська,13

0,2500 га

  ---

   

2

Вакула Павло Михайлович

Соболівка вул.Ватутіна

0,2500 га

0,4200 га

 

3.Просити Фізична особа підприємець Іващенко Тетяна Володимирівна та ТОВ "Укргеоземпроект" виготовити державний акт на право  власності на земельні ділянки гр. України Тарасенко Володимира Дмитровича та Вакула Павла Михайловича.

 

 

                     Сільський голова                                    О.В.Дасік

 

 

с.Літочки

24 квітня  2012року

№ 136-14- 6

 

 

Сообщение без заголовка

опубліковано 7 трав. 2012 р., 22:45 Секретар сільради   [ оновлено 7 трав. 2012 р., 22:45 користувачем Адміністратор домена ]

                                Літочківська сільська рада

                  Броварського району  Київської області

 

 

                                    Р І Ш Е Н Н Я

 

 

         Про заходи з нагоди  святкування

         67-річниці Дня Перемоги.

 

 

            Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови Дасіка Олега Васильовича про заходи з нагоди  святкування Дня Перемоги на території Літочківської сільської ради, керуючись ст..26 Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада

 

                                         В И Р І Ш И Л А :

 

 

        1.Інформацію сільського голови Дасіка Олега Васильовича про заходи з

           нагоди  святкування 67-річниці Дня Перемоги прийняти до відома.

 

       2.Реалізувати всі заплановані заходи до Дня Перемоги (додаються).

 

             Сільський  голова                                                О.В.Дасік

 

 

с. Літочки

24 квітня 2012 року

№ 130-14-6

 

                                                                                 Додаток 1

                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                        рішення сесії 14- 6  скликання

                                                                        від " 24 "  квітня 2012року № 130

 

                                         ЗАХОДИ

 

            з нагоди святкування 67-річниці Дня Перемоги

1.Провести упорядкування біля пам'ятника загиблим воїнам, меморіального   комплексу, на кладовищах.

2.Закупити вітальні листівки та привітати всіх сільських ветеранів, учасників

   бойових дій та учасників війни.

3.Облаштувати квітники біля пам'ятника загиблим воїнам, меморіального    комплексу.

4.Закупити вінки для покладання біля пам'ятника та меморіального комплексу.

5.Провести урочистий мітинг та святковий концерт.

6.Вшанувати ветеранів матеріальною допомогою.

7.Влаштувати святковий обід для ветеранів.

 

   Секретар                                      В.М.Кириченко

 

 

                                   Літочківська сільська рада

                             Броварського району Київської області

 

                                         Р   І   Ш  Е  Н  Н  Я

 

                 Про уточнення бюджету Літочківської

                 сільської ради на 2012 рік

 

 

           Розглянувши пропозиції головного бухгалтера та відповідно до п.23 частини 1 ст.26  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", частини 9 ст.75 ст.ст.76,77 Бюджетного  кодексу України, Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік", сільська рада в и р і ш и л а :

 

        Направити вільні лишки в сумі 89900грн.

 

    КФК-010116                       КЕКВ- 1111-41700грн.

                                                               1120-15200грн.

                                                              1165-200грн.

   КФК-110201                       КЕКВ- 1111- 9300грн.    

                                                              1120- 3400грн

                                                              1165- 200грн.

  КФК-110204                         КЕКВ-1111- 13700грн.

                                                              1120 - 5000грн.

                                                              1163-  1000грн.

                                                              1165-  200грн.

                                                                          

 Сільський  голова                              О.В.Дасік

 Головний бухгалтер                           Пез Т.І.

 

 

с. Літочки

24 квітня 2012 року

№ 131-14-6

                                 Літочківська сільська рада

                      Броварського  району Київської області

 

                                       Р І Ш Е Н Н Я

 

 

"Про пролонгацію терміну дії договору оренди земельної ділянки

між Літочківською сільською радою та ТОВ "Ініціатива Плюс"

 

 

        Розглянувши лист ТОВ "Ініціатива Плюс" та заслухавши інформацію сільського голови Дасіка Олега Васильовича  про пролонгацію терміну дії договору оренди земельної ділянки від 05.04.2007 року між Літочківською сільською радою та ТОВ "ініціатива Плюс", керуючись Законом України "Про оренду землі", Законом України "Про плату за землю" та ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада 

в и р і ш и л а :

 

  1. Інформацію сільського голови стосовно пролонгації терміну дії договору

     оренди земельної ділянки між Літочківською сільською радою та ТОВ

     "Ініціатива Плюс" прийняти до відома.

 

2.     Продовжити термін дії договору  оренди між Літочківською сільською

     радою та ТОВ "Ініціатива Плюс" терміном на 6 (шість ) місяців з

    24.04.2012р  по 24.10.2012рр.

               Сільський  голова                               О.В.Дасік

    с. Літочки

  24 квітня 2012 року

  № 132-14-6

 

 

                                 Літочківська сільська рада

                      Броварського  району Київської області

 

                                       Р І Ш Е Н Н Я

 

 

"Про внесення зміни орендної плати та доповнення її

 до договору оренди земельної ділянки від 28.04.2007 року

між Літочківською сільською радою та СПД Рижков О.В."

 

 

        Розглянувши лист СПД Рижков О.В." щодо внесення зміни орендної плати та доповнення її до договору оренди земельної ділянки від 28.04.2007 року між Літочківською сільською радою та СПД" Рижков О.В.", керуючись Законом України "Про оренду землі", Законом України "Про плату за землю" та ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада  в и р і ш и л а :

 

1.Змінити п.4, п.8, 9 договору оренди земельної ділянки від 28.04. 2007 року, виклавши п.4,8,9 в наступній редакції:

 п.4 договору:- "п.4. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, згідно  витягу № 265 від 15.02.2012 року Управління Держкомзему у Броварському районі площею 0,60 га становить: 376 920 грн.00 коп. (триста сімдесят шість тисяч дев'ятсот двадцять гривень 00 копійок)";

п.8,9 договору:- "п.8, 9 Річна орендна плата вноситься орендарем у грошовій 

формі у розмірі 6 (шість) відсотків від нормативної грошової оцінки, що складає: 22615 грн. 20 коп. за рік ( двадцять дві тисячі шістсот п'ятнадцять гривень 20 копійок без  ПДВ на рахунок Літочківської сільської ради.";

 Орендна плата вноситься один раз на місяць до 15    числа наступного за звітним місяця у розмірі 1884 грн.60 коп.( одна тисяча вісімсот вісімдесят гривень 60 копійок) без ПДВ в безготівковому порядку на

рахунок Літочківської сільської ради."

 

2.Інші умови даного договору залишаються без змін.

 

3.Це рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.

 

    Сільський  голова                                  О.В.Дасік

 

с. Літочки

24 квітня  2012 року

№ 133-14-6

                             Літочківська сільська рада

                  Броварського району   Київської області

       

                                                 

                                   Р І Ш Е Н Н Я

 

 "Про надання  дозволу на розробку проекту землеустрою

 щодо відведення  у власність земельної ділянки"

 

          Керуючись п.34 ст.26 Закону України "Про органи місцевого самоврядування в Україні", Постановою КМУ № 77 від 26.05.2004 року "Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок", ст.19,22,25,29,50 Закону України "Про землеустрій",

ст.40,118, 121 Земельного кодексу України, враховуючи заяви громадян Літочківська сільська рада Броварського району Київської області

 в и р і ш и л а :

 

          1.Надати дозвіл  гр. України   на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства   в адмінмежах Літочківської сільської ради Броварського району Київської області (згідно з додатком).

        2.Рекомендувати громадянам замовити розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в осіб, які мають відповідні дозволи (ліцензії) на виконання землевпорядно-геодезичних видів робіт.

        3.Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок в законодавчо визначеному порядку подати комісії з розгляду питань, пов'язаних з погодженням документації із землеустрою.

 

        Сільський  голова                                         О.В.Дасік

         

 

с.Літочки

24 квітня  2012 року

№ 134- 14- 6

 

 

 

 

 

 

                             Літочківська сільська рада

                Броварського району Київської області

 

                                  Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

     

               Про передачу земельних ділянок у   власність

              

             Розглянувши, виготовлену Фізична особа підприємець Іващенко Тетяна Володимирівна та ТОВ "Укргеоземпроект" технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки громадянам, керуючись ст.ст.12,118,121 Земельного кодексу України та п.34 ч.1ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада              

                                                 В И Р І Ш И Л А :

 

 1. Затвердити виготовлену   Фізична особа підприємець Іващенко Тетяна Володимирівна технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки для  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства   за рахунок земель, які перебувають у  постійному  користуванні гр. України Тарасенко Володимира Дмитровича та Вакула Павла Михайловича

 2. Передати безкоштовно у  власність земельні ділянки гр. України Тарасенко Володимиру Дмитровичу та  Вакула Павлу Михайловичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства в селі Літочки, Соболівка.

 

               П.І.Б

Адреса зем.ділянки

ОЖБ

ОСГ

1

Тарасенко Володимир Дмитрович

с.Літочки

вул.Червоноармійська,13

0,2500 га

  ---

   

2

Вакула Павло Михайлович

Соболівка вул.Ватутіна

0,2500 га

0,4200 га

 

3.Просити Фізична особа підприємець Іващенко Тетяна Володимирівна та ТОВ "Укргеоземпроект" виготовити державний акт на право  власності на земельні ділянки гр. України Тарасенко Володимира Дмитровича та Вакула Павла Михайловича.

 

 

                     Сільський голова                                    О.В.Дасік

 

 

с.Літочки

24 квітня  2012року

№ 136-14- 6

 

 

Сообщение без заголовка

опубліковано 11 квіт. 2012 р., 23:48 Секретар сільради   [ оновлено 11 квіт. 2012 р., 23:48 користувачем Адміністратор домена ]

 

                                                                               Інформація

                             про регуляторну діяльність органів місцевого самоврядування

№ з/п

                   

                           П О К А З Н И К И

                                      Ради

разом

сільські

селищні

міські(міст районного значення)

міські (міст обласного значення)

районні

1

кількість органів місцевого самоврядування

1

--

    х

      х

    х

1

2

Загальна кількість регуляторних актів, що діяли на момент початку прискореного перегляду регуляторних актів (на 01.01.2011р.)

9

--

    х

      х

    х

9

3

Загальна кількість регуляторних актів, прийнятих за наслідками прискореного перегляду регуляторних актів, в тому числі тих, до яких внесені зміни.

4

 

    х

      х

    х

4

4

Загальна кіль кість регуляторних актів. переглянутих протягом першого кварталу 2012 року.

2

 

    х

      х

    х

2

5

Із загальної кількості регуляторних актів. переглянутих протягом першого кварталу 2012 року:

- висновок щодо відповідності регуляторного акту принципам державної регуляторної політики (приклади);

- дії регуляторного органу щодо приведення у відповідність з принципами державної регуляторної політики (приклади).

 

 

2

рішення сесії

 

 

 

     х

 

 

 

       х

 

 

     х

 

6

Загальна кількість проведених у першому кварталі 2012 року відстежень(базове. повторне, періодичне).

--

 

 

 

 

 

7

загальна кількість чинних регуляторних актів станом на 01.04.2012

6

 

 

 

 

   6

 

 

                                       Сільський  голова                                             О.В.Дасік

 

 

 

Кириченко В.М.

2-35-87

Сообщение без заголовка

опубліковано 31 бер. 2012 р., 05:32 Секретар сільради   [ оновлено 31 бер. 2012 р., 05:32 користувачем Адміністратор домена ]

                                                                                                      

                                        Літочківська сільська рада

                                Броварського району Київської області

                                  

                                      Р І Ш Е Н Н Я

 

 

  Про організацію і проведення двомісячника

  благоустрою на території сіл Літочки, Соболівка

 

           Заслухавши інформацію сільського голови Дасіка Олега Васильовича про організацію і проведення на території сіл Літочки, Соболівка двомісячника благоустрою. керуючись ст..30 Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада  в и р і ш и л а :

 

 

       1. З метою поліпшення стану навколишнього середовища, благоустрою,

озеленення населених пунктів сільської ради провести з 12 березня по 14 травня 2012 року двомісячник благоустрою.

       2.Утворити штаб з питань організації проведення місячника благоустрою.( Склад додається).

      3.Затвердити заходи по проведенню двомісячника та забезпечити їх виконання.( додаються).

      4.Заслухати в травні місяці звіт про виконання запланованих заходів.

      5.Контроль за виконання даного рішення залишаю за собою.

 

 

       Сільський  голова                                                 О.В.Дасік

 

 

с. Літочки

15 березня 2012 року

№ 121-13-6

 

 

                                                                                 Додаток № 1до рішення 13 сесії

                                                                                         6 скликання № 121 від 15.03.2012 р.                                                                                                 

                                                С К Л А Д

 

         штабу з питань організації проведення  двомісячника благоустрою

       населених пунктів на території Літочківської сільської ради.

 

Дасік Олег Васильович                          - сільський голова, керівник штабу.

Гайдак Лілія Анатоліївна                       - касир, секретар штабу.

 

 

                                               Члени штабу

 

1.Мироненко Лариса Антонівна                 - завідуюча ФАПу с.Літочки 

2.Каменяр Ігор Вікторович                         - дільничний інспектор міліції

3.Мироненко Григорій Андрійович           - землевпорядник сільської ради

4.Гайдак Володимир Миколайович            - член виконкому сільської ради

5. Москаленко Наталія Василівна               - завідуюча сільським клубом

 

  Секретар виконкому                                            В.М.Кириченко

 

 

 

                                                                           Додаток № 2 до рішення 13 сесії

                                                                                 6  скликання № 121 від 15.03.2012 року

                                                 З А Х О Д И

 

                     по проведенню двомісячника благоустрою

                     населених пунктів сільської ради.

 

1.Навести належний порядок на території установ, організацій, парку, зупинок громадського транспорту.

 

2.Привести в належний санітарний стан території місць поховань (кладовища, меморіальний комплекс) сіл Літочки, Соболівка.

 

3.Організувати ліквідацію стихійних сміттєзвалищ, очистити від сміття та побутових відходів територій, прилеглих до автодоріг, прибудинкових територій та берег річки.

 

4.Висадити дерева біля Будинку культури, сільського клубу, у межах смуг вулиць  Червоноармійської, Островського та в парку с. Літочки.

 

5.Висадити  кущі біля ФАПів та Будинку культури.

 

6. Висіяти квіти на клумбах біля Будинку культури, сільського клубу, сільської ради, Фапів, пам'ятника загиблим воїнам та меморіального комплексу  жертвам голодомору.

 

7. Розповсюдити серед жителів сіл Попередження на виконання заходів по благоустрою.

 

 Секретар                                            В.М.Кириченк0

                                              

                                    Літочківська сільська рада

                         Броварського  району Київської області

 

                                       Р І Ш Е Н Н Я

 

Про внесення змін до рішення №  111-12-6

від 06.01.2012 р. "Про затвердження бюджету Літочківської

сільської ради на 2012 рік"

 

 

 

        Розглянувши Подання Броварського міжрайонного прокурора № 945  від 20.02.2012р. про усунення порушень вимог законодавства України про охорону дитинства, сприяння соціальному становленню та розвитку молоді, попередження правопорушень та бездоглядності серед неповнолітніх, заслухавши та обговоривши інформацію головного бухгалтера сільської ради Пез Т.І. про внесення змін до рішення № 111 від 06.01.2012 р.  "Про затвердження бюджету Літочківської сільської ради на 2012 рік", керуючись п.23 ч. 1 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ч. 9 ст.ст.75,76,77 бюджетного Кодексу України, Закону України "Про державний бюджет України на 2012 рік", відповідно до ст. 22 Закону України "Про прокуратуру", п. 22 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",ст.5 Закону України "Про захист суспільної моралі", ст.ст.5,9,10Закону України "Про охорону дитинства" ст.ст.7,12  Закону України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", ст.5 Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні", сільська рада  в и р і ш и л а :

 

                                       

    1.   Усунути порушення вимог чинного законодавства України.

 

    2.  Спрямувати кошти вільного залишку по КФК 091103 "Соціальні програми і заходи

         державних органів у справах молоді" КЕКВ 1172 "Програми" в сумі 400 грн.

         на фінансування заходів щодо соціального становлення і розвитку молоді та

        неповнолітніх, попередження правопорушень та бездоглядності серед дітей,

        визначених Комплексною програмою щодо захисту моралі, охорони дитинства.

         сприяння соціальному становленню та розвитку молоді попередження

        правопорушень та бездоглядності серед неповнолітніх.

 

    3.   Про прийняття рішення негайно повідомити прокурора Броварської

         міжрайонної прокуратури Київської області.

 

 

 

       Сільський   голова                                            О.В.Дасік

  

 

 

с.Літочки

15 березня 2012 року

№ 118-13-6

 

Сообщение без заголовка

опубліковано 19 бер. 2012 р., 08:05 Секретар сільради   [ оновлено 19 бер. 2012 р., 23:29 користувачем Адміністратор домена ]

                                                           

                              Літочківська сільська рада

                      Броварського району Київської області

 

                                                  Р І Ш Е Н Н Я

 

          Щодо забезпечення виконання вимог

        Закону України "Про доступ до публічної інформації" в частині

         забезпечення прозорості та відкритості діяльності

                                  суб'єктів владних повноважень.

 

 

   Розглянувши пропозицію виконкому Літочківської сільської ради та комісії з питань соціального захисту населення, керуючись вимогами п. 2, частини 1, ст. 3 та п.1, частини 1 статті 4 Закону України "Про доступ до публічної інформації", п. 22 частини 1 , ст.25  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада в и р і ш и л а :

 

 

           1.Запровадити видання Інформаційного вісника сільської ради- опис додається
             (додаток 1).
           2. Призначити відповідальною особою за видання Інформаційного вісника сільської ради
               Коцюба Наталію Михайлівну- бібліотекаря сільської бібліотеки.
          3. Звернутися до БО "Літочківський  Благодійний фонд "Добробут" про виділення коштів 
               на фінансування видання та розповсюдження Інформаційного вісника
         4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань соціального
            захисту   населення

 

                             Сільський голова                                           О.В.Дасік.

 

         с. Літочки

       15 березня 2012 року

        № 120-13-6

 

 

                                                                                       Додаток 1

                                                                          до рішення 13 сесії Літочківської

                                                                          сільської ради № 120

                                                                         від " 15 "  березня 2012 року

 

                                                         ОПИС

             Інформаційного вісника Літочківської сільської ради

 

Основна мета впровадження випуску Інформаційного вісника сільської ради- інформування населення Літочківської територіальної громади про роботу місцевої влади. установ та організацій села їх здобутки, плани, вивчення думки членів громади про необхідність вирішення певних проблем, надання їм юридичної допомоги.

 

1.Інформаційний вісник розміщується на чотирьох сторінках А-3.

 

Перша сторінка:

          На першій сторінці розміщується Герб територіальної громади та напис – Інформаційний вісник Літочківської сільської ради.

Розміщується інформація про основні рішення виконкому та сесії сільської ради за минулий період а також питання, які будуть розглядатися на засіданнях наступної сесії та виконкому сільської ради.

        Тут же буде розміщуватися інформація про рішення районної ради та райдержадміністрації з питань. які мають загально районне значення.

 

 

Друга сторінка:

           На другій сторінці буде розміщуватися інформація про основні події та заходи, що були проведені на території села та району. буде розміщуватися інформація про роботу установ охорони здоров'я, освіти. культури. комунальних служб села та району. будуть також відображатися цікаві події з історії села та району, розповіді про заслужених людей села.

 

 

Третя сторінка:

         На третій сторінці Інформаційного вісника будуть розміщатися відповіді на звернення громадян села, їх пропозиції по вирішенню проблем. що турбують людей. будуть також розміщені адреса та телефони районних служб. установ та організацій, прізвища їх керівників з якими громадяни можуть вирішити свої приватні справи.

        На цій же сторінці будуть розміщатися юридичні консультації з питань, що турбують громадян. назва розділу: Ви запитуєте- ми відповідаємо. консультації будуть надаватися висококваліфікованими юристами.

 

 

Четверта сторінка

       На четвертій сторінці будуть розміщатися привітання керівництва села та району окремим громадянам з приводу видатних подій в їхньому житті: створення сім'ї, народження дитини, ювілярам, тощо.

        Також будуть розміщатися співчуття родинам з пр воду смерті жителів села.

 

 

Примітка:

   1. Наповнення сторінок Інформаційного вісника можуть змінюватися в залежності від наявності відповідних інформаційних матеріалів.

 

                                                                                          

    2. Інформаційний вісник випускаєтся не менше двох разів на місяць тиражем, який забезпечує його отримання кожною сім'єю, що проживає в окремому будинку.

 

    3. Розповсюдження Інформаційного вісника проводиться за окрему плату особами, які уклали відповідну угоду з виконкомом сільської ради.

 

 

           Сільський  голова                                          О.В.Дасік                                                                                              

 

 

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

проект рішення Про організацію збору та вивозу побутового сміття

опубліковано 20 лют. 2012 р., 05:28 Секретар сільради   [ оновлено 20 лют. 2012 р., 05:28 користувачем Адміністратор домена ]

                                          ПОВІДОМЛЕННЯ

 

             Про оприлюднення проекту рішення Літочківської сільської ради

 

 

Відповідно до статей 9,13 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" № 1160-ІV  від 11.09.2003р., керуючись Законом України "про місце самоврядування в Україні"та з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, виконавчий комітет Літочківської сільської ради  повідомляє про оприлюднення проектів рішень Літочківської сільської ради:   

 

1."Про організацію збору та вивозу побутового сміття".

Мета даного проекту рішення - покращення санітарного, екологічного та естетичного стану на території населених пунктів та прилеглих територій.

 

                            Літочківська сільська рада

                   Броварського району  Київської області 

                                                                                                                 Проект

                                   Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

               Про організацію збору та вивозу

             побутового сміття

 

 

        Заслухавши інформацію сільського голови та в зв'язку з погіршенням

санітарного і екологічного стану на території населених пунктів з метою забезпечення санітарного, естетичного та екологічного рівня, чистоти та порядку в населених пунктах, керуючись п.22 ч.1 ст.26 Закону України "Про місцеве  самоврядування в Україні", "Про благоустрій населених пунктів", "Про охорону навколишнього середовища", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", сільської  ради та прилеглих територій,  керуючись п.п.20, 32 ст. 26 Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада  в и р і ш и л а:

 

         1. Інформацію сільського голови Дасіка Олега Васильовича прийняти до відома.

         2. Доручити депутату сільської ради Гайдак Анні Анатоліївні  збір коштів по наданню послуг за вивезення побутового сміття від населення в розмірі 15 грн. за місяць з подальшим внесенням  на розрахунковий рахунок БО "Літочківський благодійний фонд "Добробут".

  3.Доручити сільському голові Дасіку Олегу Васильовичу перезаключити договір з комунальним господарством "Рожнівське" с. Рожни на вивіз побутового сміття.

 

        Сільський  голова                                          О.В.Дасік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу

рішення Літочківської сільської ради "Про організацію збору та вивозу побутового сміття"

 

  Цей аналіз регуляторного впливу (далі Аналіз) розроблений на виконання  та з дотримання закону Україну "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської  діяльності" від 11.09.03. № 1160-Іv та методики проведення аналізу впливу регуляторного акта , затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04. № 308 і визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Літочківської сільської ради "Про організацію збору та вивозу побутового сміття"" як регуляторного акта.

 

  1. Опис проблем

 

    Санітарний стан на  території населених пунктів сільської ради не відповідає в повному обсязі вимогам закону України "Про Благоустрій населених пунктів", Закону України " Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення ",Закону України

 " Про охорону навколишнього природного середовища" інших законодавчих актів, що регулюють діяльність органів влади в сфері санітарного стану території

   Чистота територій населених пунктів являється оцінкою як місцевої влади, так і громадського впливу на вирішення цієї проблеми. На сьогоднішній день

   Регулювання викликане  необхідністю розроблення  і здіснення ефективних та комплексних  заходів з  утримання територій сіл у належному стані , їх  санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування , а також природних комплексів і об'єкті загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексі і об'єктів; організація належного утримання  та раціонального використання  територій, будівель, інженерних споруд та об'єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення; створення умов для реалізації прав суб'єктами у сфері благоустрою сільської ради.

   Склалася ситуація, коли  немає єдиного систематизованого нормативно-правового акту, до якого можна  б апелювати з ти, щоб захистити свої права і відстояти інтереси.

   Неможливість розв'язання даної проблеми за допомогою ринкових механізмів або чинних законодавчих та нормативно-правових актів вищих органів державної влади. пов'язана із тим, що існує пряма вказівка Закону та необхідність розв'язання подібних проблем саме за допомогою прийняття регуляторних актів. Зокрема Закону України "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення", "Про охорону навколишнього середовища"" та ст. 34 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" визначає, що "Організація збору та вивозу побутового сміття" - це нормативно-правовий акт, яким установлюється санітарний стан, порядок  та утримання територій  та об’єктів благоустрою. Рішення розробляються і затверджуються відповідними органами місцевого самоврядування. Орган місцевого самоврядування забезпечує вільний доступ населення та всіх зацікавлених до прийняття рішення

 

2. Мета регулювання

 

            Метою даного регулювання є:

-         створення сприятливого для життєдіяльності населення довкілля;

-         збереження і охорона навколишнього природного середовища;
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя.

-          

3.Альтернатива

Альтернатива 1. Користуватись Законом України " Про благоустрій населених пунктів". "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" та "Про охорону навколишнього середовища"" визначає. що Організація збору та вивозу побутового сміття - нормативно - правовий акт, яким установлюється чистота  і порядок благоустрою та утримання територій об'єктів благоустрою. Рішення  розробляється  і затверджуються відповідними органами місцевого самоврядування. Орган місцевого самоврядування забезпечу вільний до ступ населення до прийняття рішення.

   Отже, дана альтернатива не прийнята через те, що в даному законі є пряма вказівна на розробку і затвердження Правил благоустрою в усіх селах, селищах та містах.

Альтернатива 2. Прийняття рішення про організацію збору та вивозу побутового сміття населених пунктів сільської ради забезпечить:

-         дотримання вимог законодавства щодо затвердження органом місцевого самоврядування правил благоустрою територій; чітке визначення прав і обов'язків у сфері благоустрою; розмежування між суб'єктами господарювання , населенням та органом місцевого самоврядування; наявність єдиного систематизованого нормативно-правого акта, який регулює відносини, що виникають у сфері благоустрою сільської ради, визначає правові, економічні, екологічні та організаційні засади благоустрою сіл і спрямований на створення сприятливих умов для життєдіяльності людини.

Таким чином, єдиним прийнятним заходом є розробка та прийняття рішення "Про організацію збору та вивозу побутового сміття", як нормативно-правового акту, що цілком відповідає вимогам законодавства.

 

4.Механізм, який пропонується застосувати для розв'язання проблем і відповідні заходи.

 

Рішення встановлює: 1. Права і обов'язки підприємств, установ, організацій усіх форм власності у сфері благоустрою сільської ради; встановлюються заборони, щодо вчинення дій, що негативно впливають на благоустрій; основні вимоги до організації благоустрою у приватному секторі;

 2.Відповідальність за порушення законодавства у сфері благоустрою.

3. Закріплення за суб'єктами господарської діяльності територій для прибирання, очищення від снігу та здійснення протипожежних заходів.

 

5.Обгрунтування можливостей досягнення визначених цілей.

 

Досягнення мети , зазначеної у п. 2  цього Аналізу, є можливим завдяки затвердженням рішення сесії Літочківської сільської ради Про організацію збору та вивозу побутового сміття.

Розробка рішення Літочківської сільської ради здійснюється за принципами:

законності;

гласності (відкритості та загальнодоступності);

колегіальності.

 

6. Визначення показників результативності рішення.


1. Показником результативності рішення є кількість порушень Правил благоустрою території населених пунктів, кількість несанкціонованих  сміттєзвалищ.

2.Суб'єктами господарювання  та/ або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акту, витрачатимуться кошти на утримання у належному санітарному стані територій прилеглих до їх будівель та споруд, об'єктів торгівлі. Вказане утримання включає ручне або механічне прибирання ,збір побутового сміття від населення ,випадкового сміття, виконання власними силами або шляхом комунального підприємствами робіт по прибиранню сміття, снігу, криги, протиожеледних заходів.

3.У відповідності до частини 5 ст. 12 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" від 11.039.03. № 1160-ІV рівень поінформованості суб'єктів господарювання та /або фізичних осіб з основних положень рішення визначається кількістю осіб, які:

 - прочитають зазначене рішення в інформаційному віснику сільської ради за   результатами оприлюднення;

- отримають регуляторний акт за запитами до виконкому сільської ради;

- отримають регуляторний акт або інформацію щодо основних його положень іншими шляхами визначеними в рішенні "Про організацію збору та вивозу побутового сміття".

 

7.Обґрунтування терміну дії рішення

 

Рішення є регуляторним нормативно-правовим актом, який діє на невизначене коло осіб, є загальнообов'язковим до застосування на території сільської ради, термін дії якого довгостроковий ( до прийняття нових нормативно-правових актів). У разі потреби, за підсумками аналізу відстеження його результативності, у нього вноситимуться зміни та корегування. Ризик зовнішніх чинників відсутній, та як впровадження рішення та забезпечення чистоти і порядку в селах Літочки, Соболівка  відповідає чинному законодавству.

 

8. Визначення заходів відстеження результативності рішення

 

Оцінка ефективності регуляторного акта буде здійснюватися за допомогою проведення базового та періодичного відстеження результативності регуляторного акта.

Результативність рішення буде відстежуватись за допомогою порівняння числових показників (кількість складених протоколів про адміністративні порушення ).

 Джерелами інформації для відстеження результативності регуляторного акта будуть слугувати періодичні перевірки про дотримання санітарного благополуччя  та громадських інспекторів та їх оперативна інформація щодо рівня санітарного благополуччя населення і територій, а також кількість порушень даного рішення.

 

 

 

 

 

 

 

проект рішення

опубліковано 19 лют. 2012 р., 23:39 Секретар сільради   [ оновлено 19 лют. 2012 р., 23:39 користувачем Адміністратор домена ]

                            Літочківська сільська рада

                 Броварського району Київської області

                                                                                                                        Проект

                                             РІШЕННЯ

 

 

Про надання дозволу на розробку технічної

документації із землеустрою щодо складання державного акту

на право власності на земельну ділянку для  будівництва та

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та

 та ведення садівництва громадянам України в межах населеного пункту Літочківської сільської ради Броварського району Київської області.

 

     Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення садівництва , керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.09 року № 844 "Деякі питання реалізації права власності на землю громадян України у 2009 році" ст,ст.12,118,120, 121 Земельного кодексу України та ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада

 

                                                    ВИРІШИЛА:

 

1.      Надати дозвіл гр. України на розробку технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту  на  право власності на земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення садівництва, які перебувають в постійному користуванні в адмінмежах Літочківської сільської ради в межах села Літочки Броварського району Київської області  ( згідно з додатком).

2.      Роботи щодо розробки технічної документації із землеустрою розпочати  з укладання договору із землевпорядною організацією. яка має відповідний дозвіл (ліцензію) Держкомзему на їх виконання.

3.      Технічну документацію із землеустрою ( по угіддях) погодити із

- органом по земельних ресурсам, органом містобудування та архітектури.

4.      Технічну документацію із землеустрою подати землевпорядній організації на затвердження до Літочківської сільської ради.

 

 

 

                      Сільський  голова                              О.В.Дасік

                     

Проект рішення № 3

опубліковано 19 лют. 2012 р., 05:49 Секретар сільради   [ оновлено 19 лют. 2012 р., 05:54 користувачем Адміністратор домена ]

                              Літочківська сільська рада

                      Броварського району Київської області

 

                                                                                                             Проект

                                   Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

                    Про передачу земельних ділянок у власність                                                                     

 

 

             Розглянувши, виготовлену ДП "Український інститут сільськогосподарських аерофотогеодезичних вишукувань", ТОВ "Укргеоземпроект"  та ТОВ "МУК" технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки громадян України , керуючись п.34 ч.1 ст.ст.12,118,121 Земельного кодексу  України та ст.26 п.34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська  рада в и р і ш и л а :

 

1.Затвердити, виготовлену ДП "Український інститут сільськогосподарських аерофотогеодезичних вишукувань", ТОВ "Укргеоземпроект" та ТОВ "МУК" технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення садівництва  за рахунок земель, які перебувають у постійному користуванні громадян України згідно додатку.

2.Передати безкоштовно у власність земельні ділянки  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення садівництва  громадянам України в селі Літочки  в межах Літочківської сільської ради.

3.Просити ДП "Український інститут сільськогосподарських аерофотогеодезичних вишукувань", ТОВ "Укргеоземпроект"та ТОВ "МУК"  виготовити державні акти на право власності на земельні ділянки громадянам України .

 

          Сільський голова                                           О.В.Дасік

 

1-10 of 12