Проекти регуляторних актів

Повідомлення

про оприлюднення проекту регуляторного акту – проекту рішення Літочківської сільської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів  на 2020 рік» 

Проект регуляторного акта передбачає збільшення дохідної частини місцевого бюджету для забезпечення його збалансованості та задоволення нагальних потреб громади, у тому числі й за рахунок перегляду окремих ставок податку на майно в частині плати за землю на території громади та можливого надання обґрунтованих додаткових пільг з його сплати певним категоріям суб’єктів господарювання.

        З метою отримання пропозицій та зауважень до проекту рішення Літочківської сільської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів  на 2020 рік проект регуляторного акту та аналіз його регуляторного впливу буде розміщено з 23 травня  2019 року

Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта становить 1 місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та аналізу його регуляторного впливу.

             Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу просимо надавати в письмовій формі виконавчому комітету Літочківської сільської ради або  Комісії з питань планування  бюджету , фінансів, цін за адресою: Київська область, Броварський район, село Літочки , вул. Хатянівська, 18 А

 


 Аналіз регуляторного впливу до проекту

рішення Літочківської сільської ради

«Про встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік»

 

Назва регуляторного акта:  Проект рішення сільської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік»

Розробник регулярного актавиконавчий комітет Літочківської сільської ради

Відповідальна особа: секретар сільської ради Трубенок Г.В.

1.Проблеми, які передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

Згідно із п.24 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування» територіальній громаді Літочківської сільської ради на законодавчому рівні надана можливість запроваджувати максимально ефективну систему справляння місцевих податків і зборів. Таким чином, на території Літочківської сільської  ради діє рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік» від 14 червня 2018 року за №168/22-VІ1, яким передбачено порядок сплати таких податків і зборів, як податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, земельний податок, транспортний податок, єдиний податок та акцизний збір на території Літочківської сільської ради. Керуючись Податковим Кодексом України та відповідно до Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» від 07.12.17 р. № 2245-VIII та Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» №2628-VIII від 23 листопада 2018 року сільською радою розроблено проект рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік"

2. Цілі державного регулювання

Метою прийняття рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік" є :

1) врегулювання місцевих податків на території Літочківської сільської ради відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» зі змінами та Податкового кодексу України;

2) встановлення доцільних та обґрунтованих розмірів ставок місцевих податків відповідно до вимог Податкового кодексу України, які б враховували особливості території, інтереси громадян і суб’єктів господарювання та дозволили збільшити  надходження до місцевого бюджету для виконання Програм соціально–економічного розвитку;

3) встановлення пільг щодо сплати місцевих податків і зборів;

4) забезпечення відповідних надходжень до місцевого бюджету від сплати місцевих податків;

5) забезпечення максимальної прозорості та відкритості органів місцевого самоврядування;

6) вдосконалення відносин між селищною радою та суб’єктами господарювання, пов’язаними з оподаткуванням місцевими податками.

3.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей .

Альтернативний спосіб досягнення встановлених цілей – прийняття запропонованого регуляторного акту. Ця альтернатива є єдиною прийнятною, так як спрямована на виконання вимог чинного законодавства.

Прийняття даного рішення Літочківською сільською радою забезпечить встановлення чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на території сільської ради та відповідне наповнення місцевого бюджету.

Виключно введення в дію запропонованого акту являється єдиним шляхом досягнення цілей.

4.Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблем і відповідні заходи

Механізмом розв’язання вказаної вище проблеми є прийняття рішення Літочківської сільської ради «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2020 рік».

Запропонований нормативно-правовий акт відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, принципу прозорості та врахування громадської думки.

Механізм розв’язання проблеми:

- встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів на 2020 рік;

- інформування платників про встановлення розмірів ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, земельного податку, транспортного податку, єдиного податку та акцизного збору через офіційний веб-сайт Літочківської сільської ради;

- забезпечення надходжень встановлених податків та зборів до сільського бюджету.

Реалізація пропонованого регулювання буде здійснюватись шляхом впровадження наступних заходів:

- економічні: запропоновані ставки місцевих податків та зборів дозволять підвищити загальну суму зібраних коштів, економічне і раціональне використання цих коштів;

- організаційні: упорядкування правовідносин між органами влади та суб’єктами господарювання.

5.Можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Вимоги регуляторного акту є можливими для впровадження як органом місцевого самоврядування так і суб’єктами господарювання, оскільки призводять до приведення у відповідність чинному законодавству порядку сплати місцевих податків і зборів на території Літочківської сільської ради, спрощують використання суб’єктами підприємницької діяльності  нормативних актів сільської ради щодо сплати місцевих податків і зборів та не вимагають додаткових затрат.

 

6.Очікувані результати прийняття акта

 Головним чинником результативності даного регуляторного акта є збільшення надходжень до сільського бюджету, які необхідні для здійснення фінансового – господарської діяльності сільської ради для задоволення соціально-культурних потреб громадян, упорядкування правовідносин між органами влади та суб’єктами господарювання.

7. Показники результативності акта

 Показником результативності даного акту є збільшення надходжень до селищного бюджету.

8. Строк дії акта

Запропонований строк дії регуляторного акту – 1 рік, достатній термін для розв’язання проблеми та досягнення цілей державного регулювання в межах бюджетного року. Внесення змін або відміна регуляторного акту протягом року можлива у разі зміни чинного законодавства.

9. Заходи з відстеження результативності акта

Результативність діючого регуляторного акта буде відстежуватись за рахунок здійснення контролю та аналізу повноти, своєчасності та достовірності податкових надходжень до селищного бюджету з використанням офіційної інформації від Броварського управління Головного управління ДФС у Київській області

Секретар сільської ради                                                    Г.Трубенок                                   

                             Літочківська сільська рада

                    Броварського району Київської області

                        П Р О Е К Т      Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

         Про встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік

          Керуючись ст. 7, ст. 10, пп. 12.3.1, 12.3.2, 12.3.4, 12.3.7 п. 12.3, пп. 12.4.1, 12.4.3 п. 12.4, п. 12.5 ст. 12 розділу І, ст. 212-215, 266, 267, 268, 268-1, 269 – 289 розділу ХІІ, ст. 291 – 297 розділу ХІV Податковим Кодексом України  та відповідно до Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» від 07.12.17 р. № 2245-VIII, Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» № 2628-VIII від 23 листопада 2018 року, згідно Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Постанови Кабінету міністрів України «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» від 24 травня 2017 року №483, пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  та враховуючи думку, пропозиції депутатів та членів постійної комісії з питань планування,  бюджету, фінансів та цін, реформування економіки, підтримки підприємництва, середнього та малого бізнесу, сільська  рада  в и р і ш и л а :

       1.Встановити з 01 січня 2020 року на території Літочківської сільської ради місцеві податки і збори згідно додатків 1,2  до цього рішення:

а) податок на майно;

б) єдиний податок;

в)акцизний податок з реалізаціїї через роздрібну торговельну мережу підакцизних товарів

г)збір за впровадження деяких видів підприємницької діяльності.

    2.Це рішення набирає чинності  з 01.01.2020 року.

    3.Забезпечити направлення копії цього рішення до органу державної податкової служби.

    4. Оприлюднити це рішення на офіційному веб-сайті Літочківської селищної ради  www.litochky-rada.gov.ua.

    5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  планування,  бюджету, фінансів та цін, реформування економіки, підтримки підприємництва, середнього та малого бізнесу.

        Сільський голова                                                      М.Гайдак

 

с. Літочки

------------   2019 року

№ - - -УІІ

 

 

 

             ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ

 

                            РОЗДІЛ  I. Податок на майно.

1. Склад податку на майно.

1.1. Податок на майно складається з:

1.1.1. податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

1.1.2. транспортного податку;

1.1.3. плати за землю.

 

2. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

2.1. Платники податку.

2.1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

2.1.2. Визначення платників податку в разі перебування об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

 

2.2. Об'єкт оподаткування

2.2.1. Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

2.2.2. Не є об'єктом оподаткування:

а) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

 ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

 

2.3. База оподаткування

2.3.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

2.3.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

2.3.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

 

2.4. Пільги із сплати податку

2.4.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

 

 

2.5. Ставка податку  .

 

Додаток 1

про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

 


 

        СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 1

Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01 січня 2020 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об'єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або
населеного пункту, або території об'єднаної територіальної громади

10

1006

3221285201

     Село Літочки

10

1006

3221285102

     Село Соболівка

Класифікація будівель та споруд 2

Ставки податку 3 за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

код 2

найменування 2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

1 зона 4

2 зона 4

3 зона 4

1 зона 4

2 зона 4

3 зона 4

11

Будівлі житлові

111

Будинки одноквартирні

1110

Будинки одноквартирні 5

1110.1

Будинки одноквартирні масової забудови

0,5 

0 

 0 

 0,5 

 0 

0  

1110.2

Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності

0,5 

0

0 

0,5 

0 

0 

1110.3

Будинки садибного типу

 0,5

 0

 0

 0,5

 0

0 

1110.4

Будинки дачні та садові

 0,5

0 

 0

  0,5 

 0

0 

112

Будинки з двома та більше квартирами

1121

Будинки з двома квартирами 5

1121.1

Будинки двоквартирні масової забудови

0,5 

 0

0 

0,5 

0 

0 

1121.2

Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності

 0,5

 0

 0

0,5 

0 

0 

1122

Будинки з трьома та більше квартирами 5

1122.1

Будинки багатоквартирні масової забудови

 0,2

 0

0 

 0,2

 0

 0

1122.2

Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні

0,2 

0 

 0

 0,2

0 

 0

1122.3

Будинки житлові готельного типу

 0,2

 0

 0

0,2 

0 

0 

113

Гуртожитки 5

1130.1

Гуртожитки для робітників та службовців

0,2 

 0

 0

 0,2

0 

0 

1130.2

Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів 5

 0,2

 0

 0

 0,2

0 

0 

1130.3

Гуртожитки для учнів навчальних закладів 5

 0,2

 0

 0

 0,2

 0

 0

1130.4

Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів 5

0,2 

 0

0 

0,2 

 0

0 

1130.5

Будинки дитини та сирітські будинки 5

0,2 

 0

0

0,2 

0 

 0

1130.6

Будинки для біженців, притулки для бездомних 5

 0,2

 0

 0

0,2 

0 

0 

1130.9

Будинки для колективного проживання інші

0,2 

0 

 0

0,2 

0 

0 

12

Будівлі нежитлові

121

Готелі, ресторани та подібні будівлі

1211

Будівлі готельні

1211.1

Готелі

1,0 

0  

0 

1,0  

0  

0  

1211.2

Мотелі

1,0  

0  

0  

1,0  

0  

0 

1211.3

Кемпінги

1,0  

0  

0  

1,0  

0  

0  

1211.4

Пансіонати

1,0  

0  

0  

1,0  

0  

0  

1211.5

Ресторани та бари

1,0 

0  

0  

1,0  

0  

0  

1212

Інші будівлі для тимчасового проживання

1212.1

Туристичні бази та гірські притулки

1,0  

0  

0  

1,0  

0  

0  

1212.2

Дитячі та сімейні табори відпочинку

1,0  

0  

0  

1,0  

0  

0  

1212.3

Центри та будинки відпочинку

1,0  

  0  

0  

1,0  

0  

0  

1212.9

Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше

 1,0 

 0 

 0 

1,0  

0  

0  

122

Будівлі офісні

1220

Будівлі офісні 5

1220.1

Будівлі органів державного та місцевого управління 5

 0

0 

0 

0 

0 

0 

1220.2

Будівлі фінансового обслуговування

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1220.3

Будівлі органів правосуддя 5

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1220.4

Будівлі закордонних представництв 5

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1220.5

Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств

1,0 

0 

0 

1,0 

0 

0 

1220.9

Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші

1,0 

0 

0 

1,0 

0 

0 

123

Будівлі торговельні

1230

Будівлі торговельні

1230.1

Торгові центри, універмаги, магазини

1,0 

0 

0 

1,0 

0 

0 

1230.2

Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків 5

 0 

0  

0  

0  

0  

0  

1230.3

Станції технічного обслуговування автомобілів

 1,0

 0

0 

1,0 

0 

0 

1230.4

Їдальні, кафе, закусочні тощо

1,0 

0 

0 

1,0 

0 

0 

1230.5

Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування

1,0 

0 

0 

1,0 

0 

0 

1230.6

Будівлі підприємств побутового обслуговування

1,0 

0 

0 

1,0 

0 

0 

1230.9

Будівлі торговельні інші

 1,0

 0

 0

1,0 

0 

0 

124

Будівлі транспорту та засобів зв'язку

1241

Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв'язку та пов'язані з ними будівлі

1241.1

Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту

1,0 

0 

0 

1,0 

0 

0 

1241.2

Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту

1,0 

0 

0 

1,0 

0 

0 

1241.3

Будівлі міського електротранспорту

1,0 

0 

0 

1,0 

0 

0 

1241.4

Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту

1,0 

0 

0 

1,0 

0 

0 

1241.5

Морські та річкові вокзали, маяки та пов'язані з ними будівлі

 1,0

0 

0 

1,0 

0 

0 

1241.6

Будівлі станцій підвісних та канатних доріг

 1,0

0 

0 

1,0 

0 

0 

1241.7

Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо

 1,0

 0

0 

1,0 

0 

0 

1241.8

Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо

 1,0

 0

0 

1,0 

0 

0 

1241.9

Будівлі транспорту та засобів зв'язку інші

 1,0

0 

0 

1,0 

0 

0 

1242

Гаражі

1242.1

Гаражі наземні

1,0 

0 

0 

1,0 

0 

0 

1242.2

Гаражі підземні

 1,0

0 

0 

1,0 

0 

0 

1242.3

Стоянки автомобільні криті

1,0

0 

0 

1,0 

0 

0 

1242.4

Навіси для велосипедів

0

0

0 

1,0 

0 

0 

125

Будівлі промислові та склади

1251

Будівлі промислові 5

1251.1

Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості 5

1,0 

0 

 0

0 

0 

0 

1251.2

Будівлі підприємств чорної металургії 5

1,0 

0 

0 

0 

0 

0 

1251.3

Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості 5

1,0 

0 

0 

0 

0 

0 

1251.4

Будівлі підприємств легкої промисловості 5

 1,0 

0  

0  

 0

0 

0 

1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості 5

1,0 

0 

0 

0 

0 

0 

1251.6

Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості 5

1,0 

0 

0 

0 

0 

0 

1251.7

Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості 5

 1,0

0 

0 

0 

0 

0 

1251.8

Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості 5

1,0 

1,0 

1,0 

0 

0 

0 

1251.9

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне 5

1,0 

0 

0 

0 

0 

0 

1252

Резервуари, силоси та склади

1252.1

Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу

1,0 

0 

0 

1,0 

0 

0 

1252.2

Резервуари та ємності інші

 1,0

0 

0 

0 

0 

0 

1252.3

Силоси для зерна

1,0 

   0 

0 

1,0 

0 

0 

1252.4

Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів

1,0 

0 

0 

1,0 

0 

0 

1252.5

Склади спеціальні товарні

1,0 

0 

0 

0 

0 

0 

1252.6

Холодильники

1,0 

0 

0 

0 

0 

0 

1252.7

Складські майданчики

1,0 

0 

0 

 0

0 

 0

1252.8

Склади універсальні

1,0 

0 

0 

0 

0 

0 

1252.9

Склади та сховища інші 5

1,0 

0 

0 

0 

0 

0 

126

Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення

1261

Будівлі для публічних виступів

1261.1

Театри, кінотеатри та концертні зали

 1,0

 0

0 

1,0 

0 

0 

1261.2

Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів

1,0 

0 

0 

1,0 

0 

0 

1261.3

Цирки

 1,0

0 

0 

1,0 

0 

0 

1261.4

Казино, ігорні будинки

1,0 

1,0 

0 

1,0 

0 

    0 

1261.5

Музичні та танцювальні зали, дискотеки

1,0 

0 

0 

1,0 

  0 

0 

1261.9

Будівлі для публічних виступів інші

 1,0

0 

0 

1,0 

0 

0 

1262

Музеї та бібліотеки

1262.1

Музеї та художні галереї 5

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1262.2

Бібліотеки, книгосховища 5

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1262.3

Технічні центри

1,0 

0 

0 

0 

0 

0 

1262.4

Планетарії 5

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1262.5

Будівлі архівів 5

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1262.6

Будівлі зоологічних та ботанічних садів 5

 0

 0

0 

0 

0 

0 

1263

Будівлі навчальних та дослідних закладів

1263.1

Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ

 1,0

0 

0 

1,0 

0 

0 

1263.2

Будівлі вищих навчальних закладів

 1,0

0 

0 

1,0 

0 

0 

1263.3

Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів 5

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1263.4

Будівлі професійно-технічних навчальних закладів 5

 0

 0

0 

0 

0 

0 

1263.5

Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів 5

 0

 0

 0

0 

0 

0 

1263.6

Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами 5

 0

0 

0 

0 

0 

0 

1263.7

Будівлі закладів з фахової перепідготовки

1,0 

0 

0 

1,0 

0 

0 

1263.8

Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій 5

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1263.9

Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші 5

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1264

Будівлі лікарень та оздоровчих закладів

1264.1

Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів 5

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1264.2

Лікарні профільні, диспансери 5

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1264.3

Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки 5

 0

0 

 0

 0

0 

0 

1264.4

Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації 5

 0

 0

 0

 0

 0

 0

1264.5

Шпиталі виправних закладів, в'язниць та Збройних Сил 5

 0

 0

 0

 0

 0

 0

1264.6

Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації 5

 0

 0

 0

 0

 0

 0

1264.9

Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші 5

 0

 0

 0

 0

 0

 0

1265

Зали спортивні 5

1265.1

Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо

0

0 

0 

 0

0 

0 

1265.2

Басейни криті для плавання

 0

 0

 0

 0

 0

 0

1265.3

Хокейні та льодові стадіони криті

 0

 0

 0

 0

 0

 0

1265.4

Манежі легкоатлетичні

 0

 0

 0

 0

 0

 0

1265.5

Тири

 0

 0

 0

 0

 0

 0

1265.9

Зали спортивні інші

 0

 0

 0

 0

 0

 0

127

Будівлі нежитлові інші

1271

Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства 5

1271.1

Будівлі для тваринництва 5

 0

 0

 0

0 

 0

0 

1271.2

Будівлі для птахівництва 5

 0

 0

 0

 0

 0

 0

1271.3

Будівлі для зберігання зерна 5

 0

 0

 0

 0

 0

 0

1271.4

Будівлі силосні та сінажні 5

 0

 0

 0

 0

 0

 0

1271.5

Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства 5

 0

 0

 0

 0

 0

 0

1271.6

Будівлі тепличного господарства 5

 0

 0

 0

 0

 0

 0

1271.7

Будівлі рибного господарства 5

 0

 0

 0

 0

 0

 0

1271.8

Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва 5

 0

 0

 0

 0

 0

 0

1271.9

Будівлі сільськогосподарського призначення інші 5

 0

 0

 0

 0

 0

 0

1272

Будівлі для культової та релігійної діяльності 5

1272.1

Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо 5

 0

 0

 0

 0

0 

0 

1272.2

Похоронні бюро та ритуальні зали

1,0 

0

 0

 0

 0

 0

1272.3

Цвинтарі та крематорії 5

 0

 0

 0

 0

 0

 0

1273

Пам'ятки історичні та такі, що охороняються державою 5

1273.1

Пам'ятки історії та архітектури 5

 0

 0

0 

0 

0 

0 

1273.2

Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою 5

 0

0 

0 

0 

0 

0 

1273.3

Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї 5

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1274

Будівлі інші, не класифіковані раніше 5

1274.1

Казарми Збройних Сил 5

 0

0

 0

 0

0 

0 

1274.2

Будівлі поліцейських та пожежних служб 5

 0

0 

0 

0 

0 

0 

1274.3

Будівлі виправних закладів, в'язниць та слідчих ізоляторів 5

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1274.4

Будівлі лазень та пралень

 1,0

0 

0 

0 

0 

0 

1274.5

Будівлі з облаштування населених пунктів

1,0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими додатками.

2 Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17 серпня 2000 р. N 507.

3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

4 У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зон адміністративно-територіальної одиниці, щодо якої приймається рішення, ставки встановлюються залежно від зони. Без урахування зони ставки зазначаються у графі "1 зона".

5 Об'єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються / можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 та пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України.

 

2.6. Податковий період

2.6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

2.7. Порядок обчислення суми податку

2.7.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 2.4.1. пункту 2.4. цього розділу, та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її встановлення) та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 2.4.1. пункту 2.4. цього розділу та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її встановлення), та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" підпункту 2.4.1. пункту 2.4. цього розділу та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її встановлення), та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів б) і в) цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

2.7.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 2.7.1 пункту 2.7. цього розділу, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

2.7.3. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

 

2.8. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком

2.8.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

 

2.9. Порядок сплати податку

2.9.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету.

Фізичні особи можуть сплачувати податок у сільській та селищній місцевості через каси сільських (селищних) рад за квитанцією про прийняття податків.

 

2.10. Строки сплати податку

2.10.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

3. Транспортний податок.

3.1. Платники податку.

3.1.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 3.2.1 пункту 3 цього розділу є об’єктами оподаткування.

 

 

3.2. Об'єкт оподаткування.

3.2.1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років ( включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового ( звітного)  року.

 

3.3. База оподаткування.

3.3.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 3.2.1 пункту 3 цього розділу.

 

3.4. Ставка податку.

3.4.1. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 3.2.1 пункту 3 цього розділу.

 

3.5. Податковий період

3.5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

3.6.. Порядок обчислення та сплати податку

3.6.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

3.6.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

3.6.3. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою - платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

3.6.4. За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

 

3.7. Порядок сплати податку

3.7.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету.

3.7.2. Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації".

 

4. Плата за землю.

4.1. Платниками земельного податку є:

4.1.1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

4.1.2. землекористувачі.

 

4.2. Об'єкти оподаткування

4.2.1.  земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

4.2.2.  земельні частки (паї), які перебувають у власності.

 

4.3. Базою оподаткування земельним податком є:

4.3.1.нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації;

4.3.2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

 

4.4. Оподаткування земельних ділянок, наданих на землях лісогосподарського призначення (незалежно від місцезнаходження).

4.4.1 Податок за лісові землі справляється як складова рентної плати, що визначається податковим законодавством.

4.4.2. Ставки податку за один гектар нелісових земель, які надані у встановленому порядку та використовуються для потреб лісового господарства, встановлюються відповідно до пункту 4.5.

 

 

4.5. Ставка земельного податку.

Додаток 2

про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Літочківської сільської ради  від 14 червня 2018 р. N 168

 

 

с.Літочки

 

 

Ставки податку
 (% нормативної грошової оцінки)

 

Вид цільового призначення земель 

За земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

 

Код3

 

Назва3

для юридич-них осіб

для фізичних осіб

для юридич-них осіб

для фізичних осіб

1

2

3

4

5

6

01

Землі сільськогосподарського призначення

х

х

х

х

 

Сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища)

Граничні розміри

Граничні розміри

0,3-1%

0,3 - 1 %

0,3-5%

0,3-5%

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (державна та комунальна власність)

(крім державної та комунальної форми власності)

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

 

0,3

0,3 

01.02

Для ведення фермерського господарства 

0,3

0,3

0,3

0,3

01.03

Для ведення особистого селянського господарства 

х

0,3

0,3

0,3

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства 

0,3

х

0,3

х

01.05

Для індивідуального садівництва 

х

1,0

х

1,0

01.06

Для колективного садівництва 

1,0

х

1,0

х

01.07

Для городництва 

0,4

0,4

х

 

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби 

0,4

0,4

0,4

 

01.09

Для дослідних і навчальних цілей 

0,6

х

0,6

х

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві 

0,6

х

0,6

х

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення  

0,5

0,5

0,5

0,5

 

Несільськогосподарські угіддя

Граничні розміри

Граничні розміри

не більше 3 %

Не більше 5%

не більше 12%

(крім держ. та комун власності)

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (державна та комунальна власність)

(крім державної та комунальної форми власності)

0,5

0,5

0,3

0,3

0,5

 

0,3

0,3 

01.02

Для ведення фермерського господарства 

0,5

0,5

0,5

0,5

01.03

Для ведення особистого селянського господарства 

х

0,5

х

5

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства 

0,5

х

 

х

01.05

Для індивідуального садівництва, якщо на земельних ділянках розміщені садові або дачні будинки (капітальні будівлі)

х

1,0

х

1,0

01.06

Для колективного садівництва 

1,0

х

1,0

х

01.09

Для дослідних і навчальних цілей 

0,5

х

х

х

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві 

0,5

х

х

х

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення  

0,5

0,5

х

х

02

Землі житлової забудови

Граничні розміри

х

х

не більше 3 %

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  

0,15

0,15

х

х

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 

0,5

0,15

х

х

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів  

х

0,1

х

х

02.06

Для колективного гаражного будівництва 

0,5

х

х

х

02.07

Для іншої житлової забудови  

0,5

0,1

х

х

03

Землі громадської забудови

Граничні розміри

х

х

не більше 3%

 

 

не більше 12%

(крім держ. та комун. власності)

 

 

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування  

0,5

х

х

х

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти 

0,5

х

х

х

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги 

0,5

0,5

х

х

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій 

0,5

0,5

х

х

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування  

0,5

0,5

х

х

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

5,0

5,0

х

х

03.08

Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування 

0,5

0,5

х

х

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ 

0,5

х

х

х

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 

0,5

0,5

х

х

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування 

0,5

0,5

0,5

0,5

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування  

0,5

0,5

х

х

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів МНС

0,5

х

х

х

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови  

0,5

0,5

х

х

07

Землі рекреаційного призначення

х

х

х

х

07.01

Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення  

0,5

0,5

0,5

0,5

07.02

Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту 

0,5

0,5

х

х

09

Землі лісогосподарського призначення 

х

х

х

х

09.01

Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг  

0,5

0,5

х

х

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення  

0,5

х

х

х

11

Землі промисловості

х

х

х

х

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 

0,5

0,5

х

х

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств 

0,5

0,5

х

х

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, поста-чання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) 

0,5

0,5

0,5

0,5

12

Землі транспорту

х

х

х

х

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту 

0,5

х

0,5

х

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства 

0,5

х

0,5

х

12.06

Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту 

0,5

х

0,5

х

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій 

0,5

х

0,5

х

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту 

0,5

х

0,5

х

13

Землі звязку 

х

х

х

х

13.01

Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій 

0,5

х

0,5

х

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку 

0,5

х

0,5

х

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку 

0,5

х

0,5

х

14

Землі енергетики

х

х

х

х

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій  

0,5

х

0,5

х

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії 

0,5

 

0,5

 

18

Землі загального користування

5

х

7

х

 

 

с.Соболівка

 

Ставки податку
 (% нормативної грошової оцінки)

 

Вид цільового призначення земель 

За земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

 

Код3

 

Назва3

для юридич-них осіб

для фізичних осіб

для юридич-них осіб

для фізичних осіб

1

2

3

4

5

6

01

Землі сільськогосподарського призначення

х

х

х

х

 

Сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища)

Граничні розміри

Граничні розміри

0,3-1%

0,3 - 1 %

0,3-5%

0,3-5%

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (державна та комунальна власність)

(крім державної та комунальної форми власності)

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

 

0,3

0,3 

01.02

Для ведення фермерського господарства 

0,3

0,3

0,3

0,3

01.03

Для ведення особистого селянського господарства 

х

0,3

0,3

0,3

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства 

0,3

х

0,3

х

01.05

Для індивідуального садівництва 

х

1,0

х

1,0

01.06

Для колективного садівництва 

1,0

х

1,0

х

01.07

Для городництва 

0,4

0,4

х

 

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби 

0,4

0,4

0,4

 

01.09

Для дослідних і навчальних цілей 

0,6

х

0,6

х

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві 

0,6

х

0,6

х

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення  

0,5

0,5

0,5

0,5

 

Несільськогосподарські угіддя

Граничні розміри

Граничні розміри

не більше 3 %

Не більше 5%

не більше 12%

(крім держ. та комун власності)

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (державна та комунальна власність)

(крім державної та комунальної форми власності)

0,5

0,5

5

0,5

0,3

 

0,3

0,3 

01.02

Для ведення фермерського господарства 

0,5

0,5

0,5

0,5

01.03

Для ведення особистого селянського господарства 

х

0,3

х

5

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства 

0,5

х

 

х

01.05

Для індивідуального садівництва, якщо на земельних ділянках розміщені садові або дачні будинки (капітальні будівлі)

х

1,0

х

1,0

01.06

Для колективного садівництва 

1,0

х

1,0

х

01.09

Для дослідних і навчальних цілей 

0,5

х

х

х

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві 

0,5

х

х

х

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення  

0,5

0,5

х

х

02

Землі житлової забудови

Граничні розміри

х

х

не більше 3 %

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  

х

1,25

х

х

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 

0,5

0,15

х

х

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів  

х

0,1

х

х

02.06

Для колективного гаражного будівництва 

0,5

х

х

х

02.07

Для іншої житлової забудови  

0,5

0,1

х

х

03

Землі громадської забудови

Граничні розміри

х

х

не більше 3%

 

 

не більше 12%

(крім держ. та комун. власності)

 

 

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування  

0,5

х

х

х

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти 

0,5

х

х

х

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги 

0,5

0,5

х

х

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій 

0,5

0,5

х

х

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування  

0,5

0,5

х

х

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

5,0

5,0

х

х

03.08

Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування 

0,5

0,5

х

х

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ 

0,5

х

х

х

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 

0,5

0,5

х

х

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування 

0,5

0,5

0,5

0,5

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування  

0,5

0,5

х

х

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів МНС

0,5

х

х

х

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови  

0,5

0,5

х

х

07

Землі рекреаційного призначення

х

х

х

х

07.01

Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення  

0,5

0,5

0,5

0,5

07.02

Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту 

0,5

0,5

х

х

09

Землі лісогосподарського призначення 

х

х

х

х

09.01

Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг  

0,5

0,5

х

х

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення  

0,5

х

х

х

11

Землі промисловості

х

х

х

х

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 

0,5

0,5

х

х

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств 

0,5

0,5

х

х

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, поста-чання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) 

0,5

0,5

0,5

0,5

12

Землі транспорту

х

х

х

х

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту 

0,5

х

0,5

х

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства 

0,5

х

0,5

х

12.06

Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту 

0,5

х

0,5

х

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій 

0,5

х

0,5

х

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту 

0,5

х

0,5

х

13

Землі звязку 

х

х

х

х

13.01

Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій 

0,5

х

0,5

х

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку 

0,5

х

0,5

х

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку 

0,5

х

0,5

х

14

Землі енергетики

х

х

х

х

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій  

0,5

х

0,5

х

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії 

0,5

 

0,5

 

18

Землі загального користування

5

х

7

х

 

 

 

4.7. Від сплати земельного податку для фізичних осіб звільняються:

4.7.1. інваліди першої і другої групи;

4.7.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

4.7.3. пенсіонери (за віком);

4.7.4. ветерани війни , учасники бойових дій (та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", в.т. особи,які приймали безпосередню участь в антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей);

4.7.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ( І-ІV категорія)

 

4.8. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 4.7. поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

4.8.1. для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

4.8.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах - не більш як 0,25 гектара, в селищах - не більш як 0,15 гектара, в містах - не більш як 0,10 гектара;

4.8.3. для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

4.8.4. для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

4.8.5. для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

 

4.9. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

 

4.10. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню.

4.10.1. Землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

4.10.2. земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

4.10.3. земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв;

4.10.4. земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

4.10.5 земельні ділянки на яких розташовані сільська рада, будинок культури,  ФАП с. Літочки,  сільський клуб, ФАП  с.Соболівка.

 

4.11. Податковий період для плати за землю.

4.11.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

4.11.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

 

4.12. Порядок обчислення плати за землю

4.12.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

4.12.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію за поточний рік, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій.

4.12.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

4.12.4. За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об'єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

4.12.5.Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

4.12.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

1) у рівних частинах - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

2) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

3) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

4.12.7. Юридична особа зменшує податкові зобов'язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 4.7. за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

 

4.13. Строк сплати плати за землю.

4.13.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

4.13.2. Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

4.13.3. Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

4.13.4. Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за ново відведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

4.13.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

4.13.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

4.13.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

4.13.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

 

 5.Орендна плата.

5.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.

Літочківська сільська рада, яка укладає договори оренди землі, до 1 лютого подає контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформує контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

 

5.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

 

5.3. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

 

5.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

 

5.5. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

5.5.1. не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки;

5.5.2. не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

 

5.6. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

 

5.7. Податковий період застосовується відповідно до вимог пункту 4.11.

 

                          РОЗДІЛ II. Єдиний податок.

1.Платником єдиного податку є суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, що поділяються на такі групи платників:

1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300 000 гривень;

2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

 не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1 500 000 гривень.

Дія цього пункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна, а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи;

3) третя група - фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 20 000 000 гривень;

4) четверта група — сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

2. Не можуть бути платниками єдиного податку першої — третьої груп:

2.1. суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які здійснюють:

1) діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора);

2) обмін іноземної валюти;

3) виробництво,  експорт,  імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);

4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння);

5) видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення;

6) діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України "Про страхування", сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами;

7) діяльність з управління підприємствами;

8) діяльність з надання послуг пошти (крім кур’єрської діяльності) та зв’язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню);

 9) діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

 10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;

2.2. фізичні особи - підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження, діяльність у сфері аудиту;

2.3. фізичні особи - підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів;

2.4. страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;

2.5. суб'єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків;

2.6. представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;

2.7. фізичні та юридичні особи - нерезиденти;

2.8. суб'єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

 

3. Не можуть бути платниками єдиного податку четвертої групи:

3.1. суб’єкти господарювання, у яких понад 50 відсотків доходу, отриманого від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, становить дохід від реалізації декоративних рослин (за винятком зрізаних квітів, вирощених на угіддях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому в користування, та продуктів їх переробки), диких тварин і птахів, хутряних виробів і хутра (крім хутрової сировини);

3.2. суб’єкти господарювання, що провадять діяльність з виробництва підакцизних товарів, крім виноматеріалів виноградних вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції;

3.3. суб’єкт господарювання, який станом на 1 січня базового (звітного) року має податковий борг, за винятком безнадійного податкового боргу, який виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

4. Ставки єдиного податку.

4.1. Ставки єдиного податку для платників першої - другої груп встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі - мінімальна заробітна плата), та третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

4.2. Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільською радою для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку – 10%. відсотків(до 10 відсотків) розміру мінімальної заробітної плати;

2) для другої групи платників єдиного податку – 20 % відсотків (до 20 відсотків) розміру мінімальної заробітної плати.

4.3. Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:

1) 2 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість;

2) 4 відсотки доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі, визначеному підпунктом 2 пункту 4.3.

5. Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої - третьої груп (фізичні особи - підприємці) у розмірі 15 відсотків:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 1, 2 і 3 пункту 1. цього розділу;

2) до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;

3) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій главі;

4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування;

5) до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2 пункту 1 цього розділу.

 

6. Ставки єдиного податку для платників третьої групи (юридичні особи) встановлюються у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 4.3. пункту 4:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпункті 3 пункту 1 цього розділу;

2) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій главі;

3) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

 

7. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.

 

8. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної або міської ради застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений цією статтею для відповідної групи таких платників єдиного податку.

 

9.Для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування):

1) для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди) - 0,45;

2). для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, - 0,27;

3). для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) - 0,27;

4). для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, - 0,09;

5). для земель водного фонду - 1,35;

6). для ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди, - 3.

 

10.Податковий (звітний) період.

10.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп є календарний рік.

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал.

10.2. Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.

Попередній податковий (звітний) рік для новоутворених сільськогосподарських товаровиробників - період з дня державної реєстрації до 31 грудня того ж року.

Податковий (звітний) період для сільськогосподарських товаровиробників, що ліквідуються, - період з початку року до їх фактичного припинення.

 

11. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку

11.1. Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

11.2. Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється контролюючими органами на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.

11.3. Платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

11.4. Сплата єдиного податку платниками першої - третьої груп здійснюється за місцем податкової адреси.

11.5. Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

11.6. Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

11.7. Платники єдиного податку четвертої групи:

11.7.1. самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік;

11.7.2. сплачують податок щоквартально протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, у таких розмірах:

        у I кварталі - 10 відсотків;

у II кварталі - 10 відсотків;

у III кварталі - 50 відсотків;

у IV кварталі - 30 відсотків.

 

                      РОЗДІЛ ІІІ.  Акцизний податок

 

        Встановити акцизний податок з реалізації через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну,та скрапленого газу в розмірі 5 відсотків.

 

                            РОЗДІЛ ІУ. Збір за провадження деяких видів

                                      підприємницької діяльності

1. Платники збору.

1.1. Платниками збору є суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), їх відокремлені підрозділи, які провадять такі види підприємницької діяльності:

а) торгівельна діяльність у пунктах продажу товарів;

б) діяльність з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України;

1.2. Не є платниками збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг такі суб’єкти господарювання:

а) аптеки, що перебувають у державній та комунальній власності;

б) розташовані у селах, селищах і містах районного значення підприємства та організації споживчої кооперації та торгово-виробничі державні підприємства робітничого постачання;

в) фізичні особи - підприємці, які провадять торговельну діяльність у межах ринків усіх форм власності;

г) фізичні особи - підприємці, які здійснюють продаж вирощених в особистому підсобному господарстві, на присадибній, дачній, садовій і городній ділянках продукції рослинництва і тваринництва, свійської худоби та птиці (як у живому вигляді, так і продукції забою в сирому вигляді та у вигляді первинної переробки), продукції власного бджільництва;

ґ) фізичні особи - підприємці, які сплачують державне мито за нотаріальне посвідчення договорів про відчуження власного майна, якщо товари кожної окремої категорії відчужуються не частіше одного разу на календарний рік;

д) суб’єкти господарювання, утворені громадськими організаціями інвалідів, які мають податкові пільги згідно із законодавством та здійснюють торгівлю виключно продовольчими товарами вітчизняного виробництва та продукцією, виготовленою на підприємствах "Українське товариство сліпих", "Українське товариство глухих", а також фізичними особами - інвалідами, зареєстрованими відповідно до закону як підприємці;

е) суб’єкти господарювання, які провадять торговельну діяльність виключно з використанням таких видів товарів вітчизняного виробництва: хліб і хлібобулочні вироби; борошно пшеничне та житнє; сіль, цукор, олія соняшникова і кукурудзяна; молоко і молочна продукція, крім молока і вершків згущених із домішками і без них; продукти дитячого харчування; безалкогольні напої; морозиво; яловичина та свинина; свійська птиця; яйця; риба; ягоди і фрукти; мед та інші продукти бджільництва, бджолоінвентар і засоби захисту бджіл; картопля і плодоовочева продукція; комбікорм для продажу населенню;

є) суб’єкти господарювання, що реалізують продукцію власного виробництва фізичним особам, які перебувають з ними у трудових відносинах, через пункти продажу товарів, вбудовані у виробничі або адміністративні приміщення, що належать такому суб’єкту;

ж) суб’єкти господарювання, які провадять діяльність із закупівлі у населення продукції (заготівельна діяльність), якщо подальша реалізація такої продукції відбувається за розрахунками у безготівковій формі (пункти приймання склотари, макулатури, відходів паперових, картонних і ганчіркових; заготівля сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки);

з) підприємства, установи та організації, які провадять діяльність у торговельно-виробничій сфері (ресторанне господарство), у тому числі навчальних закладах, із обслуговування виключно працівників таких підприємств, установ та організацій, а також учнів і студентів у навчальних закладах.

2. Види діяльності, які провадяться з придбанням пільгового торгового патенту.

2.1. З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням таких товарів (незалежно від країни їх походження):

а) товари повсякденного вжитку, продукти харчування, вироби медичного призначення для індивідуального користування, технічні та інші засоби реабілітації через торговельні установи, утворені з цією метою громадськими організаціями інвалідів;

б) товарів військової атрибутики та повсякденного вжитку для військовослужбовців на території військових частин і військових навчальних закладів;

в) насіння та посадкового матеріалу овочевих, баштанних, кормових та квіткових культур, кормових коренеплодів та картоплі;

г) сірників;

ґ) термометрів та індивідуальних діагностичних приладів.

2.2. З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням таких товарів вітчизняного виробництва:

а) поштові марки, листівки, вітальні листівки і конверти непогашені, ящики, коробки, мішки, сумки та інша тара, виготовлена з дерева, паперу та картону, яка використовується для поштових відправлень підприємствами, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі транспорту та зв’язку, і фурнітура до них;

б) товари народних промислів, крім антикварних та тих, що становлять культурну цінність згідно з переліком, затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері культури;

в) готові лікарські засоби (лікарські препарати, ліки, медикаменти, предмети догляду, перев’язувальні матеріали та інше медичне приладдя), вітаміни для населення, тампони, інші види санітарно-гігієнічних виробів із целюлози або її замінників, ветеринарні препарати, вироби медичного призначення для індивідуального користування інвалідами, технічні та інші засоби реабілітації інвалідів;

г) зубні паста та порошки, косметичні серветки, дитячі пелюшки, папір туалетний, мило господарське;

ґ) вугілля, вугільні брикети, паливо пічне побутове, гаc освітлювальний, торф паливний кусковий, торф’яні брикети і дрова для продажу населенню, газ скраплений у балонах, що реалізується населенню за місцем проживання для використання у житлових та/або нежитлових приміщеннях;

д) проїзні квитки;

е) зошити.

2.3. З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням періодичних видань друкованих засобів масової інформації вітчизняного виробництва, що мають реєстраційні свідоцтва, видані в установленому порядку, а також книг, брошур, альбомів, нотних видань, буклетів, плакатів, картографічної продукції, що видаються юридичними особами - резидентами України.

При здійсненні продажу товарів, зазначених у абзаці першому цього підпункту, платники збору можуть одночасно здійснювати продаж супутньої продукції (незалежно від країни їх походження): ручки, олівці, інструменти для креслення, пензлі, мастихіни, мольберти, фарби, лаки, розчинники та закріплювачі для малювання та живопису, полотна, багети, рамки та підрамники для картин, швидкозшивачі, інші канцелярські прилади та конторське приладдя, крім виготовлених з дорогоцінних і напівдорогоцінних металів.

 

3. Ставки збору.

3.1. За провадження торговельної діяльності (крім провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом із застосуванням пістолетних паливно-роздавальних колонок на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах) та діяльності з надання платних послуг -  0,1 розміру мінімальної заробітної плати.

3.2. За провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту - 0,05 розміру мінімальної заробітної плати щорічно.

3.3. За провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту за один день - 0,02 розміру мінімальної заробітної плати.

3.4. Ставки збору округляються наступним чином - менш як 50 копійок відкидається, а 50 копійок і більше округляється до однієї гривні.

 

4. Порядок придбання торгового патенту.

4.1. Для провадження передбачених цим Рішенням видів підприємницької діяльності суб’єкт господарювання подає до органу державної податкової служби за місцем сплати збору заявку на придбання торгового патенту, яка повинна містити такі відомості:

а) найменування суб’єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) та прізвище, ім’я, по батькові суб’єкта господарювання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи);

б) юридична адреса (місцезнаходження) суб’єкта господарювання, а у разі якщо патент придбається для відокремленого підрозділу, - місцезнаходження такого відокремленого підрозділу згідно з документом, що засвідчує право власності (оренди);

в) вид підприємницької діяльності, для провадження якої придбається торговий патент;

г) вид торгового патенту;

ґ) найменування документа про повну або часткову сплату збору;

д) назва та фактична адреса (місцезнаходження) пункту продажу товарів, пункту з надання платних послуг, пункту обміну іноземної валюти, грального місця, позначення "виїзна торгівля";

е) назва, дата, номер документа, що засвідчує право власності (оренди);

є) період, на який придбається торговий патент.

Підставою для придбання торгового патенту є заявка, оформлена відповідно до цього Рішення.

4.2. Відомості, наведені в поданій податковому органу суб’єктом господарювання заявці, звіряються з оригіналами або нотаріально посвідченими копіями документів, на підставі яких заповнена така заявка.

Звірка відомостей, наведених в поданій податковому органу суб’єктом господарювання заявці, здійснюється в момент подання такої заявки. Оригінали або нотаріально посвідчені копії документів, пред’явлені суб’єктом господарювання на звірку, в органі державної податкової служби не залишаються.

У разі невідповідності відомостей, наведених у поданій суб’єктом господарювання заявці, документам, на підставі яких заповнена така заявка, або невнесення до заявки усіх необхідних відомостей, орган державної податкової служби має право відмовити у видачі торгового патенту суб’єкту господарювання.

4.3. Торговий патент видається особисто фізичній
особі - підприємцю або особі, уповноваженій юридичною особою, під підпис у триденний термін з дня подання заявки. Датою придбання торгового патенту є зазначена в ньому дата.

4.4. Бланк торгового патенту є документом суворого обліку.

У разі втрати або зіпсування торгового патенту платнику збору видається дублікат торгового патенту в порядку, установленому цим пунктом.

4.5. Для провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних послуг та діяльності з торгівлі валютними цінностями для кожного відокремленого підрозділу, який не є платником податку на прибуток, торгові патенти придбаються суб’єктами господарювання за місцем реєстрації такого відокремленого підрозділу.

4.6. Для провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних послуг та діяльності з торгівлі валютними цінностями торгові патенти придбаються окремо для кожного пункту продажу товарів, пункту з надання платних послуг, пункту обміну іноземної валюти.

4.7. У разі проведення ярмарків, виставок-продажів та інших короткотермінових заходів, пов’язаних з демонстрацією та продажем товарів, суб’єкт господарювання придбає короткотерміновий торговий патент.

Кількість короткотермінових патентів не повинна перевищувати кількості календарних днів року. 

4.8. Для здійснення діяльності у сфері розваг торговий патент придбається для кожного окремого грального місця. Якщо окреме гральне місце має декілька незалежних гральних місць, торговий патент придбається окремо для кожного з них.

4.9. Форма торгового патенту та порядок його заповнення встановлюються центральним органом державної податкової служби.

 

5. Порядок та строки сплати збору.

5.1. Сплата збору здійснюється платниками, які:

а) провадять торговельну діяльність або надають платні послуги (крім пересувної торговельної мережі) - за місцезнаходженням пункту продажу товарів або пункту з надання платних послуг;

б) здійснюють торгівлю валютними цінностями - за місцезнаходженням пункту обміну іноземної валюти;

в) здійснюють діяльність у сфері розваг - за місцезнаходженням пункту надання послуг у сфері розваг;

г) здійснюють торгівлю через пересувну торговельну мережу - за місцем реєстрації таких платників;

ґ) здійснюють торгівлю на ярмарках, виставках-продажах та інших короткотермінових заходах, пов’язаних з демонстрацією та продажем товарів,  - за місцем провадження такої діяльності.

 

5.2. Строки сплати збору:

а) за провадження торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту - не пізніш як за один календарний день до початку провадження такої діяльності;

б) за провадження торговельної діяльності (крім торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту), діяльності з надання платних послуг, здійснення торгівлі валютними цінностями - щомісяця не пізніше 15 числа, який передує звітному місяцю;

в) за здійснення діяльності у сфері розваг - щоквартально не пізніше 15 числа місяця, який передує звітному кварталу.

5.3. Під час придбання торгового патенту суб’єкт господарювання вносить суму збору за один місяць (квартал). На суму збору, сплачену під час придбання торгового патенту, зменшується сума збору, яка підлягає внесенню в останній місяць (квартал) його дії.

5.4. Платники збору можуть здійснити сплату збору авансовим внеском до кінця календарного року.

5.5. Суми збору, не сплачені в установлені строки, вважаються податковим боргом і стягуються до бюджету згідно з положеннями  Податкового кодексу України.

6. Порядок використання торгового патенту:

6.1. Оригінал торгового патенту повинен бути розміщений:  на фронтальній вітрині магазину, а за її відсутності - біля реєстратора розрахункових операцій;

на фронтальній вітрині малої архітектурної форми;

    на табличці в автомагазинах, на розвозках та інших видах пересувної торговельної мережі, а також на лотках, прилавках та інших видах торговельних точок, відкритих у відведених для торговельної діяльності місцях.

6.2. Торговий патент повинен бути відкритий та доступний для огляду.

6.3. Для запобігання пошкодженню торгового патенту (вигорання на сонці, псування внаслідок затікання дощової води, псування сторонніми особами тощо) дозволяється розміщувати нотаріально засвідчені копії торгових патентів у визначених цією частиною місцях. При цьому оригінал такого патенту повинен зберігатися у відповідальної особи суб’єкта господарювання або відповідальної особи відокремленого підрозділу, яка зобов’язана надавати його для огляду уповноваженим законом особам.

6.4. Торговий патент діє на території, на яку поширюються повноваження органу, який здійснив реєстрацію суб’єкта господарювання, або за місцезнаходженням відокремленого підрозділу.

6.5. Передача торгового патенту іншому суб’єкту господарювання або іншому відокремленому підрозділу такого суб’єкта не дозволяється.

6.6. Торговий патент, виданий для провадження торговельної діяльності з використанням пересувної торговельної мережі (автомагазини, розвозки тощо), діє на території України.

7. Строк дії торгового патенту.

7.1. Торговий і пільговий патент, крім короткотермінового торгового патенту та торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг -
60 календарних місяців.

7.2. Короткотерміновий торговий патент - від одного до п’ятнадцяти календарних днів.

7.3. Торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг - вісім календарних кварталів.

7.4. У разі невнесення суб’єктом господарювання збору у встановлений цим Рішенням строк, дія такого патенту анулюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулося таке порушення.

7.5. Суб’єкт господарювання, що припинив діяльність, яка відповідно до цього Рішення підлягає патентуванню, до 15 числа місяця, що передує звітному, письмово повідомляє про це  органу державної податкової служби Броварського району. При цьому торговий патент підлягає поверненню органу державної податкової служби Броварського району, який його видав, а суб’єкту господарювання повертається надмірно сплачена сума збору.

 Секретар  сільської ради                                                        Г.Трубенок

 

  


 

 

 

 

 

 

 

 


Повідомлення про оприлюднення проекту рішення

опубліковано 11 лип. 2013 р., 06:51 Секретар сільради

Літочківська сільська рада


ПОВІДОМЛЕННЯ


Про оприлюднення проекту рішення Літочківської сільської радиВідповідно до статей 9,13 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" № 1160-ІV від 11.09.2003р., керуючись Законом України "про місце самоврядування в Україні"та з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, виконавчий комітет Літочківської сільської ради повідомляє про оприлюднення проектів рішень Літочківської сільської ради:1."Про встановлення місцевих податків та зборів".

мета даного проекту рішення – установлення платників збору, видів діяльності, які провадяться з придбання торгового патенту, порядку отримання торгових патентів, сплати збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності.

Розробником цих документів виступає виконавчий комітет Літочківської сільської ради, до якого просимо письмово надсилати пропозиції та зауваження за поштовою адресою: 07410, с. Літочки, вул. Червоноармійська, 18-а тел. 2-43-87

Проекти рішень та аналіз впливу регуляторного акта буду розміщено на сайті Броварських районної ради та районної державної адміністрації__________________________________

Зауваження від юридичних осіб, їх об'єднань прийматимуться протягом місяця з дня оприлюднення проектів рішень.

В.М. Кириченко - секретар ради.
-

Аналіз регуляторного впливу

рішення Літочківської сільської ради "Про встановлення місцевих зборів"Аналіз регуляторного впливу підготовлений відповідно до Законів України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", "про місцеве самоврядування в Україні", "Методики проведення аналізу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України" від 11 березня 2004 року № 308.


1. Опис проблеми

У зв'язку прийняття Податкового кодексу України, який набув чинності 01.01.2011 р, на виконання п.5 розділу ХІХ 2Прикінцеві положення, Літочківській сільській раді необхідно забезпечити прийняття рішення щодо встановлення місцевих зборів в межах ставок, установлених пп..267.3.1 вищезазначеного Кодексу.

2. Мета та завдання регулювання

метою прийняття Літочківською сільською радою даного регуляторного акта є:

-забезпечення відповідних надходжень до сільського бюджету;

-забезпечення вимог діючого законодавства щодо місцевих зборів;

-відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов'язаних зі справляння обов'язкового місцевого збору. Завданням запропонованого проекту рішення є:

- встановлення розмірів ставки збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг у с. Літочки.


3.Альтернативні способи досягнення цілі

Альтернативний спосіб вирішення проблеми відсутній.

правове регулювання ґрунтується на загальнообов'язковості рішення сільської ради для виконання на території населених пунктів, що передбачено Податковим кодексом України та Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".


4.Опис механізму і заходів, які забезпечують розв'язання визначених проблем шляхом прийняття регуляторного акта

Згідно зі ст.7,10,12,267, п.5 розділу ХІХ податкового кодексу України, ст. 26 закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" місцевим радам надано право самостійного встановлення розміру ставок місцевого обов'язкового збору – збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг.

Вирішення проблеми. зазначеної у п.1 цього аналізу. повинно здійснюватися шляхом прийняття рішення Літочківської сільської ради "Про встановлення місцевих зборів"

Розробка вищезазначеного проекту рішення здійснювалась за принципами:

-доцільності.

-адекватності,

-прозорості,

ефективності,

-передбачуваності,

- збалансованості.


5.Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

Прийняття зазначеного регуляторного акта повністю забезпечує досягнення цілей, передбачених п.2 цього аналізу.

запропонований проект акту розроблено у відповідності до вимог діючого законодавства. що регламентує розмір ставок збору у селах Літочки, Соболівка. Він максимально відповідає вимогам часу. стану та тим умовами, що склалися к селах і потребує затвердження Літоківською сільською радою.

В разі необхідності сільська рада матиме змогу вносити зміни та доповнення до даного проекту у відповідності до діючого законодавства та конкретних обставин.

Можливої шкоди від дії наслідків акта не передбачається.


6. Очікувані результати дії акта


У процесі практичної реалізації зазначеного рішення забезпечується наступне:

таблиця вигод і витрат


Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Органи місцевого

самоврядування

Забезпечення надходжень до

сільського бюджету

Процедура розробки регуляторного акта (витрати робочого часу спеціалістів, пов'язані з підготування регуляторного акта)

Суб'єкти підприємницької діяльності

Гарантоване забезпечення належними умовами для забезпечення життєдіяльності сіл

Сплата збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послугу селах Літочки, Соболівка.


7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта

Термін дії запропонованого регуляторного акта не обмежено в часі, оскільки його прийняття є загальнообов'язковим до застосування на території сільської ради та діє на широке коло суб'єктів господарювання (юридичних та фізичних осіб - підприємців), їх відокремлених підрозділів, які отримують в установленому порядку торгові патенти.

рішення діятиме до змін в чинному законодавстві, до прийняття нового рішення або внесення змін в дане.


8. Показники результативності регуляторного акта

Цільова група:

суб'єкти господарювання (юридичні та фізичні особи- підприємці), їх відокремлені підрозділи, які отримують в установленому порядку торгові патенти.


Показники результативності:

Кількісні показники результативності акта- розмір надходжень від слати до сільського бюджету

Якісні показники результативності акта – збільшення видатків на соціальну сферу від надходжень до бюджету сільської ради.


9. Заходи з відстеження результативності акта


Оцінка ефективності регуляторного акта буде здійснюватись за допомогою проведення базового та періодичного відстеження результативності регуляторного акта. відстеження результативності регуляторного акта здійснюється відділом з питань економіки, фінансів та бухгалтерського обліку сільської ради у встановленому законодавством порядку за кількісними та якісними показниками.

 
                                                  проект

Літочківська сільська рада


РІШЕННЯ

" Про встановлення місцевих зборів "


від___________ №________

Заслухавши інформацію сільського голови, керуючись ст. 143 Конституції України та відповідно до пункту 8.3.ст.ст.8, 10 пункту 12.3,12.4, 12.5, ст.12, ст.ст. 266, 267, 268, пункту 5 розділу ХІХ "Прикінцеві положення" Податкового кодексу України, ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада в и р і ш и л а :


1. Встановити збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності згідно з додатком № 1 до цього рішення.

- за провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту за один день-0,02 розміру мінімальної заробітної плати.

2.До отримання в податковому органі торгових патентів, у тому числі пільгових і короткотермінових, сплата збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності здійснюється за ставками, встановленими у додатку 1 до цього рішення.

3. Виконавчому комітету Літочківської сільської ради забезпечити направлення в установленому порядку копії цього рішення із додатком до органу державної податкової служби Броварського району.

4. Визнати таким, що втратило свою чинність, рішення № 71-8-6 від 15.09.2011.


Сільський голова О.В.ДасікСообщение без заголовка

опубліковано 5 лип. 2012 р., 11:25 Секретар сільради   [ оновлено 5 лип. 2012 р., 11:25 користувачем Адміністратор домена ]

                                                                        

                             Літочківська сільська рада

              Броварського  району  Київської області

 

                                 Р І Ш Е Н Н Я

     " Про надання щорічної відпустки

      сільському голові Дасіку О.В."

 

     Враховуючи заяву сільського голови Дасіка Олега Васильовича про надання йому щорічної відпустки, керуючись ст..35 Закону України " Про службу в органах місцевого самоврядування", " Регламентом роботи Літочківської сільської ради" сільська рада в и р і ш и л а:

1.Надати сільському голові Дасіку Олегу Васильовичу щорічну основну відпустку за пророблений період з 18.04.2011 р. по 17.04.2012р. тривалістю 30 календарних днів з 18.06.2012 р. по 18.07.2012 р. та додаткову відпустку

згідно ст.15 Закону України " Про службу в органах місцевого самоврядування" тривалістю 5 календарних днів з 19.07.2012 р. по 24.07.2012р.

2.Обов'язки сільського голови на період його відпустки покласти на секретаря сільської ради Кириченко Валентину Миколаївну.

3.Надати матеріальну допомогу в розмірі середньомісячної заробітної плати.

 

Сільський голова                                                        О.В.Дасік

Літочки

07 червня 2012 року

№ 139 -15- 6

 

                        Літочківська сільська рада

                  Броварського району   Київської області

       

                                      Р І Ш Е Н Н Я

 

 "Про надання  дозволу на розробку проекту землеустрою

 щодо відведення  у власність земельної ділянки"

 

          Керуючись п.34 ст.26 Закону України "Про органи місцевого самоврядування в Україні", Постановою КМУ № 77 від 26.05.2004 року "Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок", ст.19,22,25,29,50 Закону України "Про землеустрій",

ст.40,118, 121 Земельного кодексу України, враховуючи заяви громадян Літочківська сільська рада Броварського району Київської області

 в и р і ш и л а :

 

  1.Надати дозвіл  гр. України   на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, будівництва магазину та  ведення особистого селянського господарства    в адмінмежах Літочківської сільської ради Броварського району Київської області (згідно з додатком).

        2.Рекомендувати громадянам замовити розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в осіб, які мають відповідні дозволи (ліцензії) на виконання землевпорядно-геодезичних видів робіт.

        3.Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок в законодавчо визначеному порядку подати комісії з розгляду питань, пов'язаних з погодженням документації із землеустрою.

 

        Сільський  голова                                         О.В.Дасік

с.Літочки

07 червня  2012 року

№ 140- 15- 6

 

                       Літочківська сільська рада

                Броварського району Київської області

                           Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

        Про передачу земельних ділянок у власність

             

             Розглянувши, виготовлені ТОВ "Укргеоземпроект", ТОВ "ЗемЮРКонсалтинг" та "ФОП Іващенко Тетяна Володимирівна  проекти землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки громадян, керуючись ст.ст.12,118,121 Земельного кодексу України та п.34 ч.1ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада    в и р і ш и л а :          

 

1. Затвердити, виготовлені  ТОВ "Укргеоземпроект", ТОВ "ЗемЮРКонсалтинг" та "ФОП Іващенко Тетяна Володимирівна" , проекти землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки, які були надані для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, ведення особистого селянського господарства    в адмінмежах Літочківської сільської ради в с. Літочки, Соболівка  Броварського району Київської області ( згідно з додатком).

2. Передати у  власність земельні ділянки  для будівництва та обслуговування господарських будівель і споруд  гр. України в адмінмежах Літочківської сільської ради селі Літочки, Соболівка  Броварського району Київської області.

3. Землевпорядній службі внести зміни до земельно-кадастрової документації.

Сільський голова                                    О.В.Дасік

с. Літочки

07 червня 2012 року

№ 141-15-6

 

 

                              Літочківська  сільська рада

                    Броварського району Київської області

 

                                       РІШЕННЯ

 

Про надання згоди на реконструкцію

та оздоблення природного джерела

 

          Розглянувши лист Київської обласної громадської організації "Наше майбутнє" про надання згоди на реконструкцію та оздоблення природного джерела та заслухавши інформацію сільського голови Дасіка О.В., керуючись ст.26, ст.26, 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.113 Земельного Кодексу  України, сільська рада в и р і ш и л а :

 

1.       Надати  Київській обласній громадській організації "Наше майбутнє" згоду на реконструкцію та оздоблення природного джерела, розташованого в с. Літочки.

2.       Дані роботи проводити за рахунок громадської організації.

3.       Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

        Сільський  голова                                О.В.Дасік

с. Літочки

07 червня 2012 року

№ 145-15-6

                                 Літочківська сільська рада

                            Броварського району Київської області

                                      Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

                         Про надання дозволу на зміну цільового

                              призначення земельної  ділянки

 

 

           Розглянувши заяву гр.України директора ТОВ "Десна-Агро" Стільця Михайла Петровича про надання дозволу на зміну цільового призначення земельної  ділянки, керуючись ст.20 Земельного кодексу України та ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада в и р і ш и л а :

 

                                     

         

         1. Надати дозвіл  гр.України  Стрільцю Михайлу Петровичу  на зміну цільового призначення земельної ділянки площею 2,4290 га, що розташована в селі Літочки  по вул. Червоноармійська  і належить йому на підставі  державного акту на право власності на землю серії  ЯЖ № 333210 зареєстрованого 11.03.2008р.  із земельної ділянки для обслуговування господарських будівель і споруд   на земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.

      2.Проект відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється, складається державною або іншою землевпорядною організацією, яка має відповідну ліцензію на замовлення власника земельної ділянки.

         Сільський голова                                        О.В.Дасік

с.Літочки

07 червня 2012 року

№ 144- 15 - 6


Сообщение без заголовка

опубліковано 7 трав. 2012 р., 22:52 Секретар сільради   [ оновлено 7 трав. 2012 р., 22:52 користувачем Адміністратор домена ]

                                Літочківська сільська рада

                  Броварського району  Київської області

 

 

                                    Р І Ш Е Н Н Я

 

 

         Про заходи з нагоди  святкування

         67-річниці Дня Перемоги.

 

 

            Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови Дасіка Олега Васильовича про заходи з нагоди  святкування Дня Перемоги на території Літочківської сільської ради, керуючись ст..26 Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада

 

                                         В И Р І Ш И Л А :

 

 

        1.Інформацію сільського голови Дасіка Олега Васильовича про заходи з

           нагоди  святкування 67-річниці Дня Перемоги прийняти до відома.

 

       2.Реалізувати всі заплановані заходи до Дня Перемоги (додаються).

 

             Сільський  голова                                                О.В.Дасік

 

 

с. Літочки

24 квітня 2012 року

№ 130-14-6

 

                                                                                 Додаток 1

                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                        рішення сесії 14- 6  скликання

                                                                        від " 24 "  квітня 2012року № 130

 

                                         ЗАХОДИ

 

            з нагоди святкування 67-річниці Дня Перемоги

1.Провести упорядкування біля пам'ятника загиблим воїнам, меморіального   комплексу, на кладовищах.

2.Закупити вітальні листівки та привітати всіх сільських ветеранів, учасників

   бойових дій та учасників війни.

3.Облаштувати квітники біля пам'ятника загиблим воїнам, меморіального    комплексу.

4.Закупити вінки для покладання біля пам'ятника та меморіального комплексу.

5.Провести урочистий мітинг та святковий концерт.

6.Вшанувати ветеранів матеріальною допомогою.

7.Влаштувати святковий обід для ветеранів.

 

   Секретар                                      В.М.Кириченко

 

 

                                   Літочківська сільська рада

                             Броварського району Київської області

 

                                         Р   І   Ш  Е  Н  Н  Я

 

                 Про уточнення бюджету Літочківської

                 сільської ради на 2012 рік

 

 

           Розглянувши пропозиції головного бухгалтера та відповідно до п.23 частини 1 ст.26  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", частини 9 ст.75 ст.ст.76,77 Бюджетного  кодексу України, Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік", сільська рада в и р і ш и л а :

 

        Направити вільні лишки в сумі 89900грн.

 

    КФК-010116                       КЕКВ- 1111-41700грн.

                                                               1120-15200грн.

                                                              1165-200грн.

   КФК-110201                       КЕКВ- 1111- 9300грн.    

                                                              1120- 3400грн

                                                              1165- 200грн.

  КФК-110204                         КЕКВ-1111- 13700грн.

                                                              1120 - 5000грн.

                                                              1163-  1000грн.

                                                              1165-  200грн.

                                                                          

 Сільський  голова                              О.В.Дасік

 Головний бухгалтер                           Пез Т.І.

 

 

с. Літочки

24 квітня 2012 року

№ 131-14-6

                                 Літочківська сільська рада

                      Броварського  району Київської області

 

                                       Р І Ш Е Н Н Я

 

 

"Про пролонгацію терміну дії договору оренди земельної ділянки

між Літочківською сільською радою та ТОВ "Ініціатива Плюс"

 

 

        Розглянувши лист ТОВ "Ініціатива Плюс" та заслухавши інформацію сільського голови Дасіка Олега Васильовича  про пролонгацію терміну дії договору оренди земельної ділянки від 05.04.2007 року між Літочківською сільською радою та ТОВ "ініціатива Плюс", керуючись Законом України "Про оренду землі", Законом України "Про плату за землю" та ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада 

в и р і ш и л а :

 

  1. Інформацію сільського голови стосовно пролонгації терміну дії договору

     оренди земельної ділянки між Літочківською сільською радою та ТОВ

     "Ініціатива Плюс" прийняти до відома.

 

2.     Продовжити термін дії договору  оренди між Літочківською сільською

     радою та ТОВ "Ініціатива Плюс" терміном на 6 (шість ) місяців з

    24.04.2012р  по 24.10.2012рр.

               Сільський  голова                               О.В.Дасік

    с. Літочки

  24 квітня 2012 року

  № 132-14-6

 

 

                                 Літочківська сільська рада

                      Броварського  району Київської області

 

                                       Р І Ш Е Н Н Я

 

 

"Про внесення зміни орендної плати та доповнення її

 до договору оренди земельної ділянки від 28.04.2007 року

між Літочківською сільською радою та СПД Рижков О.В."

 

 

        Розглянувши лист СПД Рижков О.В." щодо внесення зміни орендної плати та доповнення її до договору оренди земельної ділянки від 28.04.2007 року між Літочківською сільською радою та СПД" Рижков О.В.", керуючись Законом України "Про оренду землі", Законом України "Про плату за землю" та ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада  в и р і ш и л а :

 

1.Змінити п.4, п.8, 9 договору оренди земельної ділянки від 28.04. 2007 року, виклавши п.4,8,9 в наступній редакції:

 п.4 договору:- "п.4. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, згідно  витягу № 265 від 15.02.2012 року Управління Держкомзему у Броварському районі площею 0,60 га становить: 376 920 грн.00 коп. (триста сімдесят шість тисяч дев'ятсот двадцять гривень 00 копійок)";

п.8,9 договору:- "п.8, 9 Річна орендна плата вноситься орендарем у грошовій 

формі у розмірі 6 (шість) відсотків від нормативної грошової оцінки, що складає: 22615 грн. 20 коп. за рік ( двадцять дві тисячі шістсот п'ятнадцять гривень 20 копійок без  ПДВ на рахунок Літочківської сільської ради.";

 Орендна плата вноситься один раз на місяць до 15    числа наступного за звітним місяця у розмірі 1884 грн.60 коп.( одна тисяча вісімсот вісімдесят гривень 60 копійок) без ПДВ в безготівковому порядку на

рахунок Літочківської сільської ради."

 

2.Інші умови даного договору залишаються без змін.

 

3.Це рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.

 

    Сільський  голова                                  О.В.Дасік

 

с. Літочки

24 квітня  2012 року

№ 133-14-6

                             Літочківська сільська рада

                  Броварського району   Київської області

       

                                                 

                                   Р І Ш Е Н Н Я

 

 "Про надання  дозволу на розробку проекту землеустрою

 щодо відведення  у власність земельної ділянки"

 

          Керуючись п.34 ст.26 Закону України "Про органи місцевого самоврядування в Україні", Постановою КМУ № 77 від 26.05.2004 року "Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок", ст.19,22,25,29,50 Закону України "Про землеустрій",

ст.40,118, 121 Земельного кодексу України, враховуючи заяви громадян Літочківська сільська рада Броварського району Київської області

 в и р і ш и л а :

 

          1.Надати дозвіл  гр. України   на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства   в адмінмежах Літочківської сільської ради Броварського району Київської області (згідно з додатком).

        2.Рекомендувати громадянам замовити розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в осіб, які мають відповідні дозволи (ліцензії) на виконання землевпорядно-геодезичних видів робіт.

        3.Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок в законодавчо визначеному порядку подати комісії з розгляду питань, пов'язаних з погодженням документації із землеустрою.

 

        Сільський  голова                                         О.В.Дасік

         

 

с.Літочки

24 квітня  2012 року

№ 134- 14- 6

 

 

 

 

 

 

                             Літочківська сільська рада

                Броварського району Київської області

 

                                  Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

     

               Про передачу земельних ділянок у   власність

              

             Розглянувши, виготовлену Фізична особа підприємець Іващенко Тетяна Володимирівна та ТОВ "Укргеоземпроект" технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки громадянам, керуючись ст.ст.12,118,121 Земельного кодексу України та п.34 ч.1ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада              

                                                 В И Р І Ш И Л А :

 

 1. Затвердити виготовлену   Фізична особа підприємець Іващенко Тетяна Володимирівна технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки для  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства   за рахунок земель, які перебувають у  постійному  користуванні гр. України Тарасенко Володимира Дмитровича та Вакула Павла Михайловича

 2. Передати безкоштовно у  власність земельні ділянки гр. України Тарасенко Володимиру Дмитровичу та  Вакула Павлу Михайловичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства в селі Літочки, Соболівка.

 

               П.І.Б

Адреса зем.ділянки

ОЖБ

ОСГ

1

Тарасенко Володимир Дмитрович

с.Літочки

вул.Червоноармійська,13

0,2500 га

  ---

   

2

Вакула Павло Михайлович

Соболівка вул.Ватутіна

0,2500 га

0,4200 га

 

3.Просити Фізична особа підприємець Іващенко Тетяна Володимирівна та ТОВ "Укргеоземпроект" виготовити державний акт на право  власності на земельні ділянки гр. України Тарасенко Володимира Дмитровича та Вакула Павла Михайловича.

 

 

                     Сільський голова                                    О.В.Дасік

 

 

с.Літочки

24 квітня  2012року

№ 136-14- 6

 

 

Сообщение без заголовка

опубліковано 7 трав. 2012 р., 22:45 Секретар сільради   [ оновлено 7 трав. 2012 р., 22:45 користувачем Адміністратор домена ]

                                Літочківська сільська рада

                  Броварського району  Київської області

 

 

                                    Р І Ш Е Н Н Я

 

 

         Про заходи з нагоди  святкування

         67-річниці Дня Перемоги.

 

 

            Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови Дасіка Олега Васильовича про заходи з нагоди  святкування Дня Перемоги на території Літочківської сільської ради, керуючись ст..26 Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада

 

                                         В И Р І Ш И Л А :

 

 

        1.Інформацію сільського голови Дасіка Олега Васильовича про заходи з

           нагоди  святкування 67-річниці Дня Перемоги прийняти до відома.

 

       2.Реалізувати всі заплановані заходи до Дня Перемоги (додаються).

 

             Сільський  голова                                                О.В.Дасік

 

 

с. Літочки

24 квітня 2012 року

№ 130-14-6

 

                                                                                 Додаток 1

                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                        рішення сесії 14- 6  скликання

                                                                        від " 24 "  квітня 2012року № 130

 

                                         ЗАХОДИ

 

            з нагоди святкування 67-річниці Дня Перемоги

1.Провести упорядкування біля пам'ятника загиблим воїнам, меморіального   комплексу, на кладовищах.

2.Закупити вітальні листівки та привітати всіх сільських ветеранів, учасників

   бойових дій та учасників війни.

3.Облаштувати квітники біля пам'ятника загиблим воїнам, меморіального    комплексу.

4.Закупити вінки для покладання біля пам'ятника та меморіального комплексу.

5.Провести урочистий мітинг та святковий концерт.

6.Вшанувати ветеранів матеріальною допомогою.

7.Влаштувати святковий обід для ветеранів.

 

   Секретар                                      В.М.Кириченко

 

 

                                   Літочківська сільська рада

                             Броварського району Київської області

 

                                         Р   І   Ш  Е  Н  Н  Я

 

                 Про уточнення бюджету Літочківської

                 сільської ради на 2012 рік

 

 

           Розглянувши пропозиції головного бухгалтера та відповідно до п.23 частини 1 ст.26  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", частини 9 ст.75 ст.ст.76,77 Бюджетного  кодексу України, Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік", сільська рада в и р і ш и л а :

 

        Направити вільні лишки в сумі 89900грн.

 

    КФК-010116                       КЕКВ- 1111-41700грн.

                                                               1120-15200грн.

                                                              1165-200грн.

   КФК-110201                       КЕКВ- 1111- 9300грн.    

                                                              1120- 3400грн

                                                              1165- 200грн.

  КФК-110204                         КЕКВ-1111- 13700грн.

                                                              1120 - 5000грн.

                                                              1163-  1000грн.

                                                              1165-  200грн.

                                                                          

 Сільський  голова                              О.В.Дасік

 Головний бухгалтер                           Пез Т.І.

 

 

с. Літочки

24 квітня 2012 року

№ 131-14-6

                                 Літочківська сільська рада

                      Броварського  району Київської області

 

                                       Р І Ш Е Н Н Я

 

 

"Про пролонгацію терміну дії договору оренди земельної ділянки

між Літочківською сільською радою та ТОВ "Ініціатива Плюс"

 

 

        Розглянувши лист ТОВ "Ініціатива Плюс" та заслухавши інформацію сільського голови Дасіка Олега Васильовича  про пролонгацію терміну дії договору оренди земельної ділянки від 05.04.2007 року між Літочківською сільською радою та ТОВ "ініціатива Плюс", керуючись Законом України "Про оренду землі", Законом України "Про плату за землю" та ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада 

в и р і ш и л а :

 

  1. Інформацію сільського голови стосовно пролонгації терміну дії договору

     оренди земельної ділянки між Літочківською сільською радою та ТОВ

     "Ініціатива Плюс" прийняти до відома.

 

2.     Продовжити термін дії договору  оренди між Літочківською сільською

     радою та ТОВ "Ініціатива Плюс" терміном на 6 (шість ) місяців з

    24.04.2012р  по 24.10.2012рр.

               Сільський  голова                               О.В.Дасік

    с. Літочки

  24 квітня 2012 року

  № 132-14-6

 

 

                                 Літочківська сільська рада

                      Броварського  району Київської області

 

                                       Р І Ш Е Н Н Я

 

 

"Про внесення зміни орендної плати та доповнення її

 до договору оренди земельної ділянки від 28.04.2007 року

між Літочківською сільською радою та СПД Рижков О.В."

 

 

        Розглянувши лист СПД Рижков О.В." щодо внесення зміни орендної плати та доповнення її до договору оренди земельної ділянки від 28.04.2007 року між Літочківською сільською радою та СПД" Рижков О.В.", керуючись Законом України "Про оренду землі", Законом України "Про плату за землю" та ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада  в и р і ш и л а :

 

1.Змінити п.4, п.8, 9 договору оренди земельної ділянки від 28.04. 2007 року, виклавши п.4,8,9 в наступній редакції:

 п.4 договору:- "п.4. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, згідно  витягу № 265 від 15.02.2012 року Управління Держкомзему у Броварському районі площею 0,60 га становить: 376 920 грн.00 коп. (триста сімдесят шість тисяч дев'ятсот двадцять гривень 00 копійок)";

п.8,9 договору:- "п.8, 9 Річна орендна плата вноситься орендарем у грошовій 

формі у розмірі 6 (шість) відсотків від нормативної грошової оцінки, що складає: 22615 грн. 20 коп. за рік ( двадцять дві тисячі шістсот п'ятнадцять гривень 20 копійок без  ПДВ на рахунок Літочківської сільської ради.";

 Орендна плата вноситься один раз на місяць до 15    числа наступного за звітним місяця у розмірі 1884 грн.60 коп.( одна тисяча вісімсот вісімдесят гривень 60 копійок) без ПДВ в безготівковому порядку на

рахунок Літочківської сільської ради."

 

2.Інші умови даного договору залишаються без змін.

 

3.Це рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.

 

    Сільський  голова                                  О.В.Дасік

 

с. Літочки

24 квітня  2012 року

№ 133-14-6

                             Літочківська сільська рада

                  Броварського району   Київської області

       

                                                 

                                   Р І Ш Е Н Н Я

 

 "Про надання  дозволу на розробку проекту землеустрою

 щодо відведення  у власність земельної ділянки"

 

          Керуючись п.34 ст.26 Закону України "Про органи місцевого самоврядування в Україні", Постановою КМУ № 77 від 26.05.2004 року "Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок", ст.19,22,25,29,50 Закону України "Про землеустрій",

ст.40,118, 121 Земельного кодексу України, враховуючи заяви громадян Літочківська сільська рада Броварського району Київської області

 в и р і ш и л а :

 

          1.Надати дозвіл  гр. України   на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства   в адмінмежах Літочківської сільської ради Броварського району Київської області (згідно з додатком).

        2.Рекомендувати громадянам замовити розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в осіб, які мають відповідні дозволи (ліцензії) на виконання землевпорядно-геодезичних видів робіт.

        3.Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок в законодавчо визначеному порядку подати комісії з розгляду питань, пов'язаних з погодженням документації із землеустрою.

 

        Сільський  голова                                         О.В.Дасік

         

 

с.Літочки

24 квітня  2012 року

№ 134- 14- 6

 

 

 

 

 

 

                             Літочківська сільська рада

                Броварського району Київської області

 

                                  Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

     

               Про передачу земельних ділянок у   власність

              

             Розглянувши, виготовлену Фізична особа підприємець Іващенко Тетяна Володимирівна та ТОВ "Укргеоземпроект" технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки громадянам, керуючись ст.ст.12,118,121 Земельного кодексу України та п.34 ч.1ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада              

                                                 В И Р І Ш И Л А :

 

 1. Затвердити виготовлену   Фізична особа підприємець Іващенко Тетяна Володимирівна технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки для  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства   за рахунок земель, які перебувають у  постійному  користуванні гр. України Тарасенко Володимира Дмитровича та Вакула Павла Михайловича

 2. Передати безкоштовно у  власність земельні ділянки гр. України Тарасенко Володимиру Дмитровичу та  Вакула Павлу Михайловичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства в селі Літочки, Соболівка.

 

               П.І.Б

Адреса зем.ділянки

ОЖБ

ОСГ

1

Тарасенко Володимир Дмитрович

с.Літочки

вул.Червоноармійська,13

0,2500 га

  ---

   

2

Вакула Павло Михайлович

Соболівка вул.Ватутіна

0,2500 га

0,4200 га

 

3.Просити Фізична особа підприємець Іващенко Тетяна Володимирівна та ТОВ "Укргеоземпроект" виготовити державний акт на право  власності на земельні ділянки гр. України Тарасенко Володимира Дмитровича та Вакула Павла Михайловича.

 

 

                     Сільський голова                                    О.В.Дасік

 

 

с.Літочки

24 квітня  2012року

№ 136-14- 6

 

 

Сообщение без заголовка

опубліковано 11 квіт. 2012 р., 23:48 Секретар сільради   [ оновлено 11 квіт. 2012 р., 23:48 користувачем Адміністратор домена ]

 

                                                                               Інформація

                             про регуляторну діяльність органів місцевого самоврядування

№ з/п

                   

                           П О К А З Н И К И

                                      Ради

разом

сільські

селищні

міські(міст районного значення)

міські (міст обласного значення)

районні

1

кількість органів місцевого самоврядування

1

--

    х

      х

    х

1

2

Загальна кількість регуляторних актів, що діяли на момент початку прискореного перегляду регуляторних актів (на 01.01.2011р.)

9

--

    х

      х

    х

9

3

Загальна кількість регуляторних актів, прийнятих за наслідками прискореного перегляду регуляторних актів, в тому числі тих, до яких внесені зміни.

4

 

    х

      х

    х

4

4

Загальна кіль кість регуляторних актів. переглянутих протягом першого кварталу 2012 року.

2

 

    х

      х

    х

2

5

Із загальної кількості регуляторних актів. переглянутих протягом першого кварталу 2012 року:

- висновок щодо відповідності регуляторного акту принципам державної регуляторної політики (приклади);

- дії регуляторного органу щодо приведення у відповідність з принципами державної регуляторної політики (приклади).

 

 

2

рішення сесії

 

 

 

     х

 

 

 

       х

 

 

     х

 

6

Загальна кількість проведених у першому кварталі 2012 року відстежень(базове. повторне, періодичне).

--

 

 

 

 

 

7

загальна кількість чинних регуляторних актів станом на 01.04.2012

6

 

 

 

 

   6

 

 

                                       Сільський  голова                                             О.В.Дасік

 

 

 

Кириченко В.М.

2-35-87

Сообщение без заголовка

опубліковано 31 бер. 2012 р., 05:32 Секретар сільради   [ оновлено 31 бер. 2012 р., 05:32 користувачем Адміністратор домена ]

                                                                                                      

                                        Літочківська сільська рада

                                Броварського району Київської області

                                  

                                      Р І Ш Е Н Н Я

 

 

  Про організацію і проведення двомісячника

  благоустрою на території сіл Літочки, Соболівка

 

           Заслухавши інформацію сільського голови Дасіка Олега Васильовича про організацію і проведення на території сіл Літочки, Соболівка двомісячника благоустрою. керуючись ст..30 Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада  в и р і ш и л а :

 

 

       1. З метою поліпшення стану навколишнього середовища, благоустрою,

озеленення населених пунктів сільської ради провести з 12 березня по 14 травня 2012 року двомісячник благоустрою.

       2.Утворити штаб з питань організації проведення місячника благоустрою.( Склад додається).

      3.Затвердити заходи по проведенню двомісячника та забезпечити їх виконання.( додаються).

      4.Заслухати в травні місяці звіт про виконання запланованих заходів.

      5.Контроль за виконання даного рішення залишаю за собою.

 

 

       Сільський  голова                                                 О.В.Дасік

 

 

с. Літочки

15 березня 2012 року

№ 121-13-6

 

 

                                                                                 Додаток № 1до рішення 13 сесії

                                                                                         6 скликання № 121 від 15.03.2012 р.                                                                                                 

                                                С К Л А Д

 

         штабу з питань організації проведення  двомісячника благоустрою

       населених пунктів на території Літочківської сільської ради.

 

Дасік Олег Васильович                          - сільський голова, керівник штабу.

Гайдак Лілія Анатоліївна                       - касир, секретар штабу.

 

 

                                               Члени штабу

 

1.Мироненко Лариса Антонівна                 - завідуюча ФАПу с.Літочки 

2.Каменяр Ігор Вікторович                         - дільничний інспектор міліції

3.Мироненко Григорій Андрійович           - землевпорядник сільської ради

4.Гайдак Володимир Миколайович            - член виконкому сільської ради

5. Москаленко Наталія Василівна               - завідуюча сільським клубом

 

  Секретар виконкому                                            В.М.Кириченко

 

 

 

                                                                           Додаток № 2 до рішення 13 сесії

                                                                                 6  скликання № 121 від 15.03.2012 року

                                                 З А Х О Д И

 

                     по проведенню двомісячника благоустрою

                     населених пунктів сільської ради.

 

1.Навести належний порядок на території установ, організацій, парку, зупинок громадського транспорту.

 

2.Привести в належний санітарний стан території місць поховань (кладовища, меморіальний комплекс) сіл Літочки, Соболівка.

 

3.Організувати ліквідацію стихійних сміттєзвалищ, очистити від сміття та побутових відходів територій, прилеглих до автодоріг, прибудинкових територій та берег річки.

 

4.Висадити дерева біля Будинку культури, сільського клубу, у межах смуг вулиць  Червоноармійської, Островського та в парку с. Літочки.

 

5.Висадити  кущі біля ФАПів та Будинку культури.

 

6. Висіяти квіти на клумбах біля Будинку культури, сільського клубу, сільської ради, Фапів, пам'ятника загиблим воїнам та меморіального комплексу  жертвам голодомору.

 

7. Розповсюдити серед жителів сіл Попередження на виконання заходів по благоустрою.

 

 Секретар                                            В.М.Кириченк0

                                              

                                    Літочківська сільська рада

                         Броварського  району Київської області

 

                                       Р І Ш Е Н Н Я

 

Про внесення змін до рішення №  111-12-6

від 06.01.2012 р. "Про затвердження бюджету Літочківської

сільської ради на 2012 рік"

 

 

 

        Розглянувши Подання Броварського міжрайонного прокурора № 945  від 20.02.2012р. про усунення порушень вимог законодавства України про охорону дитинства, сприяння соціальному становленню та розвитку молоді, попередження правопорушень та бездоглядності серед неповнолітніх, заслухавши та обговоривши інформацію головного бухгалтера сільської ради Пез Т.І. про внесення змін до рішення № 111 від 06.01.2012 р.  "Про затвердження бюджету Літочківської сільської ради на 2012 рік", керуючись п.23 ч. 1 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ч. 9 ст.ст.75,76,77 бюджетного Кодексу України, Закону України "Про державний бюджет України на 2012 рік", відповідно до ст. 22 Закону України "Про прокуратуру", п. 22 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",ст.5 Закону України "Про захист суспільної моралі", ст.ст.5,9,10Закону України "Про охорону дитинства" ст.ст.7,12  Закону України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", ст.5 Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні", сільська рада  в и р і ш и л а :

 

                                       

    1.   Усунути порушення вимог чинного законодавства України.

 

    2.  Спрямувати кошти вільного залишку по КФК 091103 "Соціальні програми і заходи

         державних органів у справах молоді" КЕКВ 1172 "Програми" в сумі 400 грн.

         на фінансування заходів щодо соціального становлення і розвитку молоді та

        неповнолітніх, попередження правопорушень та бездоглядності серед дітей,

        визначених Комплексною програмою щодо захисту моралі, охорони дитинства.

         сприяння соціальному становленню та розвитку молоді попередження

        правопорушень та бездоглядності серед неповнолітніх.

 

    3.   Про прийняття рішення негайно повідомити прокурора Броварської

         міжрайонної прокуратури Київської області.

 

 

 

       Сільський   голова                                            О.В.Дасік

  

 

 

с.Літочки

15 березня 2012 року

№ 118-13-6

 

Сообщение без заголовка

опубліковано 19 бер. 2012 р., 08:05 Секретар сільради   [ оновлено 19 бер. 2012 р., 23:29 користувачем Адміністратор домена ]

                                                           

                              Літочківська сільська рада

                      Броварського району Київської області

 

                                                  Р І Ш Е Н Н Я

 

          Щодо забезпечення виконання вимог

        Закону України "Про доступ до публічної інформації" в частині

         забезпечення прозорості та відкритості діяльності

                                  суб'єктів владних повноважень.

 

 

   Розглянувши пропозицію виконкому Літочківської сільської ради та комісії з питань соціального захисту населення, керуючись вимогами п. 2, частини 1, ст. 3 та п.1, частини 1 статті 4 Закону України "Про доступ до публічної інформації", п. 22 частини 1 , ст.25  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада в и р і ш и л а :

 

 

           1.Запровадити видання Інформаційного вісника сільської ради- опис додається
             (додаток 1).
           2. Призначити відповідальною особою за видання Інформаційного вісника сільської ради
               Коцюба Наталію Михайлівну- бібліотекаря сільської бібліотеки.
          3. Звернутися до БО "Літочківський  Благодійний фонд "Добробут" про виділення коштів 
               на фінансування видання та розповсюдження Інформаційного вісника
         4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань соціального
            захисту   населення

 

                             Сільський голова                                           О.В.Дасік.

 

         с. Літочки

       15 березня 2012 року

        № 120-13-6

 

 

                                                                                       Додаток 1

                                                                          до рішення 13 сесії Літочківської

                                                                          сільської ради № 120

                                                                         від " 15 "  березня 2012 року

 

                                                         ОПИС

             Інформаційного вісника Літочківської сільської ради

 

Основна мета впровадження випуску Інформаційного вісника сільської ради- інформування населення Літочківської територіальної громади про роботу місцевої влади. установ та організацій села їх здобутки, плани, вивчення думки членів громади про необхідність вирішення певних проблем, надання їм юридичної допомоги.

 

1.Інформаційний вісник розміщується на чотирьох сторінках А-3.

 

Перша сторінка:

          На першій сторінці розміщується Герб територіальної громади та напис – Інформаційний вісник Літочківської сільської ради.

Розміщується інформація про основні рішення виконкому та сесії сільської ради за минулий період а також питання, які будуть розглядатися на засіданнях наступної сесії та виконкому сільської ради.

        Тут же буде розміщуватися інформація про рішення районної ради та райдержадміністрації з питань. які мають загально районне значення.

 

 

Друга сторінка:

           На другій сторінці буде розміщуватися інформація про основні події та заходи, що були проведені на території села та району. буде розміщуватися інформація про роботу установ охорони здоров'я, освіти. культури. комунальних служб села та району. будуть також відображатися цікаві події з історії села та району, розповіді про заслужених людей села.

 

 

Третя сторінка:

         На третій сторінці Інформаційного вісника будуть розміщатися відповіді на звернення громадян села, їх пропозиції по вирішенню проблем. що турбують людей. будуть також розміщені адреса та телефони районних служб. установ та організацій, прізвища їх керівників з якими громадяни можуть вирішити свої приватні справи.

        На цій же сторінці будуть розміщатися юридичні консультації з питань, що турбують громадян. назва розділу: Ви запитуєте- ми відповідаємо. консультації будуть надаватися висококваліфікованими юристами.

 

 

Четверта сторінка

       На четвертій сторінці будуть розміщатися привітання керівництва села та району окремим громадянам з приводу видатних подій в їхньому житті: створення сім'ї, народження дитини, ювілярам, тощо.

        Також будуть розміщатися співчуття родинам з пр воду смерті жителів села.

 

 

Примітка:

   1. Наповнення сторінок Інформаційного вісника можуть змінюватися в залежності від наявності відповідних інформаційних матеріалів.

 

                                                                                          

    2. Інформаційний вісник випускаєтся не менше двох разів на місяць тиражем, який забезпечує його отримання кожною сім'єю, що проживає в окремому будинку.

 

    3. Розповсюдження Інформаційного вісника проводиться за окрему плату особами, які уклали відповідну угоду з виконкомом сільської ради.

 

 

           Сільський  голова                                          О.В.Дасік                                                                                              

 

 

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

проект рішення Про організацію збору та вивозу побутового сміття

опубліковано 20 лют. 2012 р., 05:28 Секретар сільради   [ оновлено 20 лют. 2012 р., 05:28 користувачем Адміністратор домена ]

                                          ПОВІДОМЛЕННЯ

 

             Про оприлюднення проекту рішення Літочківської сільської ради

 

 

Відповідно до статей 9,13 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" № 1160-ІV  від 11.09.2003р., керуючись Законом України "про місце самоврядування в Україні"та з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, виконавчий комітет Літочківської сільської ради  повідомляє про оприлюднення проектів рішень Літочківської сільської ради:   

 

1."Про організацію збору та вивозу побутового сміття".

Мета даного проекту рішення - покращення санітарного, екологічного та естетичного стану на території населених пунктів та прилеглих територій.

 

                            Літочківська сільська рада

                   Броварського району  Київської області 

                                                                                                                 Проект

                                   Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

               Про організацію збору та вивозу

             побутового сміття

 

 

        Заслухавши інформацію сільського голови та в зв'язку з погіршенням

санітарного і екологічного стану на території населених пунктів з метою забезпечення санітарного, естетичного та екологічного рівня, чистоти та порядку в населених пунктах, керуючись п.22 ч.1 ст.26 Закону України "Про місцеве  самоврядування в Україні", "Про благоустрій населених пунктів", "Про охорону навколишнього середовища", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", сільської  ради та прилеглих територій,  керуючись п.п.20, 32 ст. 26 Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада  в и р і ш и л а:

 

         1. Інформацію сільського голови Дасіка Олега Васильовича прийняти до відома.

         2. Доручити депутату сільської ради Гайдак Анні Анатоліївні  збір коштів по наданню послуг за вивезення побутового сміття від населення в розмірі 15 грн. за місяць з подальшим внесенням  на розрахунковий рахунок БО "Літочківський благодійний фонд "Добробут".

  3.Доручити сільському голові Дасіку Олегу Васильовичу перезаключити договір з комунальним господарством "Рожнівське" с. Рожни на вивіз побутового сміття.

 

        Сільський  голова                                          О.В.Дасік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу

рішення Літочківської сільської ради "Про організацію збору та вивозу побутового сміття"

 

  Цей аналіз регуляторного впливу (далі Аналіз) розроблений на виконання  та з дотримання закону Україну "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської  діяльності" від 11.09.03. № 1160-Іv та методики проведення аналізу впливу регуляторного акта , затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04. № 308 і визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Літочківської сільської ради "Про організацію збору та вивозу побутового сміття"" як регуляторного акта.

 

  1. Опис проблем

 

    Санітарний стан на  території населених пунктів сільської ради не відповідає в повному обсязі вимогам закону України "Про Благоустрій населених пунктів", Закону України " Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення ",Закону України

 " Про охорону навколишнього природного середовища" інших законодавчих актів, що регулюють діяльність органів влади в сфері санітарного стану території

   Чистота територій населених пунктів являється оцінкою як місцевої влади, так і громадського впливу на вирішення цієї проблеми. На сьогоднішній день

   Регулювання викликане  необхідністю розроблення  і здіснення ефективних та комплексних  заходів з  утримання територій сіл у належному стані , їх  санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування , а також природних комплексів і об'єкті загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексі і об'єктів; організація належного утримання  та раціонального використання  територій, будівель, інженерних споруд та об'єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення; створення умов для реалізації прав суб'єктами у сфері благоустрою сільської ради.

   Склалася ситуація, коли  немає єдиного систематизованого нормативно-правового акту, до якого можна  б апелювати з ти, щоб захистити свої права і відстояти інтереси.

   Неможливість розв'язання даної проблеми за допомогою ринкових механізмів або чинних законодавчих та нормативно-правових актів вищих органів державної влади. пов'язана із тим, що існує пряма вказівка Закону та необхідність розв'язання подібних проблем саме за допомогою прийняття регуляторних актів. Зокрема Закону України "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення", "Про охорону навколишнього середовища"" та ст. 34 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" визначає, що "Організація збору та вивозу побутового сміття" - це нормативно-правовий акт, яким установлюється санітарний стан, порядок  та утримання територій  та об’єктів благоустрою. Рішення розробляються і затверджуються відповідними органами місцевого самоврядування. Орган місцевого самоврядування забезпечує вільний доступ населення та всіх зацікавлених до прийняття рішення

 

2. Мета регулювання

 

            Метою даного регулювання є:

-         створення сприятливого для життєдіяльності населення довкілля;

-         збереження і охорона навколишнього природного середовища;
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя.

-          

3.Альтернатива

Альтернатива 1. Користуватись Законом України " Про благоустрій населених пунктів". "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" та "Про охорону навколишнього середовища"" визначає. що Організація збору та вивозу побутового сміття - нормативно - правовий акт, яким установлюється чистота  і порядок благоустрою та утримання територій об'єктів благоустрою. Рішення  розробляється  і затверджуються відповідними органами місцевого самоврядування. Орган місцевого самоврядування забезпечу вільний до ступ населення до прийняття рішення.

   Отже, дана альтернатива не прийнята через те, що в даному законі є пряма вказівна на розробку і затвердження Правил благоустрою в усіх селах, селищах та містах.

Альтернатива 2. Прийняття рішення про організацію збору та вивозу побутового сміття населених пунктів сільської ради забезпечить:

-         дотримання вимог законодавства щодо затвердження органом місцевого самоврядування правил благоустрою територій; чітке визначення прав і обов'язків у сфері благоустрою; розмежування між суб'єктами господарювання , населенням та органом місцевого самоврядування; наявність єдиного систематизованого нормативно-правого акта, який регулює відносини, що виникають у сфері благоустрою сільської ради, визначає правові, економічні, екологічні та організаційні засади благоустрою сіл і спрямований на створення сприятливих умов для життєдіяльності людини.

Таким чином, єдиним прийнятним заходом є розробка та прийняття рішення "Про організацію збору та вивозу побутового сміття", як нормативно-правового акту, що цілком відповідає вимогам законодавства.

 

4.Механізм, який пропонується застосувати для розв'язання проблем і відповідні заходи.

 

Рішення встановлює: 1. Права і обов'язки підприємств, установ, організацій усіх форм власності у сфері благоустрою сільської ради; встановлюються заборони, щодо вчинення дій, що негативно впливають на благоустрій; основні вимоги до організації благоустрою у приватному секторі;

 2.Відповідальність за порушення законодавства у сфері благоустрою.

3. Закріплення за суб'єктами господарської діяльності територій для прибирання, очищення від снігу та здійснення протипожежних заходів.

 

5.Обгрунтування можливостей досягнення визначених цілей.

 

Досягнення мети , зазначеної у п. 2  цього Аналізу, є можливим завдяки затвердженням рішення сесії Літочківської сільської ради Про організацію збору та вивозу побутового сміття.

Розробка рішення Літочківської сільської ради здійснюється за принципами:

законності;

гласності (відкритості та загальнодоступності);

колегіальності.

 

6. Визначення показників результативності рішення.


1. Показником результативності рішення є кількість порушень Правил благоустрою території населених пунктів, кількість несанкціонованих  сміттєзвалищ.

2.Суб'єктами господарювання  та/ або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акту, витрачатимуться кошти на утримання у належному санітарному стані територій прилеглих до їх будівель та споруд, об'єктів торгівлі. Вказане утримання включає ручне або механічне прибирання ,збір побутового сміття від населення ,випадкового сміття, виконання власними силами або шляхом комунального підприємствами робіт по прибиранню сміття, снігу, криги, протиожеледних заходів.

3.У відповідності до частини 5 ст. 12 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" від 11.039.03. № 1160-ІV рівень поінформованості суб'єктів господарювання та /або фізичних осіб з основних положень рішення визначається кількістю осіб, які:

 - прочитають зазначене рішення в інформаційному віснику сільської ради за   результатами оприлюднення;

- отримають регуляторний акт за запитами до виконкому сільської ради;

- отримають регуляторний акт або інформацію щодо основних його положень іншими шляхами визначеними в рішенні "Про організацію збору та вивозу побутового сміття".

 

7.Обґрунтування терміну дії рішення

 

Рішення є регуляторним нормативно-правовим актом, який діє на невизначене коло осіб, є загальнообов'язковим до застосування на території сільської ради, термін дії якого довгостроковий ( до прийняття нових нормативно-правових актів). У разі потреби, за підсумками аналізу відстеження його результативності, у нього вноситимуться зміни та корегування. Ризик зовнішніх чинників відсутній, та як впровадження рішення та забезпечення чистоти і порядку в селах Літочки, Соболівка  відповідає чинному законодавству.

 

8. Визначення заходів відстеження результативності рішення

 

Оцінка ефективності регуляторного акта буде здійснюватися за допомогою проведення базового та періодичного відстеження результативності регуляторного акта.

Результативність рішення буде відстежуватись за допомогою порівняння числових показників (кількість складених протоколів про адміністративні порушення ).

 Джерелами інформації для відстеження результативності регуляторного акта будуть слугувати періодичні перевірки про дотримання санітарного благополуччя  та громадських інспекторів та їх оперативна інформація щодо рівня санітарного благополуччя населення і територій, а також кількість порушень даного рішення.

 

 

 

 

 

 

 

проект рішення

опубліковано 19 лют. 2012 р., 23:39 Секретар сільради   [ оновлено 19 лют. 2012 р., 23:39 користувачем Адміністратор домена ]

                            Літочківська сільська рада

                 Броварського району Київської області

                                                                                                                        Проект

                                             РІШЕННЯ

 

 

Про надання дозволу на розробку технічної

документації із землеустрою щодо складання державного акту

на право власності на земельну ділянку для  будівництва та

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та

 та ведення садівництва громадянам України в межах населеного пункту Літочківської сільської ради Броварського району Київської області.

 

     Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення садівництва , керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.09 року № 844 "Деякі питання реалізації права власності на землю громадян України у 2009 році" ст,ст.12,118,120, 121 Земельного кодексу України та ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада

 

                                                    ВИРІШИЛА:

 

1.      Надати дозвіл гр. України на розробку технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту  на  право власності на земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення садівництва, які перебувають в постійному користуванні в адмінмежах Літочківської сільської ради в межах села Літочки Броварського району Київської області  ( згідно з додатком).

2.      Роботи щодо розробки технічної документації із землеустрою розпочати  з укладання договору із землевпорядною організацією. яка має відповідний дозвіл (ліцензію) Держкомзему на їх виконання.

3.      Технічну документацію із землеустрою ( по угіддях) погодити із

- органом по земельних ресурсам, органом містобудування та архітектури.

4.      Технічну документацію із землеустрою подати землевпорядній організації на затвердження до Літочківської сільської ради.

 

 

 

                      Сільський  голова                              О.В.Дасік

                     

Проект рішення № 3

опубліковано 19 лют. 2012 р., 05:49 Секретар сільради   [ оновлено 19 лют. 2012 р., 05:54 користувачем Адміністратор домена ]

                              Літочківська сільська рада

                      Броварського району Київської області

 

                                                                                                             Проект

                                   Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

                    Про передачу земельних ділянок у власність                                                                     

 

 

             Розглянувши, виготовлену ДП "Український інститут сільськогосподарських аерофотогеодезичних вишукувань", ТОВ "Укргеоземпроект"  та ТОВ "МУК" технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки громадян України , керуючись п.34 ч.1 ст.ст.12,118,121 Земельного кодексу  України та ст.26 п.34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська  рада в и р і ш и л а :

 

1.Затвердити, виготовлену ДП "Український інститут сільськогосподарських аерофотогеодезичних вишукувань", ТОВ "Укргеоземпроект" та ТОВ "МУК" технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення садівництва  за рахунок земель, які перебувають у постійному користуванні громадян України згідно додатку.

2.Передати безкоштовно у власність земельні ділянки  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення садівництва  громадянам України в селі Літочки  в межах Літочківської сільської ради.

3.Просити ДП "Український інститут сільськогосподарських аерофотогеодезичних вишукувань", ТОВ "Укргеоземпроект"та ТОВ "МУК"  виготовити державні акти на право власності на земельні ділянки громадянам України .

 

          Сільський голова                                           О.В.Дасік

 

1-10 of 12